White paper om Digitala terapidjur

Våra Digitala terapidjur är produkter som det forskas flitigt kring! Resultat från flera studier visar bland annat att terapidjuren kan bidra till:

  • Minskad känsla av isolering och ensamhet bland äldre.
  • Förbättrad mental funktion och förmåga.
  • Skapar en engagerande upplevelse som lugnar utan användning av medicin.

Läs gärna mer om resultat och användning av terapidjuren i ett nytt white paper som presenterar 10 olika studier.

Till White paper

Läs mer om Digitala Terapidjur