Videomöten med unik design för äldreomsorgen

Camanio Trygga Möten är en digital tjänst för videomöten som är specifikt utformad för användning inom äldreomsorgen med höga krav på integritet och säkerhet. Tjänsten kan användas som en del av digital tillsyn på distans, och underlättar för omsorgspersonal att genomföra besök och värdefulla samtal även när sköra äldre är isolerade i hemmet.

Som en följd av smittspridningen av det nya coronaviruset inom äldreomsorgen finns det ett stort behov av innovativa och trygga sätt att mötas på samt genomföra tillsynsbesök. Sköra äldre påverkas i stor utsträckning av social distansering, isolering och ensamhet. Med Camanio Trygga Möten kan viktig kontakt mellan vårdgivare och omsorgstagare upprätthållas samtidigt som fysiska besök inom omsorg och hemtjänst kan begränsas där det är möjligt.

- Vi är stolta över att kunna erbjuda tjänsten till vårdgivare som nu är i stort behov av säkra digitala kommunikationsvägar. Omsorgspersonal har nyckelroller för individer som bor kvar i hemmet och det är viktigt att det finns trygga alternativ för att fortsätta hålla kontakten. Camanio Trygga Möten är specifikt utformad för användning inom omsorgen med anpassade funktioner för äldre och deras unika behov, säger Catharina Borgenstierna, VD Camanio AB.

Läs mer om Camanio Trygga Möten och Camanio Smart Care