Digitala omsorgsmöten – ta del av vårt webbinar i efterhand!

 

Under våren 2020 har digitala vårdmöten exploderat i användning med en ökning på 1000% i vissa regioner, men vad sker inom omsorgen? På den premissen bjöd Camanio och RISE in till ett livesänt webbinarium för en intressant diskussion kring hur vi kan ta det digitala mötet till äldreomsorgen.

Maria Gill, Senior strateg inom digital hälsa och välfärdsteknik på RISE, modererade panelsamtalet. Dels lyftes frågor kring utmaningar med att införa möten och hantering med informationssäkerhet. Dels praktiska detaljer som tillgång till uppkoppling, kontohantering och kostnadsfrågor. Ingrid Grange, Digitaliseringsstrateg i Alingsås kommun, berättar om utmaningar som uppstod vid hantering av informationssäkerhet i digitala möten.

-Det är en tredje part som kan överhöra eller gå in och lyssna. Visserligen kanske inte risken är så stor men vi måste jobba helt säkert när det gäller informationssäkerhet (...). Vi har i det här arbetat med informationssäkerhetsansvarig och dataskyddsansvarig på kommunen för att vi ville verkligen försöka och för att det här var ett bra verktyg, säger Ingrid Grange.

Human vård och omsorg

Men med rätt verktyg som stödjer säker informationshantering kan tekniken även bidra till skapa en mer human vård och omsorg. Till exempel för att ge mer tid till det mänskliga mötet där det verkligen behövs. 

- Det finns en inspiratör och nestor i det här fältet han heter Eric Topple, han är amerikansk hjärtläkare. Hans syn är att vi ska använda modern teknik för att göra vården mer human igen, säger Nasim Farrokhnia, Forskningschef och Chefsläkare på KRY. Med tanke på all utveckling som sker, så använder vi tekniken rätt kan vi få ännu mer tid till det som inget digitalt verktyg kan ersätta, det vill säga det mänskliga mötet (...). Verktygen är viktiga för att hjälpa oss göra ännu mer.

Videomötets roll inom äldreomsorgen

För äldreomsorgen kan videomöten bidra till att uppfylla flera behov i kontakt med den enskilde vårdtagaren. Malin Drugge, Kvalitetsutvecklare vid Kalix kommun berättar:

- Ute i hemtjänsten har vi tillsyner, där vi kikar in och säger hej, har du det bra? Då vill man se personen; ser man lite blek ut eller trött ut är det kanske något man behöver gå vidare med. Även för aktivering (...) och det kan vara ett sätt att bryta isolering. Man kanske får prata med sina anhöriga via plattan så att man ser sina barnbarnsbarn och sådana delar. Som man kanske annars missar för att man inte träffar dom så ofta, säger Malin.


"Vi har ganska stora geografiska områden så det kan vara mycket att köra och åka. Att få till de här mötena när man ska sitta tillsammans, det brukar vara ganska knepigt och svårt. Hur kan vi göra (mötet) mer effektivt och ändå bibehålla och höja kvalitén?


Att kunna sammanföra flera professioner i ett och samma digitalt möte tillsammans med den enskilda vårdtagaren, ser Malin som ytterligare en fördel. Särskilt i glesbyggdskommuner där stora avstånd kan vara en utmaning för det fysiska mötet.

- Vi har kanske hemtjänsten som är ute hos vårdtagaren och kopplar upp och så kan andra koppla på sig med delaktighet med den enskilde. Att den enskilde som är vårat fokusområde alltid finns med och kan komma till tals och vara delaktig i sina insatser (...). Vi har ganska stora geografiska områden så det kan vara mycket att köra och åka och få till de här mötena när man ska sitta tillsammans det brukar vara ganska knepigt och svårt. Mera se på hur kan vi göra det mer effektivt och ändå bibehålla och höja kvalitén? Det är ju en intressant fråga.

Camanio Trygga Möten

Camanios tjänst Camanio Trygga Möten erbjuder säkra videomöten som är specifikt utformade för äldreomsorgen med autentisering, krypterad överföring och anpassat gränssnitt för personer med kognitiv svikt. Med videomöten kan man bland anant:

  • Minska smittorisk ger tryggare miljö för så väl brukare som personal.

  • Få smidigare och säker åtkomst till legitimerad personal, som sjuksköterska, läkare eller demenssköterska.

  • Använda kommunikation med ljud och bild, vilket gör att man kan avläsa kroppspråk och hålla ögonkontakt med övriga mötesdeltagare.

Inom hemtjänst finns det ytterligare fördelar:

  • Frigör tid från transport till mer kvalitativa besök.

  • Kontakt med biståndshandläggare vid SIP-möten eller annat behov av vårdkontakt.

  • Videokommunikation till följd av sociala larm kan minska antalet larm

Vill du veta mer om Camanio Trygga Möten?

Kontakta oss

Läs mer om Camanio Smart Care

Stort tack till våra paneldeltagare

Maria Gill, Senior strateg inom digital hälsa och välfärdsteknik, RISE

Ingrid Grange, Digitaliseringsstrateg, Alingsås kommun

Malin Drugge, Kvalitetsutvecklare, Kalix kommun

Nasim Farrokhnia, Forskningschef och chefsläkare, KRY