jDome med på YRGO utbildning

Återkoppling av jDome®Bikearound™ som var med på YRGO utbildning.
En högre yrkes utbildning för undersköterskor med specialistkompetens inom välfärdsteknologi.

Av Linda Björk fick vi inspiration och konkreta exempel samt visioner inför framtiden. Linda hade konkreta exempel från verkligheten och kunde göra det begripligt och användarvänligt för åhörarna. Kopplat till demonstrationen gav Linda de studerande frågor och etiska frågeställningar att reflektera kring, detta gjorde att deltagarna blev mycket engagerade. Möjligheten att få prova att cykla, att pröva på att handleda en brukare och få fundera kring dess användningsområde var mycket givande.

Emma Wissö

Vård- och omsorgslärare
Högre yrkesutbildning, Yrgo
Göteborg