Vi gjorde en MQi mätning!

Nedanstående är ett utdrag från vårt pressmeddelande. Vänligen läs det i sin helhet HÄR.

”Väldigt bra frågor! Det här borde ju alla göra!” – Katarina Jonsson, biträdande enhetschef Väderkvarnens Vård- och Omsorgsboende, Norrmalm Stockholm.

Varför ville ni göra en MQi-mätning?
Vi hade ett behov av ett mer strukturerat sätt för att följa upp måltidssituationen med de äldre och personalen och få möjligheten till en tydligare återkoppling, säger Anneli Lagerberg, enhetschef.

Vad tyckte ni att mätningen gav er?
Bara genom att ha en diskussion runt frågorna kom det fram många nya önskemål och tankar från de äldre. De tyckte att det var roligt att bli tillfrågade och få vara med. Även personalen fick ny inspiration och har t.o.m. sagt att de skulle vilja laga mat från grunden en dag i månaden, säger Katarina Jonsson, biträdande enhetschef.

Hur ska ni gå vidare med resultatet?
Nu skall vi arbeta med förbättringsinsatser inom de områdena exv. självständighet, sen ska vi följa upp igenom om 6 månader och göra en ny mätning för att se hur vi har förbättrat oss, säger Anneli Lagergren, enhetschef.