Sagt om Giraff

 

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken på Danderyds sjukhus har använt sig av Giraff och säger så här;

”Vi använder idag Giraff i vår träningslägenhet för rehabilitering av personer med förvärvade hjärnskador. På så vis kan vi utan att vara i lägenheten på distans se hur patienter som exempelvis haft en stroke klarar att bo självständigt. Vi har arbetat med Giraff sedan 2012 och ser stora möjligheter för applikationen inom rehabiliteringsvården.” säger Dr Inga-Lill Boman, leg arbetsterapeut”