Intervju med Norrköpings kommun om MQi

Norrköping satsar på kvalitetsmätning gällande måltid

Vi är mycket glada att vi har fått förtroendet att sälja vår MQi undersökning till Norrköpings kommun som ska göra undersökningen på fyra av sina boenden som ett pilotprojekt. Vi ser med spänning fram emot samarbetet med kommunen.

Maria Tladi Lindquist arbetar som projektledare/måltidsinspiratör i Norrköping och vi var nyfikna på att höra vad hon gör och hur det kom sig att hon valde att beställa tjänsten från oss.

Camanio Care: Hej Maria, vad gör en måltidsinspiratör?

Maria: Jag började jobba förra året som projektledare och måltidsinspiratör i kommunen och det första jag gjorde var att göra en ordentlig kartläggning av själva måltidssituationen. Det gjorde jag genom att jag intervjuade medarbetare och brukare, satt med på luncher på olika boenden för att höra och se hur måltidssituationen var. Jag anordnar också måltidskurser för medarbetare så att de kan lära ut hur man tillagar enklare näringsriktiga måltider. Jag pratar också om vikten av mellanmål, och framförallt att de ska vara näringsriktiga.
Jag håller kostombudsdagar där vi har olika teman där ett tema kan vara ex. konsistensen på maten. Vi har haft kunskapsseminarium där vi har haft forskare som har föreläst om själva måltidssituationen och även lyft goda exempel från våra egna verksamheter.
Vi har också köpt in uppläggningsfat och porslin med kontrastfärger (ändrat ordningsföljd) som medarbetare kan få till sina avdelningar så att det blir en trevlig matupplevelse för ögonen också.

Camanio Care: Varför valde ni att beställa MQi undersökningen av oss, Maria?

Maria: Ni hörde av er efter att ha träffat på vårt kommunalråd som var och pratade med er under Almedalsveckan förra året och som berättade för er att Norrköpings kommun har en måltidsinspiratör. Eftersom Socialstyrelsen också har nya föreskrifter* som började gälla jan 2015 så känns det viktigt att genomföra en ordentlig kvalitetsmätning så att vi har ett bra arbetsverktyg att utgå ifrån.

Tack Maria för pratstunden och vi ser verkligen fram emot samarbetet säger jag, Anna Palmbäck för Camanio Care.

 

*Skärpta krav från Socialstyrelsen
Förebygg undernäringen – Nya föreskrifter började gälla den 1 januari 2015. De bindande reglerna ställer krav på rutiner inom sjukvården, äldreomsorgen och vissa boendeformer för personer med funktionsnedsättning.

Hög ålder och sjukdom ökar risken för undernäring. Tillståndet får ofta negativa följdeffekter som depression, infektionskänslighet och svårighet att klara annars lindriga sjukdomar.

”Undernäring är många gånger ett dolt problem som man behöver ha en särskild blick för att upptäcka. Det kräver att vården och omsorgen arbetar systematiskt utifrån rutiner. Hemtjänstpersonalen måste exempelvis veta hur den ska reagera på varningssignaler som trötthet, förvirring och halvätna matlådor.”  Katrin Westlund, jurist på Socialstyrelsen

Hämtat från: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014september/skarptakravpaattforebyggaundernaring