Produkter

Produkter som ökar tillgängligheten och
kvaliteten inom vård och omsorg

Camanio utvecklar innovativa lösningar för god vård och omsorg i hemmet. Våra ledstjärnor är att erbjuda värdighet för individen och effektivitet för vårdorganisationen. Vi är övertygade om att alltmer vård och omsorg kommer att ske just i hemmet. En viktig pusselbit för att lösa framtidens utmaningar är därför ny, smart och värdig teknik. Följ med oss in i framtiden!

 

 

BikeAround

BikeAround är upplevelsecyklen som gör det möjligt att cykla runt i världen och motiverar till fysisk aktivitet. BikeAround består av en styr- och trampenhet och en mjukvara som med hjälp av Google Street view gör det möjligt att uppleva platser över hela världen.

Läs mer

 

Bild på äthjälpmedlet Bestic

Bestic

Njut av måltiden i egen takt och på egna villkor - Bestic är ett äthjälpmedel skapat av och för personer som har nedsatt funktion, eller saknar funktion i armar eller händer. Att själv kunna styra över måltiden kan bidra till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande.

Läs mer

Giraff

Giraff är en tillsynsrobot som anhöriga, hemtjänst eller sjukvårdspersonal kan använda för att göra virtuella tillsynsbesök på distans och på så sätt underlätta för personer med regelbundet vårdbehov att bo kvar hemma. Giraffen möjliggör att vårdgivaren fritt kan röra sig i hemmet och interagera med vårdtagaren med hjälp av ett videosystem.

Läs mer

 

Digitala Terapidjur

Terapidjuren kan användas som ett hjälpmedel för personer med demens eller intellektuell funktionsnedsättning. Hjälpmedlet kan ge lugn och trygghet och vara ett redskap för ökad interaktion och kommunikation med vårdpersonal och anhöriga.

Läs mer

MQi

MQi – Mealtime Quality Index består av frågor riktade till boende och personal och mäter processkvaliteten inom måltidssituationen baserat på forskning, erfarenheter och svenska samt internationella riktlinjer för kvalitetsindikatorer för måltiden.

Läs mer

 
 

 

 

 

 

"Genom att erbjuda robotik, digitala verktyg och smart teknologi kan vi på ett effektivt sätt leverera medicinsk vård och omsorg med hög kvalitet till de som behöver det."

Catharina Borgenstierna
VD, Camanio

 

 

 

Framtidssäkrat

Vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar med stora demografiska förändringar och minskad tillgång till personal. Med digitala lösningar kan vi underlätta för personal och anhöriga samt ge trygghet och värdighet för individen.

Digitalt

För att säkerställa att vård och omsorg i framtiden kan möta det växande behovet är det nödvändigt att införa digitala omsorgslösningar som säkerställer att fler får den vård de har rätt till och att personalens arbete underlättas.

Livskvalitet

Digital vård och omsorg frigör värdefull tid som kan användas för att säkerställa äldres hälsa och välbefinnande. Att ha en kontinuerlig kontakt med både vårdpersonal och anhöriga ger ett socialt sammanhang som kan leda till mindre ensamhet och isolering i hemmet.

Kostnadseffektivitet

Genom digitala lösningar kan vård och omsorg skifta från sjukhus till hemmet. Det frigör tid och pengar som istället kan användas på bästa sätt; mer tid tillsammans med patienter och bättre arbetsmiljö för personal.

 

 


Läs mer om våra smarta lösningar eller paket
för digital vård och omsorg i hemmet