Lösningar

Smarta lösningar för
digital vård och omsorg i hemmet

Camanio Care är en nyckelspelare för att digitalisera vård och omsorg. Vi arbetar för att etablera en säker infrastruktur för framtidens välfärdsteknik. Med smarta lösningar kan vården förflyttas från sjukhus till hemmet. Det tror vi är en viktig faktor för att kunna möta morgondagens utmaningar med stora demografiska förändringar och minskad tillgång till personal inom vård- och omsorgssektorn. Följ med oss in i framtiden!

 

 

Camanio Smart Care

Camanio Care erbjuder en digital plattform som lägger grunden för en digital vård och omsorg i hemmet. Plattformen kan kopplas samman med ett ekosystem av trygghetslarm och sensorer beroende på individens behov och situation. Denna öppna leverantörsoberoende plattform hjälper er att växa in i framtiden med en bredare digital omsorg.

Läs mer

 

Camanio Health Hub

Vital Health Hub är Camanio Cares lösning för monitorering av kroniska sjukdomar i hemmet. Med Health Hub ansluts medicinska enheter i hemmet och relevant data levereras till vården. Det möjliggör smidigare hantering av data och mer effektiva analyser för patienter med kroniska diagnoser.

Läs mer

 

 

 

 

"Digital omsorg är ett måste för att få vårdpersonalen att räcka till när man verkligen behöver riktiga besök."

Linda Björk
Säljchef, Camanio Care

 

 

 

Framtidssäkrat

Vård- och omsorgssektorn står inför stora utmaningar med stora demografiska förändringar och minskad tillgång till personal. Med digitala lösningar kan vi underlätta för personal och anhöriga samt ge trygghet och värdighet för individen.

Digitalt

För att säkerställa att vård och omsorg i framtiden kan möta det växande behovet är det nödvändigt att införa digitala omsorgslösningar som säkerställer att fler får den vård de har rätt till och att personalens arbete underlättas.

Livskvalitet

Digital vård och omsorg frigör värdefull tid som kan användas för att säkerställa äldres hälsa och välbefinnande. Att ha en kontinuerlig kontakt med både vårdpersonal och anhöriga ger ett socialt sammanhang som kan leda till mindre ensamhet och isolering i hemmet.

Kostnadseffektivitet

Genom digitala lösningar kan vård och omsorg skifta från sjukhus till hemmet. Det frigör tid och pengar som istället kan användas på bästa sätt; mer tid tillsammans med patienter och bättre arbetsmiljö för personal.


Läs mer om våra produkter eller smarta paketlösningar
för digital vård och omsorg i hemmet