Säkra videomöten för omsorgen

trygga videomöten i surfplatta för brukare

Under året har användningen av videomötestjänster ökat avsevärt inom särskilda boenden till följd av coronapandemin. Det ger äldre och anhöriga en möjlighet att kunna se och prata med varandra när det råder besöksförbud eller andra begränsningar för fysiska möten.  Dock kvarstår glappet där det finns behov av att prata om känsliga uppgifter och sekretessbelagd information, i synnerhet när allt fler digitala tjänster införs på kort tid.

SKR pekar på att digitala möten som behandlar känsliga uppgifter måste tillhandahålla stark autentisering, något som många kommersiella tjänster inte erbjuder idag. Med stark autentisering identifieras deltagare säkert genom exempelvis e-tjänstekort eller via bank-ID (SKR). Det gör att deltagarens identitet kan fastställas och att det är tydligt att rätt person tar del av informationen.

Camanio har utvecklat en tjänst för digitala omsorgsmöten, Camanio Trygga Möten, där brukare, omsorgspersonal och vårdkontakter kan mötas gemensamt. Tjänsten är säker att använda med vårdkontakter som till exempel sjuksköterska, läkare eller demenssköterska. Genom funktioner som inloggning med Bank-ID och digitalt väntrum för mötesdeltagare kan en säkra videomöten genomföras. Inför lanseringen av tjänsten erbjuder vi utvalda verksamheter att vara referenskunder, med målet att optimera tjänsten från ett användarperspektiv.

Med Camanio Trygga Möten erbjuds:

  • Autentisering och identifikation av samtliga mötesdeltagare.

  • Anpassat gränssnitt och funktioner för personer med kognitiv svikt.

  • Smidig schemaläggning, logg och historik över digitala möten i en och samma portal.

  • Ingen involvering från tredje part.


Det finns ett behov av att prata om känsliga uppgifter och sekretessbelagd information, i synnerhet när allt fler digitala tjänster införs på kort tid.


Fördelar vid användning av digitala möten:

  • Mindre smittorisk ger tryggare miljö för så väl brukare som personal.

  • Smidigare och säker åtkomst till legitimerad personal, som sjuksköterska, läkare eller demenssköterska.

  • Kommunikation med ljud och bild, gör att man kan avläsa kroppspråk och hålla ögonkontakt med övriga mötesdeltagare.

Inom hemtjänst finns det ytterligare fördelar:

  • Frigör tid från transport till mer kvalitativa besök.

  • Kontakt med biståndshandläggare vid SIP-möten eller annat behov av vårdkontakt.

  • Videokommunikation till följd av sociala larm kan minska antalet larm

Är du intresserad av att testa Camanio Trygga Möten i ett referensprojekt?
Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Kontakta oss

Läs mer om Camanio Smart Care