Säker och anpassad installation av våra produkter

Våra kunders säkerhet är vår högsta prioritet och Camanio har vidtagit flertal åtgärder för att erbjuda säker installation av våra produkter under rådande omständigheter. Vi anpassar kontaktvägar och installation efter verksamhetens förutsättningar för att begränsa risken för smittspridning och erbjuda bästa möjliga service. 

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för att erbjuda säker service till våra kunder och partners samt för att skapa en trygg arbetsmiljö för våra anställda.

Anpassad installation

Just nu råder lokala restriktioner på flera platser i Sverige för att begränsa smittspridning av coronaviruset. Vi anpassar våra installationer utefter verksamhetens förutsättningar för fysiska besök. Våra produkter Bestic och Digitala terapidjur kräver inte installation, men vi erbjuder kontakt via telefon eller videomöte för vidare information om produkterna.

Installation av upplevelsecykel BikeAround underlättas om vår servicetekniker kan vara på plats i verksamheten. Detta för att ge bästa möjliga förutsättningar för användning av BikeAround och för att kontrollera tekniska aspekter så som god internetuppkoppling. Vi tar gärna ett förberedande telefonsamtal för att diskutera förutsättningar för installation i enskilda verksamheter.

Vår servicetekniker Stefan hjälper er med installation.

Digitala kontaktvägar

Vi har möjlighet att använda videomöten för demo av våra produkter BikeAround och Bestic. Vi har även flertal filmer som kan användas som referens vid installation och som ger en uppfattning om hur produkterna fungerar och kan användas.

Besök vår youtubekanal för tillgängliga produktfilmer.

Mer information

Vi följer utvecklingen av smittspridning och restriktioner noga, och kan komma att vidta ytterligare åtgärder. Vi uppdaterar informationen kontinuerligt. Kontakta oss gärna för mer information om våra åtgärder!


Kontakta oss