Produkter

Vårt tidigare produktutbud

Välfärdsteknik

Mer information om de välfärdstekniska produkter och hjälpmedel som vi tidigare har erbjudit hittar du här.
Camanio tillhandahåller fortfarande support och service för produkterna Giraff och Bestic.


BikeAround

 

 

 

 

BikeAround är upplevelsecykeln som gör det möjligt att cykla runt i världen och motiverar till fysisk aktivitet. BikeAround består av en styr- och trampenhet och en mjukvara som med hjälp av Google Street view gör det möjligt att uppleva platser över hela världen.

 

 

 

BikeAround ägs och utvecklas av vårt systerbolag Hepro. Kontakt gällande prisuppgift, beställning samt support- och serviceärenden sker direkt med Hepro.

Beställning och prisuppgift
För produktinformation och beställning hänvisar vi till vårt systerbolag Hepro. 

Besök Hepro

 

Support- och serviceärenden

För nya service- och supportärenden hänvisar vi till vårt systerbolag Hepro. Vänligen kontakta: support@hepro.no

 

 

 

 

Beställning
För produktinformation och beställning hänvisar vi till våra systerbolag i Sverige och Norge.

Sverige - Zafe Care Systems
Kontakt: info@zafe.se
Besök hemsida

Norge - Hepro
Besök hemsida

Service och Support

Gäller samtliga kunder.
För nya service- och supportärenden hänvisar vi till våra systerbolag i Sverige och Norge. Vänligen kontakta:

Sverige - Zafe Care Systems
Kontakt: info@zafe.se

Norge - Hepro
Kontakt: support@hepro.no

 

 

 

Digitala Terapidjur

Digitala terapidjur är ett komplement i vården och ett alternativ till levande sällskapsdjur. Terapidjuren kan användas som ett hjälpmedel för personer med demens eller intellektuell funktionsnedsättning.

Bestic

Njut av måltiden i egen takt och på egna villkor - Bestic är ett äthjälpmedel skapat av och för personer som har nedsatt funktion, eller saknar funktion i armar eller händer. Att själv kunna styra över måltiden kan bidra till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande.

 

 

 

Nya beställningar
Bestic är inte tillgänglig för nya beställningar.

 

Service och Support

För service- och supportärenden vänligen kontakta: support@camanio.com

 

 

Beställning
För produktinformation och beställning hänvisar vi till EMAC s.r.l. Vänligen kontakta EMAC direkt via: emac@emac.it.

 

Besök emac

 

Giraff

Giraff är en tillsynsrobot som anhöriga, hemtjänst eller sjukvårdspersonal kan använda för att göra virtuella tillsynsbesök på distans och på så sätt underlätta för personer med regelbundet vårdbehov att bo kvar hemma. Giraffen möjliggör att vårdgivaren fritt kan röra sig i hemmet och interagera med vårdtagaren med hjälp av ett videosystem.

Kontakta Camanio vid övriga frågor

Kontakt