Vital - Det självklara valet för en tryggare vardag

VITAL Smart Care är en modern, digital välfärdsplattform som stödjer utförare att ta sig an utmaningen med högteknisk prestanda, innovativa framtidslösningar och ett stort ansvar för individens trygghet. Vi skapar trygghet hemma, trygghet ute och trygghet för vårdpersonalen.

Med VITAL:s plattform som grund erbjuder vi en öppen tjänsteplattform som låter utföraren själv skräddarsy de digitala tjänster man vill erbjuda sina vårdtagare. Plattformen ger dig som utförare total kontroll över de tjänster ni erbjuder och vi stödjer er process kring allt ifrån infrastruktur, organisation och tekniska verktyg.

Välkommen till en tryggare vardag. Vi tar ansvar för alla delar av er digitala framtid där både användare, utförare och anhöriga får stöd och tillsyn utifrån dennes specifika behov. Vi är anpassade efter GDPR och tar ett stort ansvar för säkerheten både vad gäller individens integritet och trygghet.   Som beställare betalar du enbart för de tjänster du använder och har en flexibel lösning för alla era nuvarande och kommande behov.

Att vara självständig och trygg i sitt hem är en förutsättning för välbefinnande hos såväl gammal som ung. Det gäller oavsett om man bor kvar hemma eller om man har flyttat till ett särskilt boende.

Fler och fler kommuner byter nu sina trygghetslarm från analoga till digitala, och idag är det dags att ta nästa steg mot en digital välfärdsplattform.
Tillsammans med Camanios egen tjänste- och produktkatalog kan vi med VITAL:s tjänster erbjuda en komplett välfärdstekniklösning för en smidig övergång till den digitala omsorgen.

Standardiserat och öppet gränssnitt

Vi följer den internationella standarden SCAIP för omsorgen och Continua för medicinsk utrustning. Plattformen har öppna API’er vilket innebär att det går att successivt växa och lägga till nya tjänster i systemet. Denna design säkerställer att vi är en leverantörsoberoende integrationsplattform som är anpassad för välfärden, både idag och i framtiden.

E-hälsa och välfärdsteknik inom kommunerna och Socialstyrelsen

i syftet att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Flexibel

Vi kan leverera välfärdstjänster som en månadstjänst. Detta innebär en trygghet för beställaren då behovet snabbt kan ändra sig i verksamheten. Med vårt öppna gränssnitt har vi möjlighet att ta över befintlig teknik och integrera den med helt nya produkter och tjänster.

Samordning

Med vår VITAL ID lösning får ni en samordnad identitetshantering (SSO) vilket underlättar för både utförare och administratörer. Vi hjälper till med både arkitektur och samordning av hela er infrastruktur så att ni får en trygg och säker installation som är redo för framtiden.

Mobil trygghet - Trygg ute

Vi erbjuder en trygghet i vardagen, oavsett boendeform, hemma eller ute. Mobilt trygghetslarm erbjuder positionering, spårning vid larm, och möjligheten med trygga zoner. Larmet aktiveras först när användaren manuellt trycker på larmet, eller beter sig på ett riskfyllt sätt eller rör sig utanför ett givet område.

Trygghetslarm - Trygg hemma

Vi erbjuder en trygghet i vardagen, oavsett boendeform, hemma eller ute.
Våra stationära trygghetslarm är anpassade till moderna hem, och har möjlighet att täcka alla rum i boendet, inte bara där basenheten är placerad. Stabilt och tryggt med minst 24h batteri backup, och stöd för flera larm knappar.

Säkerhet

Vi kontrollerar så att alla komponenter i hela trygghetssystemet fungerar. Med sk. heartbeats gör vi en funktionskontroll dygnet runt. Ett funktionsbortfall genererar genast ett larm så att total säkerhet alltid uppnås. Vi tar stort ansvar för att leverera en obruten vårdkedja. Vi kan erbjuda fullständig redundans.

Stor produktportfölj

Med ett öppet gränssnitt följer en stor och flexibel produktportfölj. Här hittar du produkter och tjänster utvecklade av oss, men även ett stort utbud av produkter och tjänster från andra tillverkare och partners. Allt ni behöver för en modern innovativ omsorg. Som kund behöver du enbart ha en tjänsteleverantör som tar ansvar för helheten i ert unika koncept.

Eventdriven tillsyn

Eventdriven, eller avvikelsestyrd tillsyn avser att ge en tryggare vardag för individen, och personalen. När en ovanlig händelse som är känd eller okänd, det är där tillsynen behövs som mest. Kombineras med schemalagd tillsyn som komplettering.

Med Vital expertis får du

Smarta enheter

Smarta integrationer

Smarta tjänster

 

Som kund bestämmer man själv hur den digitala resan skall se ut, beroende på egna behov och infrastruktur:

Bild på ett smart hem

Orientering inom välfärdsteknik: förstudie

Vilka tjänster/produkter ger mest mervärde och ökad trygghet?   
Hur ser er infrastruktur ut för en obruten larmkedja?
Vilket anhörigstöd vill ni kunna erbjuda?
GDPR compliance?
Hur blir ni oberoende av leverantörer? 

Bild på en blå cirkel med personer i

VITAL Bas

BAS-paketet innehåller vår tjänsteplattform som är fundamentet i VITALS övriga tjänster. Plattformen har en öppen API som innebär att den kan kommunicera med samtliga andra lösningar. I BAS-paketet ingår licenser och en Servicedesk samt Router med 3G/4G. I BAS-paketet ingår naturligtvis krypterade förbindelser med total trygghet gentemot er som kund.

VITAL Larm

I Larm-paketet köper ni larmplattform i form av en säker och enkel larmhantering. Larmplattformen säkerställer att larmen aktiveras, mottas, hanteras och registreras. I denna del finns även en larmcentral som säkerställer en trygg dygnet runt-service för era användare.

Bild på en blå cirkel med ett moln som visar molntjänster

VITAL Positioneringslarm

Positioneringslarmet möjliggör för en trygg och säker miljö både inne och ute. Tjänsten är eventdriven vilket innebär att du kan röra dig fritt utan att vara övervakad. Larmet utlöses först när något oväntat händer- t.ex. användaren rör sig utanför ett givet område eller glömmer att återvända till sängen på natten. Positioneringslarmet kan användas även om användaren har olika bostadsorter, t.ex ett sommarställe eller en korttidsvistelse.V

Bild på en grön cirkel med check

VITAL Digital tillsyn

I digital tillsyns-paketet väljer ni vilka former av sensorer, knappar, avvikelsemonitorering m.m. som behövs för just er verksamhet. Vi har en stor tjänstekatalog av teknik som gör det möjligt för er att välja de tjänster och nivåer av tillsyn som ni har behov av just idag. Tjänsten ger er full möjlighet att anpassa kostnaderna efter behovet.

Andra produkter som passar bra med Vital

Giraff

Läs mer

BikeAround

Läs mer

Nöjd kund

Nöjdkundgarantin innebär att vi garanterar dig som kund att du blir nöjd med oss.

Läs mer