Vital - Det självklara valet för en tryggare vardag

Dagens vård och omsorg står inför några stora utmaningar. I takt med att den äldre befolkningen växer så ökar vårdbehoven, samtidigt som vården får allt svårare att hinna med. För att säkerställa att människors trygghet inte blir lidande i en allt mer ansträngd vårdsituation så krävs nya trygghetslarm som möjliggör larmkedjor som räcker hela vägen fram. Vårdpersonal, vårdtagare och anhöriga ska kunna förlita sig på att larm kommer fram, prioriteras och följs upp - både i hemmet och ute.

VITAL Smart Care är en modern, digital välfärdsplattform som stödjer vård- och omsorgsorganisationer att ta sig an utmaningen att med högteknologisk prestanda och innovativa framtidslösningar ta ansvar för individens trygghet. Vi skapar trygghet hemma, trygghet ute och trygghet för vårdpersonalen.

Tjänsteplattformen är grunden som låter utföraren själv skräddarsy de digitala tjänster man vill erbjuda sina vårdtagare. Plattformen ger utföraren total kontroll över de tjänster man erbjuder, och vi ger stöd i processen kring allt ifrån infrastruktur, organisation och tekniska verktyg.

Inom den digitala omsorgen är det viktigt att både användare, utförare och anhöriga får stöd och tillsyn utifrån dennes specifika behov. Vi är anpassade efter GDPR och tar stort ansvar för säkerheten gällande individens integritet och trygghet. Som beställare betalar man enbart för de tjänster man använder, och får en flexibel lösning - för både nuvarande och kommande behov.

Allt fler kommuner byter från analoga till digitala trygghetslarm, och nu är det dags att ta nästa steg mot en digital välfärdsplattform. Vi erbjuder en komplett välfärdstekniklösning för en smidig övergång till en helt digital omsorg.

Bygg den digitala omsorgen på stadig grund

Fungerande infrastruktur
När en större del av vården flyttar in i våra hem och omsorgen digitaliseras, blir det viktigt att tidigt säkerställa en säker infrastruktur för de tjänster som vården ansvarar för. Vi har kompetens att designa en infrastruktur som skapar redundans, genom parallella kommunikationsvägar, stabilitet och säkerhet. Infrastrukturen stödjer även lagar och regler såsom GDPR. I infrastrukturen ingår även en servicedesk, en router med 3G/4G, samt krypterade förbindelser med total trygghet gentemot er som kund.

Öppen integrationsplattform
Integrationsplattformen är grunden i VITALS övriga tjänster. Plattformen har öppna gränssnitt som innebär att det går att kommunicera med andra program, och successivt växa genom att lägga till nya tjänster i systemet. Designen säkerställer en leverantörsoberoende, flexibel integrationsplattform som är anpassad för välfärden – både idag och i framtiden. Vi följer de internationella standarderna SCAIP för omsorgen och Continua för medicinsk utrustning.

 

Tjänster för digital omsorg

 

När grunden är lagd är det dags att välja vilka lösningar och sensorer som på bästa sätt kan möta individens behov. Med det öppna gränssnittet följer en stor och flexibel produktportfölj. Här hittar du produkter och tjänster som är direkt utvecklade av oss, men även ett stort utbud från andra tillverkare och partners. Allt ni behöver för en modern innovativ omsorg. Som kund behöver du enbart ha en tjänsteleverantör som tar ansvar för helheten i ert unika koncept.

Trygg hemma

Att vara självständig och trygg i sitt hem är en förutsättning för välbefinnande hos såväl gammal som ung. Det gäller oavsett om man bor kvar hemma eller om man har flyttat till ett särskilt boende. Våra stationära trygghetslarm är anpassade till moderna hem, och har möjlighet att täcka alla rum i boendet, inte bara där basenheten är placerad. Stabilt och tryggt med minst 24h batteri-backup, samt stöd för flera larmknappar.

Bild på en blå cirkel med personer i

Trygg ute

Mobilt trygghetslarm erbjuder positionering, spårning vid larm och möjlighet att sätta upp trygga zoner. Larmet kan aktiveras antingen när användaren manuellt trycker på larmet, beter sig på ett riskfyllt sätt eller rör sig utanför ett definierat område. Tjänsten är event-driven, vilket innebär att användaren kan röra sig fritt utan att vara övervakad. Positioneringslarmet är inte bundet till en specifik geografisk position, utan kan även användas på exemplevis sommarstället eller under en korttidsvistelse.

Bild på en grön cirkel med check

Digital tillsyn

I det digitala tillsynspaketet väljer ni vilka former av sensorer, knappar och avvikelsemonitorering som behövs för just er verksamhet. Vi har en stor tjänstekatalog av teknik som gör det möjligt att välja de tjänster och nivåer av tillsyn som ni har behov av just idag. Tjänsten ger er full möjlighet att anpassa kostnaderna efter behovet.

Bild på ett smart hem

Förstudie: Orientering Välfärdsteknik

Enligt efterfrågan har vi tagit fram en skräddarsydd förstudie för de kommuner som vill skapa sig en överblick och orientera sig var någonstans välfärdstekniken kan göra störst nytta. Ibland behövs det lite inspiration samt stöd för att kunna prioritera sina insatser på rätt sätt. Inom förstudien definieras nuläget (dagens infrastruktur, behovsområden m.m.), vi räknar på nyttan och tar fram beslutsunderlag samt förslag på handlingsplan.

 

Säkerhet

Vi kontrollerar så att alla komponenter i hela trygghetssystemet fungerar. Med hjälp av så kallade heart-beats gör vi en funktionskontroll dygnet runt. Ett funktionsbortfall genererar genast ett larm så att total säkerhet alltid uppnås. Vi tar stort ansvar för att leverera en obruten vårdkedja. Vi kan erbjuda fullständig redundans.

Eventdriven tillsyn

Eventdriven, eller avvikelsestyrd tillsyn, avser att ge en tryggare vardag för individen, och personalen. När en ovanlig händelse som är känd eller okänd, det är där tillsynen behövs som mest. Kombineras med schemalagd tillsyn som komplettering.

Flexibel

Vi kan leverera välfärdstjänster som en månadstjänst. Detta innebär en trygghet för beställaren då behovet snabbt kan ändra sig i verksamheten. Med vårt öppna gränssnitt har vi möjlighet att ta över befintlig teknik och integrera den med helt nya produkter och tjänster.

Samordning

Genom vår VITAL-ID lösning får ni en samordnad identitetshantering (SSO) som underlättar för både utförare och administratörer. Vi hjälper till med både arkitektur och samordning av hela infrastrukturen så att ni får en trygg och säker installation som är redo för framtiden.

Andra produkter som passar bra med Vital

Giraff

Läs mer

BikeAround

Läs mer

Nöjd kund

Nöjdkundgarantin innebär att vi garanterar dig som kund att du blir nöjd med oss.

Läs mer