Måltidssituationen är ett komplext område, det är lätt att vissa delar faller bort när många är inblandade. Arbetsterapeuten ska säkerställa att de boende sitter rätt och får tillgång till rätt hjälpmedel, en dietist kan ha ordinerat specialkost samtidigt som flera boende kan ha problem med att tugga och svälja. I allt detta så ska maten se aptitlig ut och måltidsmiljön ska vara tilltalande. Vilka rutiner finns för att upprätthålla detta och efterföljs de av personalen? Vad kan de boende påverka och hur ser de på sin måltidssituation?

MQi – Mealtime Quality Index består av frågor riktade till boende och personal och mäter processkvaliteten inom måltidssituationen baserat på forskning, erfarenheter och svenska samt internationella riktlinjer för kvalitetsindikatorer för måltiden.

Det är ett index som ger en unik möjlighet att få reda på hur just din verksamhet ligger till och det ger dig som verksamhetschef möjlighet att ta del av både de boendes och personalens perspektiv på måltidssituationen.

Idag lämpar sig MQi bäst för vård- och omsorgsboenden, men kan även anpassas till hemtjänstverksamheter, hemsjukvården och gruppbostäder.

Bild på MQi pussel

Varför MQi?

 

Enkelt att genomföra mätningen med en iPad.

Du får en indexsiffra som avspeglar din verksamhets processkvalitet inom måltidssituationen.

Belyser vilka områden inom måltidssituationen som verksamheten bör förbättra och vilka som redan fungerar.

Möjlighet att jämföra svar mellan personal och boende och mellan avdelningar.

Möjlighet att jämföra verksamheten över tid och att på sikt jämföra sig med andra verksamheter.

 

Beställ MQi här

Fyll i formuläret och skicka in dina frågor och svar till info@camanio.com eller ring oss på 08-12 44 88 55

Beställningsformulär

beställningsformulär