Kronisk vård

860 miljoner människor lider idag av en kronisk sjukdom. Kroniska sjukdomar är långvariga, utvecklas över lång tid och kan ofta inte botas av läkemedel. Kronisk vård fokuserar istället på behandling av symptom genom att anpassa patientens livsstil*. Vid mer allvarliga symptom hanteras dessa via den akuta vården. Utan ett proaktivt arbetssätt skapas ekonomiska belastningar på sjukvården och omständigare
vård för patienter med kroniska diagnoser.

För att hantera kronisk sjukdom och hälsa över tid, kan patienter behöva använda flertalet medicinska enheter för att mäta och kontrollera värden. Med fler enheter tillkommer även fler plattformar eller program som skapar en omständig process för patienten med flera steg att fullfölja. För att bemöta utmaningarna inom den kroniska vården krävs ett effektivt och enkelt system som möjliggör smidig kommunikation av medicinsk data från patient till vårdgivare.

Kronisk vård idag

Kronisk vård imorgon

  • Övervakning under perioder med
    allvarliga symptom
  • Färre mätningar per vecka
  • Ekonomisk belastning på vården
  • Omständig vård för patienter
  • Kontinuerlig övervakning
  • Fler mätningar per vecka
  • Förebyggande och säkert med tidiga insikter
  • Ökad självständighet för patienter

*https://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=33490
*https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4969287/

Utmaningar för sjukvården

Åldrande Befolkning

År 2030 kommer en miljard människor att vara över 65 år.

Ökning av kroniska sjukdomar

Runt 860 miljoner människor världen över har fler än en kronisk sjukdom.

Högt antal återbesök

Graden av återbesök i den globala sjukvården är 21% med en genomsnittlig kostnad på 26 miljarder dollar per år.

Brist på sjukvårdspersonal

Världen saknar 4.3 miljoner sjukvårdare. Per 1000 personer finns endast 1.7 läkare tillgängliga.

Ökande kostnader

Varje år ökar de globala sjukvårdskostnaderna med 4%.

ICE

IoT Compute Engine

ICE är en CE-märkt medicinteknisk enhet som ansluter till produkter i hemmet och levererar relevant medicinsk data till vården. ICE använder integrerad teknologi från Intel. Med Intel HAP – Health Application Plattform – stöds flertalet medicinska produkter och medicinsk data kan levereras säkert och effektivt. Med ICE:s slutna system möjliggörs smidigare hantering av information för vårdgivare vilket kan bidra till minskad påfrestning och belastning på sjukvården.

Med ICE finns det fler möjligheter att ta del av medicinsk data i realtid för att skapa effektivare analyser för patienter med kroniska diagnoser. ICE är Camanio Cares lösning för kronisk vård i hemmet med fokus på säker och stabil datahantering som hjälper dagens sjukvård att möta morgondagens utmaningar. 

CE-märkt

ICE är en CE-märkt medicinteknisk enhet vilket skiljer den från uppkopplade enheter som mobiltelefoner och surfplattor. ICE:s system för att skicka medicinsk data är säkert och följer föreskrivna standarder.

Säker och stabil plattform

Med Intel HAP - health application platform - integrerad i ICE kan medicinsk data skickas säkert och stabilt till auktoriserad vårdgivare.

Bekvämlighet

Med ICE reduceras antal steg för att hantera och leverera data från flertalet medicinska enheter. Med ett slutet system möjliggörs säker och enkel användning.

Vill du veta mer om ICE?

Kontakta oss!

Nöjd kund

Nöjdkundgarantin innebär att vi garanterar dig som kund att du blir nöjd med oss.

Läs mer

Det finns många anlednignar att pröva Bestic

Underlättar vardag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Underlättar vardag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Underlättar vardag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Underlättar vardag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Underlättar vardag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Underlättar vardag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore