Giraff är en tillsynsrobot som anhöriga, hemtjänst eller sjukvårdspersonal kan använda för att göra virtuella tillsynsbesök på distans och på så sätt underlätta för personer med regelbundet vårdbehov att bo kvar hemma. Giraffen möjliggör att vårdgivaren fritt kan röra sig i hemmet och interagera med vårdtagaren med hjälp av ett videosystem. För vårdtagaren finns möjlighet att tacka ja eller nej till det virtuella besöket.

 

 

EU-projekt

Flexibel utvecklingsplattform

Giraffs enhet för mobil telefoninärvaro är en kraftfull öppen plattform som stöder tredjeparts-applikationer som arbetar parallellt eller integrerat med Giraffs system.  Vi erbjuder också API och plug-in support för tredjeparts-applikationer.

Projektstöd

Giraffs stödprocesser är speciellt utformade för projektdeltagande. Utefter behov kan vi ge direkt tillgång till våra operativa stöd-och utvecklingssystem, och även erbjuda stöd för modifierad källkod. Giraffs omfattande dokumentation täcker alla aspekter av verksamheten.

Erfarenhet

Giraff är en tjänst som stödjer verkliga människor i sina hem tillsammans med sina vårdgivare. Till ett partnerskap kan Giraff bidra med en omfattande praktisk erfarenhet, användaråtkomst, samt regional, nationell och multinationell projekterfarenhet

 

Med Giraff möjliggörs digital tillsyn på distans

   kontakta oss

Digital omsorg i hemmet

Giraff kan ge ökad trygghet och självständighet i hemmet. Systemet är enkelt att hantera och administrera vilket ger en användarvänlig tjänst för vårdgivare så väl som vårdtagare.

Kontinuerlig tillsyn

Utför kontinuerlig tillsyn med minskad restid och kostnader för personal.

Lugn och ro

Med giraff finns möjligheten att vara tillgänglig med kort varsel på ett enkelt och smidigt sätt. Till exempel kan giraff användas efter ett akutlarm medan hjälp inväntas.

Sociala besök

Med giraffen går det att röra sig fritt runt i hemmet, vilket gör det möjligt att hjälpa till med vardagliga behov som att närvara vid medicinintag, kontrollera elektriska apparater eller att leta reda på borttappade föremål.

Se fler filmer om giraff här


Upptäck fler lösningar

Camanio SmartCare

Läs mer

BikeAround

Läs mer