Giraff är en tillsynsrobot som anhöriga, hemtjänst eller sjukvårdspersonal kan använda för att göra virtuella tillsynsbesök på distans och på så sätt underlätta för personer med regelbundet vårdbehov att bo kvar hemma. Giraffen möjliggör att vårdgivaren fritt kan röra sig i hemmet och interagera med vårdtagaren med hjälp av ett videosystem. För vårdtagaren finns möjlighet att tacka ja eller nej till det virtuella besöket. Frigör tid, minska restider och skapa en trygg vardag med Giraff!

Tid

Genom att genomföra digitala tillsynsbesök med Giraff sparas restid för personal och vårdgivare. Med digitala besök är det även möjligt att erbjuda tätare tillsyn.

Självständighet

Med giraffens videosystem genomförs besök som kan bidra till lugn och en social trygghet. Med regelbundna besök kan en vårdtagare som bor hemma uppleva en ny nivå av självständighet.

Kontinuitet

Genom digitala tillsynsbesök kan vårdgivare utföra besöken regelbundet och med korta intervaller. Det skapar trygghet för så väl vårdtagare som anhöriga.

Säkerhet

Med en säker uppkoppling genomförs tillsynsbesöken på distans. Vårdtagaren kan enkelt tacka ja eller nej till besöket.

Trygghet

Genom särskild auktorisering som ges till enskilda personer ges tillstånd att genomföra besöken utan att invänta svar från vårdtagare. Funktionen kan användas exempelvis vid nattillsyn eller akutlarm.

Enkel

För att köra giraffen krävs endast en dator med internetuppkoppling. Med höj- och sänkbar videoskärm och fjädrade hjul är den enkel att navigera i hemmet.

 

Med Giraff möjliggörs digital tillsyn på distans

Kontakta oss så berättar vi mer!

Paket med Giraff    kontakta oss

Digital omsorg i hemmet

Med Giraff finns möjlighet att ge ökad trygghet och självständighet i hemmet. Systemet är enkelt att hantera och administrera vilket ger en användarvänlig tjänst för vårdgivare så väl som vårdtagare.

 Utför kontinuerlig tillsyn

Utför tillsynsbesök utan att spendera tid och kostnad på resor mellan bostäder. Frigör tiden till besöken och vårdtagare som behöver de fysiska besöken.

 Skapa lugn och ro

Med giraff finns möjligheten att vara tillgänglig med kort varsel på ett enkelt och smidigt sätt. Använd videosystemet exempelvis efter ett akutlarm medan hjälpen inväntas.

 Besök med sociala vinster

Med giraffen går det att röra sig fritt runt i hemmet, vilket gör det möjligt att hjälpa till med vardagliga behov som att närvara vid medicinintag, kontrollera elektriska apparater eller att leta reda på borttappade föremål.

Se fler filmer om giraff här

 

 

EU-projekt

Flexibel utvecklingsplattform

Giraffs enhet för mobil telefoninärvaro är en kraftfull öppen plattform som stöder tredjeparts-applikationer som arbetar parallellt eller integrerat med Giraffs system.  Vi erbjuder också API och plug-in support för tredjeparts-applikationer.

Projektstöd

Giraffs stödprocesser är speciellt utformade för projektdeltagande. Utefter behov kan vi ge direkt tillgång till våra operativa stöd-och utvecklingssystem, och även erbjuda stöd för modifierad källkod. Giraffs omfattande dokumentation täcker alla aspekter av verksamheten.

Erfarenhet

Giraff är en kommersiell tjänst som idag stödjer verkliga människor i sina hem tillsammans med sina vårdgivare. Till ett utvecklingspartnerskap kan Giraff bidra med en omfattande praktisk erfarenhet, användaråtkomst, samt regional, nationell och multinationell projekterfarenhet


Upptäck fler lösningar

Vital Smart Care

Läs mer

Vital Health Hub

Läs mer

Nöjd kund

Nöjdkundgarantin innebär att vi garanterar dig som kund att du blir nöjd med oss.

Läs mer