Digital tillsyn

Giraff är en tillsynsrobot som anhöriga, hemtjänst eller sjukvårdspersonal kan använda för att göra virtuella tillsynsbesök hos personer som bor kvar hemma trots regelbundet vårdbehov. Med Giraff använder du dig av en säker uppkoppling och gör besöken på distans. Du rör dig fritt runt i hemmet och kan interagera med Giraffens innehavare med hjälp av ett videosystem. Den du besöker kan själv enkelt tacka ja eller nej till besöket och behöver inga speciella förkunskaper för att hantera Giraffen. Besökaren behöver bara en dator med internetanslutning och lite datorvana. Med Giraff frigör ni tid från kostsamma tillsynsbesök, minskar hemtjänstpersonalens restid och får tryggare vårdtagare och anhöriga.

 

 

Tid

Giraff frigör tid vid tillsynsbesök. Jämfört med andra typer av insatser går en stor andel tid åt till transporter i förhållande till tiden för själva insatsen. Genom att göra dessa digitala tillsynsbesök med Giraff istället kan man spara tid som kan användas där den behövs bättre. Det är också ett sätt att erbjuda tätare tillsyn än idag.

Självständighet

Att få regelbundna besök av ett välkänt ansikte eller sina nära anhöriga skapar lugn och en social trygghet för den som bor själv. Med Giraffens stora skärm och rörliga system upplever man närvaron av varandra på ett mycket tydligt sätt. Tillsammans kan man se sig om i bostaden och uppleva närvaron av varandra. Med Giraffen ges den enskilde en bättre känsla av självständighet.

Kontinuitet

För hemtjänstpersonal är det tryggt att kunna titta till sina vårdtagare med korta intervaller utan att först behöva färdas ute i trafiken. För den som vill bo kvar hemma trots vårdbehov är det tryggt att veta att jag får regelbundna besök och att personalen och de anhöriga kan besöka mig regelbundet, även med långa avstånd.

Säkerhet

Med Giraff använder du dig av en säker uppkoppling och gör besöken på distans. Den du besöker kan själv enkelt tacka ja eller nej till besöket och behöver inga speciella förkunskaper.

Trygghet

Om vårdtagaren vill eller behöver tillsyn även när man inte aktivt kan svara, så kan speciell auktorisering ges till enskilda personer för att kunna göra besöken utan att först invänta svar. Detta kan exempelvis användas för nattillsyn eller för att snabbt kunna avgöra vilken hjälp som behövs vid ett akutlarm.

Enkel

Giraffen består av en höj- och sänkbar videoskärm på en lång och smal hals och längst ned är den utrustad med en liten dator. Den digitala tillsynsroboten kör på fjädrande hjul, kan ta sig över mattor och trösklar och är enkel att manövrera från en internetuppkopplad dator.

 

För vårdansvarig

Äldreomsorgen sår inför nya utmaningar när det gäller att erbjuda en god omsorg för alla som bor kvar hemma. Om inget görs kommer det inte att finnas personal att tillgå för att möta framtidens behov. Att på äldres villkor använda sig av modern kommunikationsteknik inom hemtjänsten är ett sätt att kunna ge fler en god omsorg utan att personalbehovet ska behöva öka i samma takt som antalet äldre. Giraff bidrar till att frigöra tid för personal åt sådant som verkligen kräver mänskliga kontakter.

Det gör det också möjligt att i större utsträckning låta kvalificerad personal vara där de gör störst nytta för de äldre och tillbringa mindre tid med att ta sig mellan olika hem. Giraff  ökar möjligheten för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar samt bidrar till ett högre välbefinnande.

Alla människor vill i grunden vara självständiga, delaktiga, aktiva och trygga. Ålder och sjukdom kan begränsa möjligheterna att uppnå detta utan stöd från omgivningen. Många äldre  skulle gärna vilja vara mer självständiga i sitt dagliga liv och klara av mer i sin vardag utan besök från hemtjänsten. Enklare och rikare kontakter med det egna sociala nätverket står också högt på önskelistan. Digital tillsyn via Giraff skapar möjligheter till ökad livskvalitet, trygghet och självständighet för den äldre och högre effektivitet i äldreomsorgen. Giraff kan också vara ett sätt att göra arbete inom äldreomsorgen mer attraktivt, särskilt bland yngre på väg ut på arbetsmarknaden.

För vårdtagare

Att kunna bo kvar hemma och samtidigt känna sig trygg och självständig är en önskan för de flesta. Giraff är ett hjälpmedel som kan finnas i ditt hem och med hjälp av den kan hemtjänst och annan vårdpersonal göra sina tillsynsbesök via internet. Giraffen styrs av personalen och kan köras runt i ditt hem, själv kan du slå dig ner i soffan och njuta av sällskapet. Med hjälp av Giraffen slipper du ”spring” av olika människor i ditt hem. Om du istället behöver ett vanligt hembesök av vårdpersonalen så skall du naturligtvis få det, Giraffen ersätter bara de besök där personalen i vanliga fall mest tittar till dig.

Dina egna anhöriga kan även besöka dig och ni kan se varandra och röra er runt i ditt hem precis som om de vore där på riktigt. Du kan få hjälp med ditt korsord, att se efter så att spisen är avstängd och dörren låst.
Giraff respekterar ditt privatliv, du bestämmer själv om du vill acceptera ett besök genom att trycka på en grön knapp på Giraffen eller fjärrkontrollen. Om du behöver tillsyn när du inte aktivt kan svara, så kan speciellt tillstånd ges till enskilda personer för att kunna göra besöken utan att först invänta svar. Detta kan exempelvis användas för nattillsyn eller för att snabbt kunna avgöra vilken hjälp som behövs om du trycker på ett akutlarm – precis som om du hade gett dem din dörrnyckel.

Det finns många anledningar att prova Giraff

Ökad trygghet och självständighet

Förbättrad kommunikation

Enkel att hantera och administrera

 

Så här fungerar Giraff

Giraff passar för att:

Utföra kontinuerlig tillsyn

Utföra tillsynsbesök utan att spendera tiden till förflyttning mellan olika bostäder. Frigör tid till de som behöver fysiska besök.

Finnas där för att lugna och skapa ro

Få möjligheten att finnas där med kort varsel på ett enkelt och smidigt sätt, till exempel vid oro eller efter ett akutlarm, medan man inväntar hjälp.

Göra besök med både tillsyns- och sociala vinster

Att kunna röra sig runt i hemmet skapar möjlighet att hjälpa till med saker som att leta reda på borttappade saker, närvara vid medicinintag och kontrollera att elektriska apparater är avstängda. Vårdtagaren behöver inte heller resa sig ur soffan eller sängen utan svarar enkelt med fjärrkontrollen.

At the AAL award in 2015, the Giraff won the Jury award in the Eu project with VictoryaHome:

“The members of the jury were very impressed by the three projects and the quality of the presentations. They considered all the detailed written information they had received about the projects relating to the competition criteria of value to the end user, level of innovation, and market potential. The quality of the presentation was also taken into account. After a long deliberation, VictoryaHome was selected as the winner. The jury felt that VictoryaHome demonstrated good user orientation, and showed a good case for being able to be introduced into care services. It has been well tested, it is close to market, and there are well-developed business plans. The jury thinks that this project will successfully deploy into the growing market for service robotics.”

Läs mer 

 
 

EU Projekt

I Giraffs system hittar du en beprövad utvecklingsplattform som framgångsrikt används i många projekt i Sverige och runt om i EU. Giraffs team är också en beprövad projektpartner.

Flexibel utvecklingsplattform
Giraffs enhet för mobil telefoninärvaro är en kraftfull öppen plattform som stöder tredjeparts-applikationer som arbetar parallellt eller integrerat med Giraffs system.  Vi erbjuder också API och plug-in support för tredjeparts-applikationer.

Projektstöd
Giraffs stödprocesser är speciellt utformade för projektdeltagande. Utefter behov kan vi ge direkt tillgång till våra operativa stöd-och utvecklingssystem, och även erbjuda stöd för modifierad källkod. Giraffs omfattande dokumentation täcker alla aspekter av verksamheten.

Erfarenhet
Giraff är en kommersiell tjänst som idag stödjer verkliga människor i sina hem tillsammans med sina vårdgivare. Till ett utvecklingspartnerskap kan Giraff bidra med en omfattande praktisk erfarenhet, användaråtkomst, samt regional, nationell och multinationell projekterfarenhet, inklusive:

Movecare: Multiple-actOrs Virtual Empathic CARegiver for the Elder, 1st January 2017-31st December 2019
http://www.movecare-project.eu

FP7 ICT Challenge 2013.2.1, 2014-2016
Utveckling av ett socialt, intelligent, mobilt telefoninärvarosystem
http://www.teresa.eu

AAL JP Call 5, 2013-2016
Utveckling av verktyg för ett vårdnätverk runt en individ som bor självständigt hemma
http://www.victoryahome.eu

FP7 ICT Challenge 5, 2012-2014
En omfattande smarthem-arkitektur som utökar kapaciteten när äldres behov växer
http://giraffplus.eu/

AAL JP Call 2, 2010-2013
Utvärdering av användarkrav och respons på social interaktion via mobil telefoninärvaro
http://www.oru.se/excite/

Kommersiell styrka
För EU-projekt inklusive AAL JP och Horisont 2020, där planer för exploatering och kommersialisering nu är viktigare än någonsin, erbjuder Giraff en omfattande kunskap och erfarenhet av att utveckla och genomföra affärsplaner. I själva verket är Giraff ett av få direkta kommersiella resultat av ett EU-projekt (AAL JP ”excitera”).

Planerar du en forsknings-och utvecklingsprojekt och behöver en plattform för mobil telefoninärvaro så är Giraff det självklara valet!

Andra produkter som passar bra med Giraff

Nöjd kund

Nöjdkundgarantin innebär att vi garanterar dig som kund att du blir nöjd med oss.

Läs mer

Det finns många anlednignar att pröva Bestic

Ökad livskvalite och ökat välbefinnande

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Högre självständighet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Förbättrad kommunikation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Bättre aptit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Enkel att rengöra och hantera

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore