Camanio Trygg Hemma

Trygghetslarm och digitalt ekosystem i hemmet för framtidssäkrad äldreomsorg
 

Att vara självständig och trygg i sitt hem är en förutsättning för välbefinnande. Vårt digitala, stationära trygghetslarm är anpassat till moderna hem och lämpar sig för äldre som bor kvar hemma eller har flyttat till särskilt boende.

Med Trygg Hemma erbjuds äldreomsorgen digital larmmottagning, möjlighet till individanpassad regelsättning och proaktiv monitorering genom tillbehörslarm.

I tjänsten ingår webbportal och app för smartphone för larmhantering. För alla våra tjänster erbjuder vi utbildning vid införande och support med servicedesk och kunskapsbank.

 

Säkerhet i första hand

Tjänsten bygger på en robust och driftsäker infrastruktur. Exempelvis med automatisk loggning av händelser, kontroll av tjänster och drift för att säkerställa plattformens status.

Digitalt Ekosystem

Kombinera det digitala ekosystemet i hemmet utifrån behov med stationärt trygghetslarm, larmknapp och upp till 64 tillbehörslarm.

Proaktiv monitorering

Trygg Hemma erbjuder individanpassad regelsättning och proaktiv monitorering genom tillbehörslarm.

 

 

Kontakta oss för leverantörsdialog

 

 

 

E-post: info@camanio.com
Tel: 08 - 12 44 88 55

 
 

Digital Larmmottagning

 
 

Med vår plattform Camanio SmartCare erbjuder vi trygg, säker och digital larmhantering som ger er en framtidssäkrad lösning för trygghetslarm. Den digitala larmkedjan är transparent och gör det möjligt att hantera larm, tekniskt larm, händelseloggar och eskalering.

Med integrerad larmmottagning direkt i vår plattform är det möjligt att anpassa mottagargrupper för trygghetslarm; så som omsorgspersonal, trygghetsjour eller anhöriga. Det möjliggör framtida flexibilitet för verksamheten.

Utbruten larmmottagning

Vi erbjuder utbruten larmmottagning som ger er flexibiliteten att helt eller delvis sköta larmmottagningen. Kontakta oss för mer information om anpassning utifrån era behov.

Kontakta oss 

 

Trygghet i alla led

Med Trygg Hemma finns trygghet i alla led av larmmottagningen. Vår plattform erbjuder full redundans och parallella kommunikationsvägar. Vid tekniska larm skickas notis till aktiv mottagargrupp eller enligt larmplan.

Webbportal och app

Vår webbportal och app för smartphone erbjuder smidig larmhantering som underlättar arbetet inom äldreomsorgen. Portalen har ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt att överblicka notiser, händelser och statistik.

Bemannad Larmcentral

Larmcentralen bemannas av SOS Alarm vars utbildade operatörer erbjuder ett tryggt och professionellt bemötande.

 
 

 

 

 

Kombinera larm utifrån behov

Camanio Trygg Hemma erbjuder stationärt trygghetslarm som kan kombineras med flertal tillbehörslarm i det digitala ekosystemet.

  • Digitalt stationärt trygghetslarm med dubbelriktad talfunktion och reservbatteri för 24 - 72 avbrottsfri drift.

  • Modern larmknapp med falldetektion som tillval.

  • Larmknapp med smyckesdesign ger större valmöjlighet för äldre.

  • Utökning av röstlarm med innovativ hårdvara.

  • Individanpassad regelsättning och proaktiv monitorering genom tillbehörslarm.

 

Mer om Camanio SmartCare

 

Camanio SmartCare underlättar det dagliga arbetet inom äldreomsorgen genom att samla trygghetslarm, digital larmmottagning och beslutsstöd i en och samma plattform. Oavsett hur ni vill anpassa tjänster eller det digitala ekosystemet är det möjligt med Camanio SmartCare.

Digital, molnbaserad och modulär
tjänsteplattform.
Infrastruktur med full redundans och
parallella kommunikationsvägar.

Med våra tjänster erbjuder vi färdigkomponerade lösningar som ger er den grundläggande tryggheten. Våra tjänster följer verksamheten in i framtiden och kan anpassas utifrån behov tack vare en modulär och skalbar plattform med öppna API:er.

Sammahållet gränssnitt  med överblick av samtliga tjänster.
Öppna API:er möjliggör integration mot andra system.
 

Låt oss kontakta er och berätta mer

Fyll i formuläret så kontaktar vi er.