Camanio erbjuder en komplett lösning för en smidig övergång till en helt digital omsorg. Camanio Smart Care är en digital välfärdsplattform som stödjer större delar av vård- och omsorgsarbetet med innovativa och kvalitetssäkrade lösningar - allt för individen och personalens trygghet. Camanio Smart Care skapar trygghet hemma, trygghet ute och trygghet för vårdpersonalen.

 

Camanio Smart Cares ekosystem

Camanio Smart Care lägger grunden för en digital vård och omsorg i hemmet. Plattformen kan kopplas samman med ett ekosystem av trygghetslarm och sensorer beroende på individens behov och situation. Tack vare Camanio Smart Cares öppna gränssnitt följer en stor och flexibel produktportfölj som möjliggör anpassning av ekosystemet. Här finns produkter och tjänster som är direkt utvecklade av oss, men även ett stort utbud från andra tillverkare och partners.

Plattform

Camanio Smart Cares digitala plattform lägger grunden för en digital vård och omsorg i hemmet.

Trygghetslarm

Stationära och mobila trygghetslarm för trygghet ute och trygghet hemma.

Sensorer

Camanio Smart Care har en stor tjänstekatalog av teknik som gör det möjligt att kombinera de tjänster och nivåer av tillsyn som det finns behov av.

 

 

Digital och trygg omsorg

Kontakta oss så berättar vi mer!

kontakta oss

Med Camanio Smart Care får ni allt ni behöver för en digital och trygg omsorg

Flexibilitet

Vi kan leverera välfärdstjänster som en månadstjänst vilket möjliggör anpassning efter förändrade behov.
Med ett öppet gränssnitt finns möjlighet att ta över befintlig teknik och integrera den med helt nya produkter och tjänster.

Samordning

Genom lösningen VITAL-ID möjliggör samordnad identitetshantering (SSO) som underlättar för både utförare och administratörer. Vi hjälper till med både arkitektur och samordning av hela infrastrukturen för en trygg och säker installation som är redo för framtiden.

Eventdriven

Eventdriven eller avvikelsestyrd tillsyn avser att ge en tryggare vardag för individen, och personalen. Vid en ovanlig händelse som är känd eller okänd behövs tillsynen som mest. Tjänsten kan även kombineras med schemalagd tillsyn som komplettering.

Säkerhet

Vi kontrollerar att alla komponenter i hela trygghetssystemet fungerar. Med hjälp av så kallade heart-beats gör vi en funktionskontroll dygnet runt. Ett funktionsbortfall genererar genast ett larm så att total säkerhet alltid uppnås. Vi tar stort ansvar för att leverera en obruten vårdkedja. Vi kan erbjuda fullständig redundans.

Infrastruktur

Vi bygger en infrastruktur med full redundans, genom parallella kommunikationsvägar, stabilitet och säkerhet. Infrastrukturen stödjer även lagar och regler såsom GDPR. I infrastrukturen ingår krypterade förbindelser med total trygghet.

Integrationsplattform

Plattformen har öppna gränssnitt som möjliggör kommunikation med andra program samt successiva tillägg av nya tjänster i systemet. Designen säkerställer en leverantörsoberoende, flexibel integrationsplattform. Vi följer de internationella standarderna SCAIP för omsorgen och Continua för medicinsk utrustning.

 

 

Paketlösningar för digital omsorg

För att göra det enklare att se vilka möjligheter som finns för digital vård, har vi tagit fram tydliga paket som vart och ett för vården ett steg närmare en värdig och effektiv digital lösning.

Paketlösningar

Trygg Hemma

Våra stationära trygghetslarm är anpassade till moderna hem, och har möjlighet att täcka alla rum i boendet, inte bara där basenheten är placerad.

Trygg Ute

Camanio Smart Cares mobila trygghetslarm erbjuder positionering, spårning vid larm och möjligheten att sätta upp trygga zoner.

Digital Sensortillsyn

I det digitala tillsynspaketet väljer ni vilka former av sensorer, knappar och avvikelsemonitorering som behövs för just er verksamhet.

 

EVA påminnelsestöd

EVA är vår digitala påminnelselösning, där fokus är på aktiviteter för den enskilde individen, med olika typer av påminnelser baserat på typ av aktivitet och individens kognitiva nivå.

 


Upptäck fler lösningar

Giraff

Läs mer

Camanio Health Hub

Läs mer

Nöjd kund

Nöjdkundgarantin innebär att vi garanterar dig som kund att du blir nöjd med oss.

Läs mer