Camanio erbjuder en komplett lösning för en smidig övergång till en helt digital omsorg. Med plattformen hanteras larm, tillsyn och administration i ett sammanhållet gränssnitt som låter vårdgivaren skräddarsy det digitala ekosystemet i hemmet med trygghetslarm och sensorer. Vår anpassningsbara och modulära tjänst följer er verksamhet in i framtiden och skapar rätt förutsättningar för den digitala vård och omsorg som krävs.

 

Trygg och digital omsorg i hemmet

 

Berätta mer

 

Säkerhet

Med en obruten larmkedja i en driftsäker molnbaserad miljö säkerställs att larm alltid kan hanteras, vilket skapar trygghet för såväl personal som individ. Infrastrukturen har full redundans och parallella informationsvägar och all känslig datalagring sker i Sverige.

Samordning

Med samordnad infrastruktur och arkitektur kan man överblicka alla tjänster i systemet och vara trygg med att bara betala för det som används. Med ett sammanhållet system för all teknik och larm i hemmet går det att spara upp till 20% av den administrativa arbetstiden.

Flexibilitet

Med en flexibel plattform med öppet API kan nya integrationer inkluderas. På så sätt låser man inte in sig i ett gammalt system utan kan istället satsa på långa, framtidssäkrade avtal, förberedda för 5G.

Anpassning

Plattformen är modulär och inte beroende av en specifik hårdvara. Den kan anpassas efter olika behov och tjänster. Gränssnittet kan anpassas beroende på behörighet och administration.

Support

Med Camanio Smart Care erbjuds en flexibel och skalbar support som arbetar med hög servicenivå utifrån verksamhetens unika behov.

 

 

 

 

"Det här är precis vad vi letar efter. En tjänsteplattform som kan knyta ihop gyttret av sensorer, samtidigt som man får en överblick på larmen."

Verksamhetschef

 

Camanio SmartCares ekosystem

Camanio SmartCare lägger grunden för en digital vård och omsorg i hemmet. Plattformen kopplar samman med ett ekosystem av välfärdsteknik, trygghetslarm och sensorer beroende på individens behov och situation. Tack vare Camanio SmartCares öppna gränssnitt följer en stor och flexibel produktportfölj som möjliggör anpassning av ekosystemet. Här finns produkter och tjänster som är direkt utvecklade av oss, men även ett stort utbud från andra tillverkare och partners.

Välfärdsteknik       Trygghetslarm       Sensorer

 

 

Våra tjänster

För att göra det enklare att se vilka möjligheter som finns för digital vård, har vi tagit fram tydliga paket som vart och ett för vården ett steg närmare en värdig och effektiv digital lösning.

 

Camanio Trygga Möten

En digital tjänst för videomöten med unik design för omsorgen, höga krav på säkerhet och anpassade funktioner för personer med kognitiv svikt.

Läs mer

Trygg Ute

Camanio SmartCares mobila trygghetslarm erbjuder positionering, spårning vid larm och möjligheten att sätta upp trygga zoner.

 
 

Trygg Hemma

Våra stationära trygghetslarm är anpassade till moderna hem, och har möjlighet att täcka alla rum i boendet, inte bara där basenheten är placerad. Trygg Hemma kan även inkludera andra tillsynslarm såsom fall- och rörelselarm.

 
 

Upptäck fler lösningar

BikeAround

Läs mer

Digitala Terapidjur

Läs mer