Camanio erbjuder en komplett lösning för en smidig övergång till en helt digital omsorg. Med Camanio Cares plattform hanteras trygghetslarm, digital larmmottagning och administration i ett sammanhållet gränssnitt som låter vårdgivaren skräddarsy det digitala ekosystemet i hemmet. Vår anpassningsbara och modulära tjänst följer er verksamhet in i framtiden och skapar rätt förutsättningar för en hållbar digital omsorg.

 

Trygg och digital omsorg i hemmet

 

Säkerhet

Med en obruten larmkedja i en driftsäker molnbaserad miljö säkerställs att larm alltid kan hanteras, vilket skapar trygghet för såväl personal som individ. Infrastrukturen har full redundans och parallella informationsvägar och all känslig datalagring sker i Sverige.

Samordning

Med samordnad infrastruktur och arkitektur kan man överblicka alla tjänster i systemet och vara trygg med att bara betala för det som används. Med ett sammanhållet system för all teknik och larm i hemmet går det att spara upp till 20% av den administrativa arbetstiden.

Flexibilitet

Med en flexibel plattform med öppet API kan nya integrationer inkluderas. På så sätt låser man inte in sig i ett gammalt system utan kan istället satsa på långa, framtidssäkrade avtal, förberedda för 5G.

Anpassning

Plattformen är modulär och inte beroende av en specifik hårdvara. Den kan anpassas efter olika behov och tjänster. Gränssnittet kan anpassas beroende på behörighet och administration.

Support

Med Camanio Care erbjuds en flexibel och skalbar support som arbetar med hög servicenivå utifrån verksamhetens unika behov.

Enkel inloggning

Genom integration mot standardiserade ramverk för autentisering, exempelvis SAML2.0, erbjuds enkel inloggning (SSO). Det ökar säkerheten och förenklar för personalen som inte behöver hantera separata inloggningsuppgifter eller BankID.

 

 

Ett ekosystem för välfärdsteknik

Camanio Care lägger grunden för en digital vård och omsorg i hemmet. Plattformen knyter samman ett ekosystem av välfärdsteknik, trygghetslarm och tillbehörslarm beroende på individens behov och situation.

Tack vare plattformens öppna gränssnitt följer en stor och flexibel produktportfölj som möjliggör anpassning av ekosystemet. Här finns produkter och tjänster som är direkt utvecklade av oss, men även ett stort utbud från andra tillverkare och partners.

 

 

"Det här är precis vad vi letar efter. En tjänsteplattform som kan knyta ihop gyttret av sensorer, samtidigt som man får en överblick på larmen."

Verksamhetschef

 

Trygghetslarm för integritet, trygghet och livskvalitet

 

Trygg Hemma med trygghetslarm

Camanio Hemma

Att vara självständig och trygg i sitt hem är en förutsättning för välbefinnande. Vårt stationära trygghetslarm är anpassade till moderna hem och lämpar sig för ordinärt så väl som särskilt boende. Med Camanio Hemma erbjuds digital larmmottagning, möjlighet till individanpassad regelsättning och proaktiv monitorering genom tillbehörslarm.

LÄS MER

Vi hjälper er på förändringsresan

Omställning till nya digitala arbetssätt är inte enkelt men det behöver göras nu. Vi hjälper er på förändringsresan mot hållbar och digital omsorg för ökad livskvalitet.