Genom att göra patienten till medskapare kan vården ställa om mot en mer insiktsdriven och nära vård. Vår välbeprövade lösning för egenmonitorering skapar nya vårdformer som ger ökad trygghet och frihet till patienterna samt möjlighet till en mer hållbar vård för klinikerna.

 

 

Diagnosoberoende egenmonitorering för trygg och nära vård på distans

 

Jag vill veta mer

 

Helhetslösning

Vi erbjuder en helhetslösning som innefattar allt från hårdvara och utrustning till implementation, hosting, drift och support.

Säker hantering av patientdata

All data lagras i Sverige. Säkerhet är ett stort fokus i alla våra lösningar.

Diagnosoberoende

Lösningen är utvecklad för monitorering av olika typer av diagnoser och patientgrupper.

Anpassning

Vårdplaner kan anpassas efter den enskilde individen och monitoreringen efter vårdgivarens behov och arbetssätt.

Plug & play

För teknikovana äldre finns förkonfigurerade surfplattor som är lätta att använda.

Professionell support

Vår professionella support är specialutbildad för att hjälpa både patienter och verksamhet gällande teknikfrågor.

Camanio Health var tidigare Telia Health Monitoring

Camanios egenmonitoreringslösning utvecklades tidigare av Telia under namnet Telia Health Monitoring. En välbeprövad lösning som började utvecklas redan 2014.

 

Camanio Health har monitorerat patienter i över 30 % av Sveriges Regioner

 

Så funkar Camanio Health

Lösningen består av en mobilapp och en webbportal.  Mobilappen används av patienten för att samla in hälsodata och webbportalen används av vårdgivaren för att analysera inkommande hälsodata.

Vårdgivaren skapar en anpassad vårdplan, vilken genererar olika uppgifter i patientens mobilapp. Uppgifterna kan antingen vara att göra en hälsomätning eller besvara ett frågeformulär.

Hälsodata samlas in till appen genom att patienten antingen registrerar sina värden manuellt eller genom uppkopplad mätutrustning.

Patient och vårdgivare har möjlighet att ha kontakt genom chattmeddelanden eller video.

 

Fördelar för vårdgivare

 • Diagnosoberoende lösning

 • Individanpassade vårdplaner

 • Kontinuerlig uppföljning av patientens hälsa som möjliggör tidig intervention och proaktiv vård

 • Stöd för prioritering av patienter med störst behov

 • Enkelt att kommunicera med patienten kring behandling och vård

 

Fördelar för patienten

 • Ökad trygghet i vardagen

 • Större delaktighet och förståelse för sin diagnos och hur egenvård kan påverka måendet

 • En mer optimerad behandling som ger bättre välmående över tid

 • Vården finns alltid tillgänglig i mobilen och nåbar via chatt

 • Ökad frihet - slipper resa in till vården för rutinkontroller

“Den närmsta vård du kan få digitalt och ett system som man skapar tillsammans med patienten. Dessutom smidigt för patienten att inte behöva åka till hälsocentralen så ofta.”

Verksamhetschef på vårdcentral om att använda Camanio Health för monitorering av patienter med hjärtsvikt

En lösning - många möjligheter

Camanio Health är en skalbar lösning som enkelt kan anpassas efter olika typer av vård och diagnoser. Vanligast är att börja med en patientgrupp för att sedan växa med fler kliniker och diagnoser utifrån verksamhetens behov.

Camanio Health

Basen i vår egenmonitoreringslösning - används för alla patientgrupper. Färdiga vårdplansmallar gör det enkelt att komma igång med de vanligaste kroniska diagnoserna:

 • hjärtsvikt
 • hypertoni
 • KOL
 • diabetes

 

Camanio Health Mödravård

Ökad trygghet och flexibilitet för gravida med behov av extra uppföljning och kontroll.

Anpassning mot specialistvård.

 

Camanio Health IBD Home

Frihet för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Möjliggör tidig behandling för att minska uppkomsten av skov.

Anpassning mot specialistvård.

Vi hjälper er på förändringsresan

Omställning till nya digifysiska arbetssätt är inte enkelt men det behöver göras nu. Vi hjälper er på förändringsresan. Camanio är en ledande partner till vården och vi kan digitalisering. Vi arbetar med en mängd kunder inom egenmonitorering från norr till söder och vet vad som är viktigt att fokusera på för att en implementation ska bli framgångsrik. När ni sen känner er redo är vi redo att skala upp tillsammans med er.

 

Kontakta oss idag