Camanio Health Hub är vår lösning för monitorering av kroniska sjukdomar i hemmet. Med Camanio Health Hub ansluts medicinska mätinstrument i hemmet och relevant data levereras till vården. Det möjliggör smidigare hantering av data och mer effektiva analyser för patienter med kroniska diagnoser. Genom att kombinera olika medicinska enheter kan vi skapa en anpassad lösning, som gör det enklare att hantera och dela medicinsk data säkert.

Dagliga uppdateringar

Dagliga uppdateringar över patientens hälsa

Monitorering

Monitorering av patientens hälsa samt förändringar över tid

Förebyggande

Förebygg allvarliga episoder av KOL och hjärtsvikt

Livskvalitet

Ökar livskvaliteten för patienten genom att tillgängliggöra och förenkla mätningar

Återkoppling

Tillhandahåll återkoppling för att genomföra förändringar av patientens livsstil

Effektivitet

Förbättrar vårdprocesser med högre effektivitet som ger bättre värde för patient och personal

 

 

Monitorering av kroniska sjukdomar i hemmet

Kontaka oss så berättar vi mer!

kontakt

Anpassad lösning i hemmet

Camanio Health hub är en lösning som kombinerar olika medicinska mätinstrument, en IoT port och panel som möjliggör personlig anpassning av lösningen. Medicinska mätinstrument används för att utföra mätningar och inhämta värden som sedan trådlöst skickas till vårdpersonal och läkare för regelbunden uppföljning och personlig återkoppling till patienten. Genom återkoppling och kontakt kan patienten få hjälp att göra relevanta förändringar i livsstilen vilket kan bidra till att motverka allvarliga episoder av kronisk sjukdom över tid.

Vi erbjuder tre paketlösningar för kroniska diagnoser: KOL, hjärtsvikt och övervikt.

Paketlösningar

 

 

 

Medicinska mätinstrument

Noga utvalda enheter säkerställer hög kvalitet och precisa datamätningar

IoT port

Vår IoT port möjliggör smidig och enkel överföring av data från medicinska mätinstrument i hemmet till vården

Panel

Panelen ger sjukvården tillgång till en översikter och uppdateringar över patientens hälsa samt möjliggör kontakt vid behov.

 

 

 

 

Monitorering på distans

I framtiden kommer det att ställas höga krav på vården med fler äldre och fler patienter som lever med kroniska diagnoser. Monitorering på distans möjliggör morgondagens sjukvård.

Med vår lösning kan patienter själva utföra mätningar i hemmet och datan förmedlas smidigt till vården. Lösningen underlättar vardagen för patienten och antalet besök på vårdinrättningar kan reduceras. Med våra paket för tre stora grupper; KOL (Kronisk obstruktiv Lungsjukdom), hjärtsviktspatienter samt personer med överviktsbehandling erbjuder vi både medicinska mätinstrument, smidigare hantering av information samt CE-märkt medicinteknisk kommunikation hela vägen! Nya digitala arbetssätt kan dessutom ge ökad trygghet, värdighet och livskvalitet för individen.

Implementeringen av digitala lösningar för hälso- och sjukvård resulterade i stora förändringar när det gäller kostnader och patientvård.

Randomiserad studie med 6000 patienter. Storbritanniens hälsodepartement.

Med en lösning för monitorering på distans upplevde 6 av 10 patienter med KOL ökad kontroll över mätningar och sin sjukdom.

Resultat från en studie i Danmark med patienter från 11 kommuner.

Om en lösning för digital vård på distans införs för 150 000 patienter i Sverige, kan det spara 800 miljoner SEK i direkta sjukvårdskostnader per år samtidigt som patienters lidande minskar.

PwC estimat


Upptäck fler lösningar

Camanio Smart Care

Läs mer

Giraff

Läs mer

Nöjd kund

Nöjdkundgarantin innebär att vi garanterar dig som kund att du blir nöjd med oss.

Läs mer