Pilotstudier visar på positiva effekter vid användning av BikeAround

En person på ett äldreboende cyklar på BikeAround

BikeAround, vår upplevelsecykel, används med fördel inom demensvården. Två pilotstudier på 3 respektive 8 månader visar att BikeAround kan ge flera positiva effekter för individer med demenssjukdom.

Effekter inkluderar bland annat:

- Förbättrad livskvalitet och upplyft humör
- Förbättrad återkallelse av minnen
- Minskad social isolering
- Minskad oro och minskade aggressiva tendenser

Läs mer om studierna i artikeln från kanadensiska organisationen CADTH.

Läs mer om Bikearound

Kontakta oss för mer information och beställning!