Framtidssäkrade paket

Smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet

 

 

Alltmer av framtidens vård och omsorg kommer att ske i hemmet, vårdorganisationer kommer därför behöva tillhandahålla både fysiska och digitala vårdtjänster. För att göra det enklare att se vilka möjligheter som finns för digital vård idag, har Camanio Care tagit fram tydliga paketlösningar som vart och ett för vården ett steg närmare en värdig och effektiv digital lösning. Vilket paket passar er verksamhet bäst?

 

Paket 1

Trygg hemma

För hemtjänst och / eller särskilt boende.
För personer som vill ha trygghet i hemmet.

 

Paket 2

Trygg ute

För LSS och / eller hemtjänst.
För aktiva personer med behov av trygghet.

Paket 3

Digital sensortillsyn

Beslutsstöd vid behovsbedömning för
handläggare inom LSS och äldreomsorg.

Paket 4

Giraff

För LSS, hemtjänst och primärvården. Ett bra komplement för sjukvård och omsorg i hemmet.

 

 

Paket 5

Hemsjukvård

För primärvården. En lösning för patienter med kroniska diagnoser.

 

Paket 6

EVA påminnelsestöd

För LSS och / eller hemtjänsten. Ett kognitivt komplement för personer som vill ha stöd i vardagen.

Paket 7

Bikearound screen

En upplevelsecykel lämplig för daglig verksamhet eller äldreomsorgen.

 

För beställning och mer information

Vänligen kontakta oss för beställning och för information om implementering av paketen.

kontakta oss

Trygg hemma med digital välfärdshubb

Att vara självständig och trygg i sitt hem är en förutsättning för välbefinnande hos såväl gammal som ung. Det gäller oavsett om man bor kvar hemma eller om man har flyttat till ett särskilt boende. Våra stationära trygghetslarm är anpassade till moderna hem och har möjlighet att täcka alla rum i boendet, inte bara där basenheten är placerad. Med Trygg hemma finns det möjlighet att skapa individanpassade lösningar där trygghetslarmet kompletteras med smarta funktioner och sensorer i ett och samma ekosystem. Givetvis finns all information om aktiviteter och händelser samlad i samma portal, vilket underlättar det dagliga arbetet för personal inom hemtjänst och / eller särskilt boende.

I paketet ingår:

 • Trygghetslarm
 • Larmhantering
 • Larmknapp
 • Fallsensor
 • Dubbelriktad talkoppling
 • Vital Smart Care portal
 • Larmmottagning i Androidtelefon
  (obegränsat antal larmmottagare).
 • Tillval: Möjlighet att koppla till 64 olika sensorer
  för ett digitalt ekosystem av vård och omsorg
  i hemmet.

Prisförslag:
159 kr per användare/månad
(Min. 25 användare och min. 12 månader).

Läs mer om Vital Smart Care 

 

 

 

 


 

 

 

Trygg ute

Mobilt trygghetslarm som är enkelt att implementera och erbjuder positionering, spårning vid larm och möjlighet att sätta upp trygga zoner. Larmet aktiveras antingen när användaren trycker på larmet, beter sig på ett riskfyllt sätt, eller rör sig utanför ett definierat område. Vid aktivering av larm kan användaren kommunicera med larmcentralen eller annan behörig larmmottagare (exempelvis anhörig) direkt via larmdosan. Tjänsten är eventdriven, vilket innebär att användaren kan röra sig fritt utan att vara övervakad. Trygg ute kan även användas på exempelvis sommarstället eller under resor.

I paketet ingår:

 • Mobilt trygghetslarm
 • Larmhantering
 • GPS positionering
 • GEO fencing: definiera trygga zoner
 • Dubbelriktad talkoppling
 • Vital Smart Care portal

Prisförslag:
199 kr per användare/månad
(Min. 25 användare och min. 12 månader).

Läs mer om Vital Smart Care 

Digital sensortillsyn

I det digitala tillsynspaketet kan sensorer, knappar och/eller avvikelsemonitorering kombineras för att underlätta arbetet med tillsyn. Ibland är tillsyn via kamera det som behövs, men tillsyn kan även utföras med stöd av sensorer som rörelsevakter eller dörrvakter för att skapa trygghet för individen. Genom detta paket kan tillsynen anpassas efter verksamhetens eller individens specifika behov. Alla händelser (sk. event) och tillsynstillfällen loggas och administreras i samma portal.

I paketet ingår:

 • 3 st Dörrvakter
  exv. huvuddörr, badrum, balkong
 • 3 st Rörelsevakter
  exv. i tre olika rum
 • Larmpanel
 • Vital Smart Care platform
 • Tillval: Kameratillsyn

*För andra behov av tillsyn kombinerar vi gärna ett anpassat paket för er verksamhet.

Prisförslag:
299 kr per användare/månad
(Min. 25 användare och min. 12 månader).

Läs mer om Vital Smart Care

 

 


 

 

Giraff

Giraff är en tillsynsrobot som hemtjänst, sjukvårdspersonal eller anhöriga kan använda för att göra virtuella tillsynsbesök hos personer som bor kvar hemma trots regelbundet vårdbehov. Giraff kan vara ett komplement till hemtjänstpersonalen och utföra enklare kontroller mer frekvent, exempelvis som vid medicinering. Med Giraff använder ni er av en säker uppkoppling och gör besöken på distans. Med Giraff frigörs tid från kostsamma tillsynsbesök, minskar hemtjänstpersonalens restid och får tryggare vårdtagare och anhöriga.

I paketet ingår:

 • 2 st Giraff
  - Digital Tillsyn
  - Rehab
  - Vårduppföljning
  - Sociala besök
 • Pilot portalen
 • Administratörsgränssnittet Shark
 • Utbildning och installation
 • Tillval: Vital Connect service för uppkoppling

Prisförslag:
4750 kr per enhet/månad
(Min. 2 enheter i 24 mån.)

Läs mer om Giraff 
Se video om Giraff

 


Hemsjukvård

Camanio Care erbjuder en möjlighet att digitalisera och förenkla hemsjukvården för gruppen multisjuka och sköra äldre. En stor del av de här patienterna har nu möjlighet att genom våra lösningar utföra enkla medicinska mätningar i hemmet och skicka in datan till vården. Genom att patienter själva utför mätningar i hemmet som förmedlas till vården underlättas vardagen för patienten och antalet besök på vårdinrättningar kan reduceras. Med våra paket för tre stora grupper; KOL (Kronisk obstruktiv Lungsjukdom), hjärtsviktspatienter samt personer med överviktsbehandling erbjuder vi både medicinska mätinstrument, smidigare hantering av information samt CE-märkt medicinteknisk kommunikation hela vägen! Nya digitala arbetssätt kan dessutom ge ökad trygghet, värdighet och livskvalitet för individen.

Varje paket innehåller 1-2 mätinstrument samt 1 medicinsk router.

 • 10 st KOL-paket
  - Spirometer + våg
 • 10 st Hjärtsviktspaket
  - Blodtrycksmätare + EKG-mätare
 • 10 st Överviktspaket
  - våg

Prisförslag:
KOL-paket: 699 kr per användare/månad.
Hjärtsviktspaket: 699 kr per användare/månad.
Överviktspaket: 569 kr per användare/månad.

 Min. 12 månader för samtliga paket.

Läs mer om Vital health hub

 


 

 

EVA påminnelsestöd

Struktur i vardagen är en återkommande problematik hos alla, oavsett kognitiv nivå. Familjer och seniorer har liknande behov, men av olika anledningar. Påminnelser och kognitiva stöd blir därmed värdefulla hjälpmedel för att hantera den ostrukturerade vardagen.

EVA är vår digitala påminnelselösning, där fokus är på aktiviteter för den enskilde individen, med olika typer av påminnelser baserat på typ av aktivitet och individens kognitiva nivå. EVA är navet i hemmet för att hålla reda på aktiviteter, scheman, vardagliga sysslor, medicin/vitamin intag, samt med möjlighet till samarbete och tillval för att lätt utöka funktionaliteten enligt individens behov. Bastjänsten är framtagen för att ge individen grundstöd, och förutsättningar finns för att sedan kunna anpassa tjänsten efter individens behov.

I paketet ingår:

 • Specialdesignad applikation för påminnelsestöd
  - Aktivitetskalender med påminnelser
  - Adressbok
  - Meddelandehantering
 • Visuellt gränssnitt
 • Dedikerad surfplatta
 • Vital Smart Care portal

Prisförslag:
299 kr per användare/månad
(Min. 25 användare och min. 12 månader).

Läs mer om Vital Smart Care

BikeAround Screen

Skapa glädje och aktivitet med BikeAround. Med BikeAround är det möjligt att besöka platser man längtar tillbaka till eller ställen man alltid velat besöka. BikeAround består av en styr- och trampenhet och en mjukvara som med hjälp av Google Street view gör det möjligt att uppleva platser över hela världen. BikeAround ger stimulans, skapar möjlighet till ökad kommunikation och erbjuder aktivering. Genom att besöka platser från barndomen ges tillgång till gamla minnen genom reminicensmetoden. Tillsammans med anhöriga eller personal finns möjlighet till samtal och diskussion om minnen och glädjen i att uppleva välkända platser tillsammans.

I paketet ingår:

 • 3 st BikeAround Screen package deals
 • 3 st arbetsstolar
 • Serviceavtal under 2 år
 • Implementeringsstöd via webbportal

Prisförslag:
269.000 kr ex.moms

Läs mer om BikeAround