Framtidssäkrade paket

Smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet

 

 

Alltmer av framtidens vård och omsorg kommer att ske i hemmet, vårdorganisationer kommer därför behöva tillhandahålla både fysiska och digitala vårdtjänster. För att göra det enklare att se vilka möjligheter som finns för digital vård idag, har Camanio Care tagit fram tydliga paketlösningar som vart och ett för vården ett steg närmare en värdig och effektiv digital lösning. Vilket paket passar er verksamhet bäst?

 

Paket 1

Trygg hemma

För hemtjänst och / eller särskilt boende. För personer som vill ha trygghet i hemmet.

Paket 2

Trygg ute

För LSS och / eller hemtjänst.
För aktiva personer med behov av trygghet.

Paket 3

Trygg Tillsyn

Beslutsstöd vid behovsbedömning för
handläggare inom LSS och äldreomsorg.

 

Paket 4

Aktivering

Lämpligt för dagverksamhet och äldreomsorg

För beställning och mer information

Vänligen kontakta oss för beställning och för information om implementering av paketen.

kontakta oss

Trygg Hemma
med digital välfärdshubb

Att vara självständig och trygg i sitt hem är en förutsättning för välbefinnande hos såväl gammal som ung. Det gäller oavsett om man bor kvar hemma eller om man har flyttat till ett särskilt boende. Våra stationära trygghetslarm är anpassade till moderna hem och har möjlighet att täcka alla rum i boendet, inte bara där basenheten är placerad. Med Trygg hemma finns det möjlighet att skapa individanpassade lösningar där trygghetslarmet kompletteras med smarta funktioner och sensorer i ett och samma ekosystem. Givetvis finns all information om aktiviteter och händelser samlad i samma portal, vilket underlättar det dagliga arbetet för personal inom hemtjänst och / eller särskilt boende.

I paketet ingår:

 • Trygghetslarm
 • Larmhantering
 • Larmknapp
 • Fallsensor
 • Dubbelriktad talkoppling
 • Smart Care portal
 • Larmmottagning i Androidtelefon
  (obegränsat antal larmmottagare).
 • Tillval: Möjlighet att koppla till 64 olika sensorer
  för ett digitalt ekosystem av vård och omsorg
  i hemmet.

Prisförslag:
159 kr per användare/månad
(Min. 25 användare och min. 12 månader).

Läs mer om Camanio Smart Care 

 

 

 

 


 

 

 

Trygg Ute

Mobilt trygghetslarm som är enkelt att implementera och erbjuder positionering, spårning vid larm och möjlighet att sätta upp trygga zoner. Larmet aktiveras antingen när användaren trycker på larmet eller rör sig utanför ett definierat område. Vid aktivering av larm kan användaren kommunicera med larmcentralen eller annan behörig larmmottagare (exempelvis anhörig) direkt via larmdosan. Tjänsten är eventdriven, vilket innebär att användaren kan röra sig fritt utan att vara övervakad. Trygg ute kan även användas på exempelvis sommarstället eller under resor.

I paketet ingår:

 • Mobilt trygghetslarm
 • Larmhantering
 • GPS positionering
 • GEO fencing: definiera trygga zoner
 • Dubbelriktad talkoppling
 • Smart Care portal

Prisförslag:
199 kr per användare/månad
(Min. 25 användare och min. 12 månader).

Läs mer om Camanio Smart Care 

Trygg Tillsyn

I det digitala tillsynspaketet kan sensorer, knappar och/eller avvikelsemonitorering kombineras för att underlätta arbetet med tillsyn. Ibland är tillsyn via kamera det som behövs, men tillsyn kan även utföras med stöd av sensorer som rörelsevakter eller dörrvakter för att skapa trygghet för individen. Genom detta paket kan tillsynen anpassas efter verksamhetens eller individens specifika behov. Alla händelser (sk. event) och tillsynstillfällen loggas och administreras i samma portal.

I paketet ingår:

 • 3 st Dörrvakter
  exv. huvuddörr, badrum, balkong
 • 3 st Rörelsevakter
  exv. i tre olika rum
 • Larmpanel
 • Smart Care platform
 • Tillval: Kameratillsyn

*För andra behov av tillsyn kombinerar vi gärna ett anpassat paket för er verksamhet.

Prisförslag:
299 kr per användare/månad
(Min. 25 användare och min. 12 månader).

Läs mer om Camanio Smart Care

 

 


 

 

 

 

Aktivering för livskvalitet och glädje

BikeAround Screen och Digitala terapidjur är två av våra populära produkter utvecklade för demensvården. Med detta paket erbjuder vi två produkter som bidrar med glädje, aktivering och ökad kommunikation samt skapar tillfällen för interaktion med personal och anhöriga.

BikeAround är en upplevelsecykel som kombinerar fysisk aktivitet med kognitiv stimulans. Genom bilder från Google Street view är det möjligt att cykla runt i sina minnens kvarter eller att uppleva platser man alltid velat besöka. Digitala terapidjur är ett interaktivt hjälpmedel som kan användas för att berika det dagliga livet genom ökat psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Terapidjuren har integrerad teknologi och sensorer som svarar på beröring och rörelse för att skapa en verklighetstrogen upplevelse.

I paketet ingår:

 • 3 st BikeAround Screen
 • 3 st arbetsstolar
 • 3 st serviceavtal för 2 år
 • 3 installationer av produktspecialist
 • 3 st digitala terapidjur*

Prisförslag:
300 000 kr

Läs mer om BikeAround

Läs mer om Digitala terapidjur