Expertpanel

 

Camanio Cares expertpanel består av rådgivare som länge arbetat med välfärdsteknik och innovativa lösningar. Tillsammans med våra rådgivare utvecklar vi smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet.


Anne-Christine Hertz

Senior rådgivare

Med en bakgrund som biomekanikingenjör har Anne-Christine Hertz omfattande erfarenhet av att kombinera teknologi med hälso- och sjukvård. Anne-Christine är uppfinnaren bakom BikeAround, en aktivitetscykel som kombinerar Google Street view med en stationär trampenhet, idag arbetar hon som verksamhetsansvarig på Hälsoteknikcentrum i Halland. Anne-Christine har kunskaper inom projektledning, anatomi, fysiologi, utveckling och personcentrerad design och som senior rådgivare på Camanio deltar hon i utvecklingsarbeten, håller föreläsningar samt agerar rådgivare vid produktutveckling.

Jag har alltid sett på digitalisering och teknikutveckling som en katalysator för att öppna upp världen för inte bara de tekniskt kunniga, utan också för de äldre som ofta lever i ett digitalt utanförskap. BikeAround var ett sätt som vi hittade för att få det att hända, men det är bara ett exempel. Möjligheterna är mycket större än så och om vi bara använder vår fantasi kan vi åstadkomma ännu mer spännande saker.
Anne-Christine Hertz