Om oss

 


Alla har rätt att åldras med integritet, trygghet och livskvalitet.

För att bidra till det levererar Camanio stabila och innovativa lösningar för digital vård och omsorg i hemmet, idag och i framtiden. Vi hjälper våra kunder uppnå den optimala balansen mellan fysisk och digital vård. Det gör vård och omsorg mer effektivt och det sparar både tid och resurser. Tillsammans gör vi vård och omsorg mer tillgängligt för den som behöver det, närhelst och varhelst den behövs.

 

Om Camanio

Camanio AB bildades i oktober 2019 genom en avknoppning av verksamheten från dåvarande Camanio Care AB (publ). Grunden till verksamheten lades redan tre år tidigare, i oktober 2016, genom att Brighter Two och Bestic AB slogs samman till ett. De två företagen hade sedan tidigare starka produkter på marknaden: upplevelsecykeln jDome®BikeAround respektive äthjälpmedlet Bestic®. Tillsammans såg de att de kunde de verka på en större marknad och nå ut till fler personer med behov av lösningar som förenklar och förbättrar tillvaron. I april 2017 förvärvades före detta Giraff Technologies med tillsynsroboten Giraff™, och i juli 2018 förvärvades även IoT-specialisten Vital Integration.

Swecare Rising Star Award 2018

Camanio tilldelades den prestigefyllda utmärkelsen Rising Star Award 2018 av stiftelsen Swecare.
Läs mer

Topp 10 Robotikleverantörer 2018

Camanio utsågs till ett av topp 10 ledande företag som tillhandahåller robotiklösningar 2018.
Läs mer

 

Hållbarhet i vår verksamhet

Hållbarhet är ett centralt värde för Camanios verksamhet. Vi vill bidra till ett hållbart arbetssätt för vår verksamhet, våra kunder och samhället. Det gör vi genom vår teknik, våra lösningar samt våra medarbetares expertis. Arbetet är en kontinuerlig resa och vår strategi för hållbarhet och affärsansvar inkluderar två fokusområden:

  • Ansvarsfull affärsverksamhet
  • Digital integration

Vi är diplomerade enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas.

 

 


Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicyn innefattar miljö och kvalitetspolicy.

VERKSAMHETSPOLICY

 

 

 
 
Ansvarsfull affärsverksamhet

Vi arbetar utifrån FN:s Global Compacts tio principer och att därigenom implementera FN:s vägledande principer gällande affärsverksamhet och mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet.

Vi har riktlinjer, processer och direktiv gällande ansvarsfullt inköp, arbetsmiljö, miljöledning, antikorruption och mänskliga rättigheter. Vårt ledningssystem inkluderar:

  • Uppförandekod för verksamheten
  • Uppförandekod för leverantörer
 
Digital integration

Genom våra plattformstjänster kan vi optimera tillgång och distribution av vård- och omsorgstjänster från flera leverantörer till flera kunder. Plattformen möjliggör och underlättar interaktion som bidrar till effektivitet och hållbarhet.