Om oss

Tech that cares

Sedan starten 2016 har vi på Camanio jobbat med teknisk innovation och digitalisering för att förbättra och framtidssäkra vård och omsorg.

I takt med att våra äldre blir fler och lever längre, ökar behovet av högkvalitativ vård och smarta lösningar. Med tekniska lösningar byggda på datadrivna insikter möjliggör vi flexibel, proaktiv och förebyggande vård och omsorg med användarens bästa i åtanke - oavsett om du är vård- eller omsorgstagare, anhörig, vårdgivare eller beslutsfattare.

- Vi kallar det teknik som bryr sig om -

 

 

Om oss

Camanio grundades 2016 med syftet att förbättra vård och omsorg genom högteknologiska lösningar. Vi utvecklar innovativa digitala tjänster som skapar integritet, trygghet och livskvalitet för alla - vård- och omsorgstagare , anhöriga, vårdgivare och beslutsfattare.

Vi är en del av AddLife, en koncern med nischade bolag inom Life Science vars erbjudande vänder sig till aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Swecare Rising Star Award 2018

Camanio tilldelas den prestigefyllda utmärkelsen Rising Star Award 2018 av stiftelsen Swecare

Team Camanio

Team Camanio är en blandad skara människor som med stolthet arbetar för att göra vardagen för personer i behov av vård och omsorg tryggare. Vi stöttar varandra när det behövs och firar våra framgångar tillsammans.

På våra Team Days delar vi kunskap och insikter så att vi kan växa tillsammans och inspirera varandra!

Informationssäkerhet

Camanio är certifierade enligt standarden ISO 27001 - en internationell standard för informationssäkerhet med omfattande ramverk för informationshantering. ISO 27001 innebär höga krav på vår hantering, riskbedömning och förbättring av informationssäkerheten genom arbete med:

  • Ledningssystem som en genomgående del i verksamheten

  • Systematiskt arbete med trygghet i rutiner och processer

  • Säkerhetsåtgärder för att skydda information och system

 

 

 

Hållbarhet i vår verksamhet

Hållbarhet är ett centralt värde för Camanios verksamhet. Vi vill bidra till ett hållbart arbetssätt för vår verksamhet, våra kunder och samhället. Det gör vi genom vår teknik, våra lösningar samt våra medarbetares expertis. Arbetet är en kontinuerlig resa och vår strategi för hållbarhet och affärsansvar inkluderar två fokusområden - Ansvarsfull affärsverksamhet och Digital integration.

Camanio är diplomerad enligt Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas.
Läs mer i vår verksamhetspolicy som inkluderar miljö- och kvalitetspolicy.

Verksamhetspolicy

 

 

 
Ansvarsfull affärsverksamhet

Vi arbetar utifrån FN:s Global Compacts tio principer och att därigenom implementera FN:s vägledande principer gällande affärsverksamhet och mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet.

Vi har riktlinjer, processer och direktiv gällande ansvarsfullt inköp, arbetsmiljö, miljöledning, antikorruption och mänskliga rättigheter. Vårt ledningssystem inkluderar:

  • Uppförandekod för verksamheten
  • Uppförandekod för leverantörer
Digital integration

Genom våra plattformstjänster kan vi optimera tillgång och distribution av vård- och omsorgstjänster från flera leverantörer till flera kunder. Plattformen möjliggör och underlättar interaktion som bidrar till effektivitet och hållbarhet.

 
Whistleblowing

Whistleblowing är ett system som gör det möjligt för medarbetare, konsulter, leverantörer och andra att rapportera allvarliga risker och överträdelser. Camanio är en del av AddLife som tillhandahåller en säker funktion att anonymt rapportera oegentligheter.

AddLife Whistleblowing