Digitalisera äldreomsorgen med innovativ välfärdsteknik

 
 

Paket vi rekommenderar

 

TRYGG UTE

Trygghetslarm med GPS-funktion

BIKEAROUND

Upplevelsecykel för fysisk och kognitiv stimulans

DIGITALA TERAPIDJUR

Digitala terapidjur som sprider glädje och trygghet

 

Stadsbidrag till kommuner 2021

SKR och regeringen har beslutat om en överenskommelse som ska ge kommuner bättre förutsättningar att utveckla verksamheter i äldreomsorgen genom digitalisering. Överenskommelsen löper under 3 år från 2020 - 2022. Under 2021 omfattar överenskommelsen 200 miljoner kr. Det ekonomiska stödet ska bland annat ge kommuner bättre förutsättningar att införa nya arbetssätt med passande digitala och tekniska verktyg.

För att underlätta vid investering i välfärdsteknik erbjuder vi kompletta paket som levererar innovativa lösningar som kommer så väl omsorgstagare som personal till nytta.

 
 
 
 

Livskvalitet och trygghet med innovativ välfärdsteknik

Läs mer om våra paket nedan. Kontakta oss för offert!

kontakta oss

 
 

Trygg Ute

Med Trygg Ute erbjuder vi trygghetslarm med GPS-funktion och Geofence. Det mobila trygghetslarmet erbjuder positionering, spårning vid larm och möjlighet att sätta upp trygga zoner. Larmet aktiveras antingen när användaren trycker på larmet eller rör sig utanför ett definierat område. Vid aktivering av larm kan användaren kommunicera med larmcentralen eller annan behörig larmmottagare (exempelvis anhörig) direkt via larmenheten.

 

I paketet ingår:

 • Portal och mobilapp
 • Införande inkl. konfigurering
 • Utbildning
 • Förvaltning och support

Pris enligt offert.

 

Kontakta oss för offert!

Vi berättar gärna mer om vår tjänst Trygg Ute.
Vi skräddarsyr en offert utifrån era utmaningar och behov.

kontakta oss

 


 
 

BikeAround Screen

Skapa glädje och aktivitet med BikeAround - upplevelsecykeln som tar dig runt i världen. Med BikeAround är det möjligt att besöka platser man längtar tillbaka till eller ställen man alltid velat besöka. BikeAround består av en styr- och trampenhet och en mjukvara som med hjälp av Google Street view gör det möjligt att uppleva platser över hela världen.

Med BikeAround skapas en interaktiv upplevelse som motiverar aktivitet och kommunikation. BikeAround kan bidra med fysisk så väl som kognitiv stimulans.

Läs mer om BikeAround Screen

Paket Small
 • BikeAround Screen package deal
 • Arbetsstol
 • Supportavtal om 12 månader
 • Installation och utbildning ingår
 • Få 3st digitala terapidjur på köpet

Prisförslag: 100 000 SEK exkl. moms

Paket Large
 • 3st BikeAround Screen package deal
 • 3 st Arbetsstolar
 • 3st supportavtal om 24 månader
 • Installation och utbildning ingår
 • Få 5st digitala terapidjur på köpet

Prisförslag: 300.000 SEK exkl.moms

Kontakta oss för mer information!

Vi berättar gärna mer om våra paket och produkter.
Tveka inte att höra av dig!

kontakta oss


 
 

Digitala terapidjur

Digitala terapidjur är ett komplement i vården och ett alternativ till levande sällskapsdjur. Terapidjuren kan användas som ett hjälpmedel för personer med demens eller intellektuell funktionsnedsättning. Målsättningen med digitala terapidjur är att berika det dagliga livet genom ökat psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Hjälpmedlet kan ge lugn och trygghet och vara ett redskap för ökad interaktion och kommunikation med vårdpersonal och anhöriga. Med inbyggda sensorer skapas en interaktiv och personcenterad upplevelse.

Läs mer om Digitala terapidjur

Paket Small
 • 5st Digitala terapidjur
 • 5% rabatt på totalpriset

Terapikatt är tillgänglig i färgerna: Svart & vit, Röd samt Silvergrå. Terapihund är tillgänglig i ljusbrun.

 

Paket Large
 • 10st Digitala terapidjur
 • 15% rabatt på totalpriset

Terapikatt är tillgänglig i färgerna: Svart & vit, Röd samt Silvergrå. Terapihund är tillgänglig i ljusbrun.

 

Kontakta oss för mer information

Vi berättar gärna mer om våra paket och produkter.
Tveka inte att höra av dig!

kontakta oss


Vad ska digitalisering bidra till?

Digitalisering är ett viktigt verktyg för att stärka omsorgtagarnas självständighet och delaktighet, bland annat genom välfärdsteknik. Digitala tjänster ger även äldre större möjlighet att bo kvar hemma i en trygg miljö. Med rätt stöd kan god hälsa bibehållas samt behovet av omsorg minska. Digitalisering ger även vårdgivare förutsättningar för ökad kvalitet och fokus på individanpassad omsorg.

Digitalisering kommer även till användning i verksamhetsutvecklingen. Här finns möjlighet att ta till vara på verktyg som kan effektivisera samt bidra till innovativa arbetssätt - inte minst för att skapa en bättre arbetsmiljö för personalen.

Överenskommelsen bidrar till att uppfylla Vision e-hälsa 2025 och mål 10 i Agenda 2030.

Hur går ansökan till?

På SKR:s hemsida finns all information om överenskommelsen, stadsbidraget och instruktioner om att rekvirera medel. För blanketter och ytterligare information besök skr.se

 Läs regeringens
pressmeddelande här

LÄS överenskommelsen