Pressmeddelanden

 

Camanio Care AB har nu bytt namn till Unwrap Finance AB

2020-07-21

I enlighet med beslut på årsstämman 30 juni 2020 att byta namn från Camanio Care AB till Unwrap Finance AB har Bolagsverket nu registrerat Unwrap Finance AB som ny firma för bolaget samt också i enlighet med årsstämmans beslut registrerat nytt antal aktier till 235 990 700 stycken och nytt aktiekapital till 11 799 535 kronor.

Läs hela pressmeddelandet

Camanio Care (blivande Unwrap Finance AB) tecknar avtal med Mangoldlistan

2020-07-16

Som offentliggjorts tidigare kommer aktien i Camanio Care avlistas från Spotlight den 7 aug. Styrelsen har nu tecknat avtal med Mangold om att aktien ska tas upp till handel på Mangoldlistan från den 10 augusti. Under hösten planeras en ansökan om notering på en ny handelsplats.

Läs hela pressmeddelandet

 

Camanio Care (blivande Unwrap Finance) har idag ansökt om avnotering från Spotlight och förbereder ansökan till annan marknadsplats

2020-07-13

Den nyvalda styrelsen för Camanio Care AB (publ), under namnändring till Unwrap Finance, har efter samråd med marknadsplatsen Spotlight beslutat att ansöka om avnotering av bolagets aktier från Spotlight. Styrelsen har även beslutat att förbereda en ansökan om notering på annan lämplig marknadsplats i Sverige. Motivet är att bolaget genom stämmobeslut den 30 juni i år byter verksamhetsinriktning och att styrelsen bedömer att notering på en annan marknadsplats långsiktigt ligger i aktieägarnas bästa intresse.

Läs hela pressmeddelandet

Nytt datum för publicering av delårsrapport januari-juni 2020

2020-06-30

Camanio Care AB (U.n.ä) senarelägger publiceringen av delårsrapporten januari-juni 2020 till den 27 augusti.

Läs hela pressmeddelandet

 

Kommuniké från årsstämma i Camanio Care AB (publ) (u.ä.t. Unwrap Finance AB) den 30 juni 2020

2020-06-30

Camanio Care AB (publ) (u.ä.t. Unwrap Finance AB) (”Bolaget”) höll under tisdagen den 30 juni 2020 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades, inklusive beslut om apportemission för förvärvet av Recall Capital Group AB.

För detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt de fullständiga förslag som finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.camanio.com.

Läs hela pressmeddelandet

Valberedningens förslag till styrelse i Camanio Care AB

2020-06-30

Förslaget lämnas av valberedningen i samråd med de tre största ägarna i bolaget.

Till styrelsen föreslås omval av Niclas Lilja samt nyval av Henrik Holm, Björn Wallin och Björn Westerholm.

Läs hela pressmeddelandet

 

Camanio Care AB:s styrelseordförande frisläppt

2020-06-26

Camanio Care AB:s styrelseordförande Truls Sjöstedt är frisläppt.

Förundersökningen är ännu inte avslutad. Truls Sjöstedt avvisar alla anklagelser och avser att samarbeta fullt ut med utredningen.

– Jag känner mig glad att släppas fri men är samtidigt inte förvånad eftersom jag är oskyldig. Min uppfattning är att myndigheternas agerande bygger på ett missförstånd. Jag har hela tiden varit öppen och samarbetsvillig och kommer vara det även framåt. Jag hoppas att ärendet avskrivs snarast, säger Truls Sjöstedt.

Läs hela pressmeddelandet

Styrelseordförande anhållen

2020-06-24

Det har kommit till Camanio Care AB:s kännedom att bolagets styrelseordförande har anhållits.

Camanio Care AB saknar ytterligare information om ärendet.

Läs hela pressmeddelandet

 

Styrelseordförande i förhör hos ekobrottsmyndigheten

2020-06-24

Det har kommit till Camanio Care AB:s kännedom att styrelseordförande Truls Sjöstedt idag den 24:e juni 2020 har hämtats till förhör av Ekobrottsmyndigheten.

Ekobrottsmyndigheten har inte varit i kontakt med Camanio Care AB och bolaget har därför ingen ytterligare information om ärendet.

Läs hela pressmeddelandet

Camanio Care AB kallar till årsstämma 30 juni 2020

2020-05-29

Camanio Care AB (publ), org.nr 556761-0307, håller årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Convendum, Västra Järnvägsgatan 3, plan 9 i Stockholm. Registrering och inpassering sker från och med kl. 9.30.

Läs hela pressmeddelandet

 

Camanio Care AB (u.nä.) senarelägger årsstämman till den 30 juni 2020

2020-05-29

Styrelsen för Camanio Care AB (publ) senarelägger årsstämman till den 30 juni, 2020, kl 10:00.

Läs hela pressmeddelandet

Camanio Care AB (publ) har idag ingått avtal om förvärv av Recall Capital

2020-05-28

Camanio Care AB (publ) (”Camanio Care”), har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Recall Capital Group AB (”Recall Capital”) som bland annat erbjuder hjälp med anskaffning av rörelsekapital till mindre och medelstora noterade bolag. Enligt avtalet ska Camanio Care förvärva 100 procent av aktierna i Recall Capital genom en s.k. apportemisson av 176 470 588 nyemitterade aktier i Camanio Care.

Läs hela pressmeddelandet

 

Camanio Care AB (u.nä.) senarelägger årsstämman till den 26 juni 2020

2020-05-12

Styrelsen för Camanio Care AB (publ) senarelägger årsstämman till den 26 juni, 2020, kl 10:00.

Läs hela pressmeddelandet

Komplettering; Camanio Care AB publicerar årsredovisning 2019 och revisionsberättelse

2020-05-05

Komplettering till pressmeddelande om årsredovisning 2019, där revisionsberättelsen saknades. Revisionsberättelsen bifogas detta pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet

 

Camanio Care AB publicerar årsredovisning 2019

2020-04-29

Årsredovisningen finns bifogad i pressmeddelandet. Den går även att hitta på bolagets webbplats.

Läs hela pressmeddelandet

Camanio Care AB publicerar delårsrapport januari-mars 2020

2020-04-23

Delårsrapporten finns i sin helhet på bolagets hemsida www.camanio.com. Den finns även bilagd till detta pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet

 

Komplettering bokslutskommuniké 2019

2020-02-28

Kompletterande uppgifter är gulmarkarade.

Läs hela pressmeddelandet

Camanio Care AB (publ) presenterar bokslutskommuniké 2019

2020-02-28

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet som pdf via bolagets webbplats https://www.camanio.com/sv/finansiell-information-camanio-care-ab-publ/. Den finns äver bifogad till detta pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet

 

Camanio Care AB investerar 3,2 miljoner kronor i Brighters emission och finansierar detta genom lån

2020-01-07

Camanio Care AB (publ) (som avser byta namn och verksamhet) genomför tidigare kommunicerad investering i Brighter ABs emission och finansierar detta genom ett nytt räntefritt lån från VD Erik Domajnko.

Läs hela pressmeddelandet

Camanio Care AB (publ) har beslutat att investera 3,2 miljoner kronor i Brighters emission

2019-12-02

Camanio Care AB (publ) (som avser byta namn och verksamhet) har beslutat att investera 3,2 miljoner kronor i Brighter ABs pågående emission.

Läs hela pressmeddelandet

 

Camanio Care publicerar delårsrapport januari-september 2019

2019-10-25

Delårsrapporten finns i sin helhet på www.camanio.com. Den finns även bilagd till detta pressmeddelande.

Läs hela pressmeddelandet

Nytt datum för publicering av delårsrapport för juli–september 2019

2019-10-24

Camanio Care AB (publ) tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för juli-september 2019 till den 25 oktober.

Läs hela pressmeddelandet

 

Camanio Care AB säljer dotterbolaget Camanio AB till Brighter och utser Erik Domajnko till VD i Camanio Care

2019-10-14

Camanio Care AB (publ) (som avser att byta namn) har samlat all sin verksamhet i Camanio AB och sålt detta bolag till Brighter AB. Det listade bolaget Camanio Care ska nu byta namn och inriktning till att erbjuda finansiella tjänster. Styrelsen har idag utsett Erik Domajnko som VD för att driva den strategiska förändringen av Camanio Care. Mer information om detta kommuniceras inom kort.

Läs hela pressmeddelandet

Tillägg till kommuniké från extra bolagsstämma i Camanio Care AB

2019-10-14

Utöver vad som tidigare kommunicerats beslutade den extra bolagsstämman idag att den nyvalda styrelseledamoten Truls Sjöstedt utses till styrelsens ordförande.

Läs hela pressmeddelandet

 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Camanio Care AB (publ)

2019-10-14

Extra bolagsstämma har hållits i Camanio Care AB (publ), org.nr. 556761–0307, måndagen 14 oktober 2019, varvid följande beslut fattades.

Läs hela pressmeddelandet

Camanio Care flaggar för ändrade aktieinnehav

2019-10-14

Camanio Care informerar om att aktieägares innehav har passerat flaggningsgränser. Henrik Norström inklusive närstående bolag har över 10 procent av kapital och röster och Truls Sjöstedt inklusive närstående bolag har över 15 procent av kapital och röster i bolaget. Brighter AB har sålt aktier och innehar inga aktier i bolaget.

Läs hela pressmeddelandet

 

Catharina Borgenstierna talare på dagens StartUp Breakfast hos Europeiska kommissionen

2019-10-04

Europeiska kommissionen håller med jämna mellanrum inspirationsfrukostar där de bjuder in inspirerande entreprenörer för att tala om sitt entreprenörskap, sin resa och sina utmaningar. Dagens talare på kommissionens StartUp Breakfast är Camanio Cares VD Catharina Borgenstierna.

Läs hela pressmeddelandet

Framtidens digitala vård- och omsorgsplattform lanseras av Camanio Care

2019-10-02

Utmaningarna med en förändrad demografi och brist på personal inom vård- och omsorgssektorn är väl kända. På senare tid har det också blivit allt tydligare att en viktig pusselbit i lösningen är digitala lösningar som kan komplettera personalens insatser. Digitala lösningar kan både effektivisera arbetsmoment, skapa en bättre arbetsmiljö, underlätta för vård- och omsorgspersonalen och frigöra arbetstid åt de arbetsuppgifter som är viktigast.

Läs hela pressmeddelandet

 

Camanio Care ingår aktieöverlåtelseavtal med Brighter om försäljning av Camanio Cares dotterbolag

2019-09-29

Camanio Care AB (publ) (”Camanio Care”) offentliggjorde den 8 september 2019 offentliggjort att bolaget tecknat en avsiktsförklaring med Brighter AB (publ) (”Brighter”) avseende ett förvärv av samtliga aktier i Camanio Cares dotterbolag innehållandes Camanio Cares hela verksamhet. Camanio Care har idag ingått aktieöverlåtelseavtal med Brighter avseende villkoren för förvärvet. Avtalet innebär att köpeskillingen för dotterbolaget är 17 miljoner kronor som betalas i Brighter-aktier. Förvärvet av Camanio Cares dotterbolag förutsätter även godkännande av Camanio Care på en extra bolagsstämma.

Läs hela pressmeddelandet

Camanio Care AB kallar till extra bolagsstämma

2019-09-16

Aktieägarna i Camanio Care AB (publ), org.nr. 556761–0307, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 oktober 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på adress Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka.

Läs hela pressmeddelandet

 

Camanio Care avser sälja verksamheten och dotterbolag till Brighter

2019-09-08

Camanio Care AB (publ) (”Camanio Care”) har tecknat en avsiktsförklaring med Brighter AB (publ) (”Brighter”) avseende en försäljning av samtliga aktier i Camanio Cares dotterbolag Camanio AB, givet att Camanio Cares samtliga tillgångar och skulder överförs till dotterbolaget Camanio AB. Camanio Cares styrelse kommer låta en oberoende granskare värdera dotterbolaget innan styrelsen beslutar huruvida de vill gå vidare med förhandlingarna med Brighter. En förutsättning för affären är att Camanio Cares aktieägare fattar beslut om en försäljning på en extra bolagsstämma i Camanio Care. Efter en eventuell transaktion kan det noterade bolaget Camanio Care byta inritning till ett listat investmentbolag.

Läs hela pressmeddelandet

Camanio Care och Bay Oaks Historic Retirement Residence tar unik välfärdsteknik till södra Florida

2019-07-23

Camanio Care har inlett ett partnerskap med Bay Oaks Historic Retirement Residence för att ta BikeAround, det innovativa verktyg som integrerar Google Maps och svensk teknik, till Miami, Florida. Med BikeAround Screen kan Bay Oaks erbjuda äldre sinnen och kroppar träning samtidigt som vård- och omsorgspersonal samt forskare får möjligheten att använda och utvärdera Camanio Cares produkt på deras historiska campus i Miami.

Läs hela pressmeddelandet

 

Camanio Care förstärker likviditeten genom riktad kvittningsemission

2019-07-22

Camanio Care har beslutat att genomföra en riktad kvittningsemission om 2,1 miljoner kronor genom befintligt finansieringsavtal med Recall Capital AB, som även äger drygt 25 procent av aktierna i Camanio Care AB.

Läs hela pressmeddelandet

Camanio Care har tecknat avtal med en stor nordisk koncern inom omsorg

2019-07-05

Camanio Care har idag tecknat leveransavtal med en stor nordisk koncern inom omsorg. Avtalet gäller Vital Smart Care som är en digital plattform med ett ekosystem av trygghetslarm och sensorer som skapar trygghet och effektivitet inom vård och omsorg.

Läs hela pressmeddelandet

 

Catharina Borgenstierna deltar i Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i Almedalen

2019-06-28

Den 4:e juli deltar Camanio Cares VD Catharina Borgenstierna i Socialdemokraternas ekonomiska seminarium i årets upplaga av politikerveckan i Almedalen. Samtalet kretsar kring hur vi klarar välfärden när fler lever allt längre.

Läs hela pressmeddelandet.

Camanio Care har utsett David Rodriguez till ny CTO

2019-06-10

Camanio Care har utsett David Rodriguez till CTO och medlem av ledningsgruppen med ansvar för tjänsteutveckling. David är medgrundare och tidigare VD av Vital Integration som Camanio Care förvärvade sommaren 2018. Sedan dess har David arbetat som CIO på Camanio Care.

Läs hela pressmeddelandet.

 

Kommuniké från årsstämma i Camanio Care AB (publ) 2019-06-04

2019-06-04

Årsstämma har hållits i Camanio Care AB (publ).

Kommuniké från årsstämma i Camanio Care AB (publ) 2019-06-04

Camanio Care flaggar för ändrade aktieinnehav

2019-05-31

Enligt regelverket vill Camanio härmed informera marknaden eftersom två aktieägares innehav av aktier i Bolaget nu har överskridit gränsen 25%.

Läs hela pressmeddelandet. 

 

BikeAround visas upp på Pop-Up Magazines vårshow i USA

2019-05-24

Pop-Up Magazine är ett koncept som använder olika former av media för att berätta historier. Deras event är välbesökta och sker enbart live. Under deras vårturné i USA deltar just nu Anne-Christine Hertz, Senior Advisor på Camanio Care, och berättar historien om BikeAround.

Läs hela pressmeddelandet

Camanio Care publicerar delårsrapport januari-mars 2019

2019-05-22

Delårsrapporten finns i sin helhet på bolagets webbplats.

Läs hela delårsrapporten. 

 

Camanio Care genomför riktad emission, har möjlighet att ta upp lån om tre miljoner kronor

2019-05-21

Camanio Cares styrelse har beslutat att genomföra en riktad emission om 15,3 miljoner kronor. Emissionen vänder sig till långivare som accepterat att kvitta in lån för motsvarande belopp i emissionen. Genom emissionen förstärks balansräkningen vilket gör det lättare att få in nya investerare och långivare, samtidigt som ränta på dessa lån inte längre belastar bolaget. Camanio Care har dessutom ingått ett avtal som ger möjlighet att låna ytterligare 3 miljoner kronor. Därmed har bolaget kassa att driva verksamheten fram till september. Tidigare planerade bolaget att genomföra en emission i juni, denna planeras nu ske senast under september.

Läs helapressmeddelandet. 

Camanio Care skriver avtal med distributör för Bestic i Schweiz

2019-05-08

Camanio Care har skrivit distributörsavtal för Bestic med Posso GmbH. Avtalet innebär att Posso får exklusiva försäljningsrättigheter för Bestic i Schweiz.

Läs hela pressmeddelandet. 

 

Kallelse till årsstämma i Camanio Care AB (publ)

2019-05-07

Aktieägarna i Camanio Care AB (publ), org nr 556761–0307, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 juni 2019 kl 11.00, Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka..

Läs hela kallelsen. 

Camanio Care knyter skaparen av BikeAround till sig som seniorrådgivare

2019-04-24

Anne-Christine Hertz, skaparen av BikeAround, blir ny seniorrådgivare inom Active Life på Camanio Care. Anne-Christine Hertz arbetar vid Hälsoteknikcentrum Halland och kommer nu även att bidra med sitt kunnande till Camanio Cares vidareutveckling.

Läs hela pressmeddelandet. 

 

Camanio Care får sin största order på BikeAround Screen hittills

2019-04-16

Camanio Care har sålt tio BikeAround Screen till Leef Independent Living Solutions i Australien till ett värde av drygt 300 000 kronor. Det är Camanio Cares största enskilda beställning av BikeAround Screen hittills. Leef Independent Living Solutions blir också återförsäljare av upplevelsecykeln BikeAround i Australien.

Läs hela pressmeddelandet

Camanio Care fortsätter expandera på den kanadensiska marknaden

2019-04-12

Camanio Care har sålt BikeAround jDome till den ideella organisationen Canterbury Foundation i Edmonton, samt till välgörenhetsorganisationen Ocean View Continuing Care Centre i Nova Scotia, Kanada. De två affärerna har ett sammanlagt värde på ca 300 000 kr.

Läs hela pressmeddelandet. 

 

5G är en nyckel till välfärdstekniken

2019-04-04

På KTH pågår projektet Teknikhuset – 5G i byggnad, som Camanio Care är delaktiga i. Projektets syfte är bland annat att Sverige genom smart digitalisering ska kunna kompensera för den minskande arbetskraft och ökande efterfrågan på vård- och omsorgstjänster.

Läs hela pressmeddelandet

Paketlösningar underlättar för kunder att investera i välfärdsteknik

2019-04-02

Nu gör Camanio Care det ännu lättare att komma igång med digitaliseringen. Med sex paketlösningar för olika vanligt förekommande utmaningar i vård och omsorg blir steget in i den digitala eran kortare för alla aktörer inom vård och omsorg, utan att det krävs långtgående förkunskaper eller långa utredningar.

Läs hela pressmeddelandet. 

 

Camanio Care får finansiering på tre miljoner kronor och har därmed kassa till slutet av juni, samt avslutar finansieringsavtalet med ESGO

2019-03-27

Camanio Care har idag fått finansiering genom ett nytt kortfristigt lån om 3 miljoner kronor. Bolaget har därmed tillräcklig kassa för att finansiera verksamheten till slutet av juni. Tidigare planerades en nyemission i april, men en sådan planeras nu tidigast ske under juni månad. Camanio senarelägger också stämma till den 4 juni. Camanio Care har också sagt upp avtalet med European Select Growth Opportunities Fund (ESGO).

Läs hela pressmeddelandet

Camanio Care rekryterar supertalang

2019-03-25

Den 23:e april börjar Victoria Wang som Chief Operating Officer på Camanio Care. Victoria kommer närmast från en tjänst som Senior Manager, EY Corporate Finance och har bl.a. identifierats som en supertalang av Veckans Affärer.

Läs hela pressmeddelandet. 

 

Camanio Care samarbetar med My Possibilities för att ge bättre omsorg till personer med intellektuell funktionsnedsättning

2019-02-26

Camanio Care har genom ett partnerskap med FourPark Management initierat ett samarbete med My Possibilities, en organisation som arbetar med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Organisationen har använt och utvärderat Camanio Cares produkter BikeAround jDome och funnit flera fördelar.

Läs hela pressmeddelandet

Camanio Care tydliggör likviditetsposition och fastställer tidsplan för emission

2019-02-26

Camanio Care har tidigare kommunicerat avsikten att genomföra en nyemission under våren. Nu har tidsplanen fastställts och ambitionen är att den ska genomföras senast under april. Mer detaljer kring emissionen har inte fastslagits utan kommer kommuniceras längre fram. Bolaget har idag tillräcklig kassa för att finansiera verksamheten till slutet av april.

Läs hela pressmeddelandet. 

 

Kommuniké från extra bolagsstämma i Camanio Care AB (publ)

2019-02-20

Extra bolagsstämma har hållits i Camanio Care AB (publ), org.nr. 556761–0307, onsdagen 20 februari 2019, varvid följande beslut fattades. Beslutades om val av Niclas Lilja och Marianne Ramel till styrelseledamöter i Camanio Care AB. Johan Lidén utträder som ledamot av styrelsen.

Läs hela pressmeddelandet

Camanio Care AB publicerar bokslutskommuniké för januari – december 2018

2019-02-19

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet på investerarsidan.

Läs hela pressmeddelandet. 

 

Camanio Cares Giraff löser två kommuners utmaningar med avstånd i omsorgen

2019-02-08

Ytterligare två kommuner, Kalix och Lidingö, har valt att investera i Camanio Cares digitala tillsynsrobot Giraff. Lösningen som Camanio Care levererar underlättar tillsynen genom att ta bort restiden när det annars tar lång tid att ta sig till brukarna.

Läs hela pressmeddelandet. 

Camanio Care AB kallar till extra bolagsstämma

2019-02-06

Aktieägarna i Camanio Care AB (publ), org.nr. 556761–0307, är härmed kallade till extra bolagsstämma onsdagen den 20 februari 2019 kl. 10.00 i bolagets lokaler på adress Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka.

Läs hela pressmeddelandet. 

 

Camanio Cares företrädesemission registreras, sista dag för handel med BTU

2019-01-28

Camanio Care AB har genomfört en företrädesemission av aktier med teckningstid 29 oktober till 19 november 2018. Emissionen registrerades av Bolagsverket 28 januari 2019. I samband med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) att ersättas av nya aktier och teckningsoptioner.

Läs hela pressmeddelandet. 

Vinnova tilldelar Camanio Care forskningsmedel för 5G-utveckling

2019-01-18

Vinnova har beslutat att stödja Camanio Cares vidareutveckling av välfärdsteknologi för 5G inom ramen för EU-satsningen Eureka. Camanio Care är en av sju svenska aktörer inom projektet ”E! kluster Celtic-Plus Health5G - Future eHealth Powered by 5G” och beviljas ersättningsstöd på totalt drygt 700 000 kronor under tre år.

Läs hela pressmeddelandet. 

 

Camanio Care använder Virtual Reality för att visa visioner för digital vård och omsorg i hemmet

2019-01-17

Inför MVTe-mässan 22-23 januari lanserar Camanio Care en visningsmiljö i Virtual Reality. Den virtuella miljön ska användas för att visa upp Camanio Cares framtidsvisioner för smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet.

Läs hela pressmeddelandet. 

Digitala terapidjur en succé

2018-12-20

Camanio Cares försäljning av digitala terapidjur har överträffat förväntningarna. De 100 katter och hundar som planerats att säljas före årsskiftet har redan tagit slut. Nu får nya beställas in för att Camanio ska kunna leverera till alla som redan lagt beställningar. Värdet av beställningarna exklusive moms uppgår till cirka 500 000 kronor till och med idag.

Läs hela pressmeddelandet. 

 

Camanio Care levererar BikeAround till Vetlanda, Värnamo och Botkyrka

2018-12-13

Kommunerna Vetlanda, Värnamo och Botkyrka köper Camanio Cares upplevelsecykel BikeAround. Kommunerna har efterlyst en komplett lösning som ger människor en virtuell cykelupplevelse i verkliga miljöer med hjälp av ny teknik, och där var BikeAround den bästa lösningen. Cyklarna ska levereras till kommunerna innan årsskiftet. Dessa tre affärer är inte av ett betydande ekonomiskt värde, men de visar på en ökad mognad för välfärdsteknologi i kommunerna.

Läs hela pressmeddelandet. 

Camanio Cares emissioner framgångsrikt slutförda

2018-11-23

Camanio Care AB har slutfört sin företrädesemission och överteckningsemission. Företrädesemissionen fulltecknades till 100 % med 5,2 miljoner kronor, och ytterligare 1,0 miljoner kronor tillfördes genom överteckningsemissionen. Genom emissionerna tillfördes bolaget 4,9 miljoner kronor kontant, och resterande 1,2 miljoner kronor avser kvittning av lån.

Läs hela pressmeddelandet. 

 

Camanio Care lanserar nya digitala terapidjur

2018-11-21

Camanio Care AB skriver distributionsavtal med Ageless Innovation och välkomnar nya digitala katter och hundar in i sortimentet. De interaktiva terapidjuren finns tillgängliga i Camanio Cares webbshop som fortsätter att utvecklas. Webbshoppen erbjuder ett smidigt och enkelt tillvägagångssätt för kunder att ta del av Camanio Care’s utbud av produkter.

Läs hela pressmeddelandet. 

Camanio Care publicerar delårsrapport januari – September 2018

2018-11-15

Delårsrapporten publiceras 15 november 2018. Rapporten finns tillgänglig i sin helhet som pdf.

Läs hela pressmeddelandet
Läs delårsrapporten

 

Camanio Cares företrädesemission omfattas av 100% teckningsåtaganden, samt kompletterande information om emissionen

2018-11-14

I den pågående företrädesemissionen har det inkommit teckningsåtaganden om 5,2 miljoner kronor. Dessutom pågår en överteckningsemission om 2 miljoner kronor. I samband med information om teckningsåtaganden lämnas även uppdaterad information kring emissionslikvidens användande samt bolagets finansiella situation.

Läs hela pressmeddelandet.

Camanio Cares tillsynsrobot Giraff medverkar på evenemang för AI och innovation

2018-11-08

Utvecklingen inom innovationer och Artificiell Intelligens (AI) har tagit fart, och nu bjuder Svenskt Näringsliv in till ett evenemang där företag samlas för att visa framtidens innovationer. Camanio Cares tillsynsrobot Giraff är en av de innovativa produkter som kommer att lyftas under evenemanget och inviga med en hälsning från scenen.

Läs hela pressmeddelandet.

 

 

Camanio Care utses till en av topp 10 robotikleverantörer

2018-11-06

Camanio Care utses till en av topp 10 leverantörer inom robotik, en tidning som erbjuder en omfattande samling tekniktrender och som vägleder beslutsfattare inom den snabba teknikutvecklingen.

Läs hela pressmeddelandet.

 

Korrigering av villkor
och anvisningar i memorandum

2018-10-30

Camanio Care korrigerar ett tryckfel i tidigare memorandum gällande beslut om tilldelning av units. Fullständiga villkor och anvisningar återfinns på sida 32-34 i uppdaterat memorandum: https://www.camanio.com/sv/att-investera/ 

Läs hela pressmeddelandet.

 

 

Camanio Care: första teckningsdag för företrädesemission

2018-10-29

Idag, måndag den 29 oktober, inleds teckningsperioden för Camanio Cares företrädesemission. Tillförda medlen kommer att användas för investeringar i bolagets kommersialisering och expansion av smarta tjänster för hemmet.

Läs hela pressmeddelandet.

 

Kävlinge kommun köper Camanios välfärdsteknik

2018-10-25

Kävlinge tilldelades drygt en miljon kronor i statsbidrag av regeringen för investeringar i välfärdsteknik. Kommunen köper nu Camanio Cares äthjälpmedel Bestic och upplevelsecykeln BikeAround jDome för att bidra till kvalité i äldreomsorgen. Camanio Care och Kävlinge kommun inleder också ett samarbetsprojekt för att förbättra äldres måltidssituation.

Läs hela pressmeddelandet.

 

 

Camanio Care genomför företrädesemission 

2018-10-18

Styrelsen i Camanio Care har fattat beslut om att utföra en utökad företrädesemission om 5 MSEK, tillsammans med en överteckningsemission om 2 MSEK. De tillförda medlen kommer användas för att investera i kommersialisering och expansion av smarta tjänster för hemmet.

Läs hela pressmeddelandet.

 

Camanio Care förbereder för nästa tillväxtfas

2018-09-26

Camanio Care upplever ett fortsatt internationellt intresse för sina produkter, framförallt för Digital Omsorg i Sverige och Norge samt för BikeAround i Nordamerika. Bolaget lanserar nu en ny strategisk plan i syfte att finansiera den fortsatta tillväxten.

Läs hela pressmeddelandet.

 

 

Camanio Care skriver distributionsavtal med Flextronics för innovativ e-hälsohub

2018-09-17

Camanio Care AB (publ) har tecknat ett distributionsavtal med Flextronics Telecom Systems Ltd. California för en prisbelönt innovativ hälsohub, Flex IOT compute engine, som drivs av Intels Health Application Platform (HAP).

Läs hela pressmeddelandet.

 

Camanio Care skriver avtal med Thumbay Group för distribution i GCC-regionen

2018-09-04

Camanio Care skriver nytt distributionsavtal med Thumbay Group som får exklusiva distributionsrättigheter för Camanios produkter i Förenade Arabemiraten (UAE) och i Oman. 

Läs hela pressmeddelandet.

 

 

Korrigering av halvårsrapport januari - juni 2018

2018-08-24

Fel i Camanio Care AB (publ) delårsrapport jan – juni 2018 avseende presentation av koncernens balansräkning gällande Kassa och bank. 

Läs hela pressmeddelandet.

Läs fullständig halvårsrapport.

 

Camanio Care publicerar halvårsrapport januari - juni 2018

2018-08-24

Camanio Care AB publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2018.

Läs hela pressmeddelandet.

Läs fullständig halvårsrapport.

 

 

Camanio Care skriver samarbetsavtal med Spring Hills Senior Communities i Florida, USA

2018-08-13

Camanio Care AB etablerar ny referensinstallation i Florida, USA. Ett av USA:s ledande företag inom äldrevård, Lake Mary, Spring Hills Senior Communities i Florida, har skrivit ett samarbetsavtal med Camanio Care för att som första center i delstaten Florida använda och utvärdera BikeAround™ för äldre.

Läs mer här.

 

Camanio Care beviljas patent för Bestic i USA

2018-08-07

Camanio Care AB har beviljats patent av United States Patent and Trademark Office för äthjälpmedlet Bestics® unika styrsätt.

Läs mer här.

 

 

Camanio Care expanderar till Dubai i Förenade Arabemiraten

2018-07-27

Camanio Care AB har levererat en BikeAround jDome till Thumbay Physical Therapy and Rehabilitation Hospital i Ajman, UAE, vilket är den första installationen i GCC-regionen.

Läs mer här.

 

Återbetalning av konvertibel

2018-07-25

Camanio Care AB (publ) har idag återbetalat det utestående beloppet av konvertibler som innehas av European Select Growth Opportunities Fund (“ESGO”).

Läs mer här.

 

 

Themtech Company Ltd blir ny distributör för Camanio Care

2018-07-23

Themtech Company Ltd blir ny distributör för Camanio Cares produkt BikeAround i Thailand.

Läs mer här.

 

Camanio Care förvärvar VITAL Intergration

2018-07-11

Camanio breddar sitt erbjudande av omsorgstjänster genom att förvärva IoT-specialisten Vital Integration.

Läs mer här.

 

 

Camanio Care skriver avtal med ny distributör för Bestic i Hong Kong

2018-07-09

Camanio Care har tecknat avtal med Kerry Medical Ltd. för distribution av äthjälpmedlet Bestic. Avtalet är exklusivt, och innebär att Kerry Medical blir Camanio Cares unika distributör i Hong Kong. 
 
Läs mer här.

2018-07-02

Samarbetsavtalen mellan bolagen är i syfte att gemensamt bearbeta den svenska och norska marknaden inom digital omsorg.

Läs mer här.

 

Ökning av antal aktier i Camanio Care AB

2018-06-12

Läs mer här. 

2018-05-30

Camanio Care har beviljats varumärkesregistrering för äthjälpmedlet Bestic, och är därmed officiellt registrerat på den kinesiska marknaden. 

Läs mer här.

 

Camanio Care skriver avtal med Vital Integration

2018-05-21

Camanio Care och Vital Integration knyter Vital Integration till sig genom ett exklusivt licensavtal. Avtalet ger en exklusiv rätt att sälja, använda, vidareutveckla och integrera Vitals lösningar med Camanios befintliga produkter under minst fyra år. 

Läs mer om avtalet här.

2018-05-21

Fel i Camanio Care AB (publ) delårsrapport jan – mars 2018 samt i pressmeddelande 2018-05-15 avseende presentation av rapporten.

Läs delårsrapporten här

 

Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)

2018-05-18

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 6 december 2017.

Läs mer här.

Nytt datum för publicering av delårsrapport januari-mars 2018 och uppdaterad finansiell kalender

2018-04-26
Publiceringen av Camanios delårsrapport januari-mars 2018 flyttas från den 25 maj till den 15 maj.

Ta del av den fullständiga uppdaterade finansiella kalendern här.

 

Johanna Rastad vald till ny styrelsemedlem i Camanio Care AB (publ)

2018-04-23
Johanna Rastad får uppdraget som styrelseledamot i bolaget från och med den 23 april 2018.

Läs mer om Johanna Rastad och uppdraget här.

Kommuniké från årsstämma i Camanio Care 2018-04-23

2018-04-23
Läs mer här.

 

Camanio Care tilldelas priset Rising Star Award av Swecare

2018-04-20
Camanio Care tilldelades priset Rising Star Award av stiftelsen Swecare. Priset syftar till att lyfta entreprenörer som med små medel och stort engagemang kämpar mot sina mål och antar utmaningen av en internationalisering.

Läs mer om Swecare och Rising Star Award här.

Patent för Bestic beviljat i Kina

2018-04-18
Kinesiska patentmyndigheten har meddelat att de beviljar patent för äthjälpmedlet Bestic, och skyddar därmed Camanio Care på en av världens största marknader för välfärdsteknologi.

Läs mer här.

 

Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)

2018-04-18
Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 6 december 2017.

Läs mer här.

Camanio Care medverkar på investerarkväll med Aktiespararna

2018-04-10
Camanio Care AB (publ) medverkar på Kvinnokvällen med Aktiespararna den 16 april. Evenemanget syftar till att ge underlag till investeringsbeslut gällande aktier, och inkluderar representanter från flera olika bolag.

Läs mer om Aktiespararnas Kvinnokväll här.

 

Styrelsens och huvudaktieägarnas fullständiga förslag till årsstämma

2018-03-29
Förslag till beslut till punkterna 9–14 i förslag till årsstämma som publicerades 23 mars 2018.

Läs mer här.

Camanio Care AB skriver Lol för strategiskt förvärv inom IoT för tillsyns- och trygghetstjänster

2018-03-27
Camanio Care tecknar ett Letter of Intent i syfte att förvärva bolaget VITAL Integration. Förvärvet kan ge Camanio Care en central position på den kraftigt växande marknaden för Internet of Things (IoT) för digital tillsyn och omsorg.

Läs mer här.

 

Kallelse till årsstämma i Camanio Care AB (publ)

2018-03-23
Aktieägarna i Camanio Care AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma den 23 april 2018.

Läs mer om anmälan och rätt att delta här.

Camanio Care publicerar bokslutskommuniké januari – december 2017

2018-02-28
Ta del av hela delårsrapporten här.

 

 

Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)

2018-02-12
Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 6 december 2017.

Läs mer här.

Camanio Care tecknar nytt distributionsavtal i Kanada

2018-02-07
Camanio Care fortsätter sin internationella expansion och tecknar ett nytt distributionsavtal med det kanadensiska bolaget Fermanis Group Inc. för distribution av Camanio Cares produkter.

Läs mer om det nya avtalet här.

 

Camanio Care har fått order från Hörby kommun på omsorgsroboten Giraff

2018-02-02
Hörby kommun satsar på e-hälsa för att förbättra kvalitén inom vård och omsorg. Kommunen blir den första i Sverige att investera i Giraff.

Läs mer om Hörbys satsning här.

VD-brev 2018. Nytt år – nya möjligheter

2018-01-23
Camanio Care befinner sig i en händelserik fas, både i Sverige och internationellt.

Läs vad VD Catharina Borgenstiernas säger inför det nya året

 

Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB /publ)

2018-01-23
Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 6 december 2017.

Läs mer här.

Camanio Care AB (publ) kommuniké extra bolagsstämma

2018-01-22
Läs mer om fattade beslut i bolagsordningen.

 

Camanio Care AB (publ): Handel med teckningsoptioner serie TO1 2017/2020 inleds den 16 januari 2018

2018-01-12
Läs mer om villkoren för teckningsoptionerna här.

Camanio Care AB (publ) deltar på internationell nätverksträff tillsammans med SKL

2018-01-04
Camanio Care har blivit inbjudna till att delta i en internationell ledarskapsnätverksträff inom funktionshinder och psykisk ohälsa. Nätverksträffen är ett utbyte mellan länder, myndigheter och organisationer.

Läs mer om nätverksträffen här.

 

Camanio Care AB kallar till extra bolagsstämma

2017-12-18
Aktieägarna i Camanio Care AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 januari 2018.

Läs mer här.

Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)

2017-12-18
Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 6 december 2017.

Läs mer här.

 

Camanio Care ger ut gratis teckningsoptioner till ALLA befintliga aktieägare

2017-12-15
I samband med ingåendet av finansieringsavtalet om 20 MSEK vill Camanio Care förtydliga att bolaget kommer ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla befintliga aktieägare.

Läs mer här.

Camanio Care AB (publ) säkrar finansiering om upp till 20 MSEK – ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

2017-12-06
Kapitaltillskottet syftar till att säkra bolagets tillväxtplaner och internationella expansion.

Läs mer här.

Rättelse

Läs mer här.

 

Camanio Care gör miljonaffär i Nordamerika

2017-11-29

BikeAround jDome är Camanio Cares unika hjälpmedel som skapar aktivering och stimulerar sinnet. Med den innovativa upplevelsecykeln kan användaren cykla i sina barndomstrakter – eller besöka en helt ny plats var som helst i världen. Google uppmärksammade BikeAround i en gripande film om demenssjuke Bengt som med hjälp av produkten har fått återuppleva viktiga minnen. Filmen har skapat stort intresse med många nya affärsmöjligheter.

Läs mer här.

Camanio Care publicerar delårsrapport januari – september 2017

2017-11-24
Läs mer här.

 

Camanio Care lanserar den digitala tillsynsroboten Giraff

2017-11-09
Camanio Care lanserar Giraff - en digital tillsynsrobot som möjliggör vårdbesök på distans.

Läs mer här.

Emission stängd och registrerad

2017-10-19
De nya aktierna har formellt registrerats hos Bolagsverket.

Läs mer här.

 

Kommuniké extra bolagsstämma

2017-10-18

Ta del av de beslut som fattats vid kommunikén här.

Camanio Care breddar produktfamiljen med BikeAround Screen

2017-10-12
Välfärdsteknikföretaget lanserar en ny produkt inom fokusområdet Aktivering. BikeAround Screen är en mindre version av BikeAround jDome och gör det möjligt för fler att implementera verktyg för aktivering.

Läs mer här.

 

Camanio Care tar emot återstående emissionslikvid från Zhongrui Funings Robotics

2017-10-11
Camanio Care har tagit emot den sista återstående likviden som avsåg investeringen från det kinesiska bolaget Zhongrui Funing Robotics. Emissionen registreras och avslutas formellt inom kort.

Läs mer här.  

Korrigering av kallelse till extra bolagsstämma

2017-10-11
Aktieägarna i Camanio Care AB (publ) är kallade till extra bolagsstämma den 17 oktober 2017.

Läs mer här.

 

Camanio Cares företrädesemission registreras – omvandling av BTA till aktier

2017-09-13
Camanio Care har genomfört en företrädesemission av aktier med teckningstid 24 maj till 7 juni 2017. Emissionen registrerades av bolagsverket 12 september 2017.

Läs mer här.

Förtydligande av emissionsregistrering hos Bolagsverket.

Läs mer här.

Camanio Care inleder samarbete med Olivia Rehabilitering

2017-09-08
Camanio Care tecknar samarbetsavtal med Olivia Rehabilitering. I avtalet ingår ökad användning av Camanio Cares produkt, äthjälpmedlet Bestic.

Läs mer om samarbetsavtalet här.

 

Camanio Care publicerar halvårsrapport januari – juni 2017

2017-08-25
Ta del av halvårsrapporten för perioden här.

Camanio Cares företrädesemission övertecknad med 22 %

2017-06-13
Camanio Care tillförs ca. 12,7 MSEK genom den företrädesemission och överteckningsemission som offentliggjordes den 12 maj 2017. Teckningsperioden pågick från den 24 maj 2017 till den 7 juni 217 och täckningsgraden uppgick till 122 %. Teckningskursen var 3 SEK per aktie.

Läs mer här.

 

Camanio Care inleder samarbete med On With Life

2017-06-07
Camanio Care inleder samarbete med den amerikanska rehab-organisationen On With Life som arbetar för att hjälpa människor som drabbats av neurologiska skador. Samarbetet innebär att On With Life blir ambassadör för Camanio Cares produkter i USA.

Läs mer här.

Camanio Care publiceras memorandum inför företrädesemission

2017-05-23

Läs hela memorandumet här.

 

Kommuniké från årsstämma i Camanio Care

2017-05-23

Läs årsstämmoprotokollet här.

Kvartalsrapport januari – mars 2017

2017-05-22
Camanio Cares kvartalsrapport för perioden januari-mars 2017.

Läs hela rapporten här.

 

Camanio Care sluter avtal med distributör i Hongkong

2017-05-02
Camanio Care tecknar avtal med Hongkong-baserade bolaget Take Point Healthcare Limited för distribution av produkter i Hongkong och Macau.

Läs mer här.

Camanio Care expanderar till Kina

2017-04-27
Camanio Care har inlett ett samarbete med det kinesiska robotbolaget Zhongrui Funing Robotics (Shenyang) Co. Ltd.

Läs mer här.

 

Kallelse årsstämma Camanio Care

2017-04-25
Aktieägarna i Camanio Care AB (publ) håller årsstämma den 23 maj 2017.

Läs mer här.

Camanio Care förvärvar tillsynsroboten Giraff

2017-04-12
Camanio Care har förvärvat samtliga tillgångar i före detta Giraff Technologies som ägts av JoiceCares AB, och tar sig därmed in på den snabbväxande marknaden för Ambient Assisted Living (AAL). Tillsynsroboten Giraff är ett robotiserat kommunikationssystem och ett effektivt sätt att öka tryggheten i hemmet.

Läs mer här.

 

Camanio Care vinner Sveriges första upphandling av reality-cyklar

2017-03-29
Camanio Care har vunnit Ängelholms kommuns upphandling av ”cykel i virtuell miljö” med upplevelsecykeln BikeAround jDome. Genom upphandlingen får kommunen en komplett lösning för att ge äldre och personer med funktionsnedsättningar virtuella cykelupplevelser i verkliga miljöer.

Läs mer här.

Offentliggörande av memorandum inför planerad notering på AktieTorget

2017-03-17
Camanio Care offentliggör memorandum inför planerad notering av bolagets aktie på AktieTorget. Första planerade dag för handel är 28 mars 2017. Camanio Care har målsättningen att expandera till nya marknader samt utöka sitt produktutbud. Noteringen ger bolaget tillgång till svensk kapitalmarknad och är ett sätt att öka kännedomen.

Läs mer här.


Event

 

Socialchefsdagarna
Kom och träffa oss på Socialchefsdagarna i Umeå den 25-26 september


Video

 

Life Sciencedagen 2019

 
 

Feminvest Investerardag

Aktiespararnas event - Kvinnokväll

 

Analyst Group videoanalys

Aktiedagen i Jönköping