Pressmeddelanden

 

Camanio Care levererar BikeAround till Vetlanda, Värnamo och Botkyrka

2018-12-13

Kommunerna Vetlanda, Värnamo och Botkyrka köper Camanio Cares upplevelsecykel BikeAround. Kommunerna har efterlyst en komplett lösning som ger människor en virtuell cykelupplevelse i verkliga miljöer med hjälp av ny teknik, och där var BikeAround den bästa lösningen. Cyklarna ska levereras till kommunerna innan årsskiftet. Dessa tre affärer är inte av ett betydande ekonomiskt värde, men de visar på en ökad mognad för välfärdsteknologi i kommunerna.

Läs hela pressmeddelandet. 

Camanio Cares emissioner framgångsrikt slutförda

2018-11-23

Camanio Care AB har slutfört sin företrädesemission och överteckningsemission. Företrädesemissionen fulltecknades till 100 % med 5,2 miljoner kronor, och ytterligare 1,0 miljoner kronor tillfördes genom överteckningsemissionen. Genom emissionerna tillfördes bolaget 4,9 miljoner kronor kontant, och resterande 1,2 miljoner kronor avser kvittning av lån.

Läs hela pressmeddelandet. 

 

Camanio Care lanserar nya digitala terapidjur

2018-11-21

Camanio Care AB skriver distributionsavtal med Ageless Innovation och välkomnar nya digitala katter och hundar in i sortimentet. De interaktiva terapidjuren finns tillgängliga i Camanio Cares webbshop som fortsätter att utvecklas. Webbshoppen erbjuder ett smidigt och enkelt tillvägagångssätt för kunder att ta del av Camanio Care’s utbud av produkter.

Läs hela pressmeddelandet. 

Camanio Care publicerar delårsrapport januari – September 2018

2018-11-15

Delårsrapporten publiceras 15 november 2018. Rapporten finns tillgänglig i sin helhet som pdf.

Läs hela pressmeddelandet
Läs delårsrapporten

 

Camanio Cares företrädesemission omfattas av 100% teckningsåtaganden, samt kompletterande information om emissionen

2018-11-14

I den pågående företrädesemissionen har det inkommit teckningsåtaganden om 5,2 miljoner kronor. Dessutom pågår en överteckningsemission om 2 miljoner kronor. I samband med information om teckningsåtaganden lämnas även uppdaterad information kring emissionslikvidens användande samt bolagets finansiella situation.

Läs hela pressmeddelandet.

Camanio Cares tillsynsrobot Giraff medverkar på evenemang för AI och innovation

2018-11-08

Utvecklingen inom innovationer och Artificiell Intelligens (AI) har tagit fart, och nu bjuder Svenskt Näringsliv in till ett evenemang där företag samlas för att visa framtidens innovationer. Camanio Cares tillsynsrobot Giraff är en av de innovativa produkter som kommer att lyftas under evenemanget och inviga med en hälsning från scenen.

Läs hela pressmeddelandet.

 

 

Camanio Care utses till en av topp 10 robotikleverantörer

2018-11-06

Camanio Care utses till en av topp 10 leverantörer inom robotik, en tidning som erbjuder en omfattande samling tekniktrender och som vägleder beslutsfattare inom den snabba teknikutvecklingen.

Läs hela pressmeddelandet.

 

Korrigering av villkor
och anvisningar i memorandum

2018-10-30

Camanio Care korrigerar ett tryckfel i tidigare memorandum gällande beslut om tilldelning av units. Fullständiga villkor och anvisningar återfinns på sida 32-34 i uppdaterat memorandum: https://www.camanio.com/sv/att-investera/ 

Läs hela pressmeddelandet.

 

 

Camanio Care: första teckningsdag för företrädesemission

2018-10-29

Idag, måndag den 29 oktober, inleds teckningsperioden för Camanio Cares företrädesemission. Tillförda medlen kommer att användas för investeringar i bolagets kommersialisering och expansion av smarta tjänster för hemmet.

Läs hela pressmeddelandet.

 

Kävlinge kommun köper Camanios välfärdsteknik

2018-10-25

Kävlinge tilldelades drygt en miljon kronor i statsbidrag av regeringen för investeringar i välfärdsteknik. Kommunen köper nu Camanio Cares äthjälpmedel Bestic och upplevelsecykeln BikeAround jDome för att bidra till kvalité i äldreomsorgen. Camanio Care och Kävlinge kommun inleder också ett samarbetsprojekt för att förbättra äldres måltidssituation.

Läs hela pressmeddelandet.

 

 

Camanio Care genomför företrädesemission 

2018-10-18

Styrelsen i Camanio Care har fattat beslut om att utföra en utökad företrädesemission om 5 MSEK, tillsammans med en överteckningsemission om 2 MSEK. De tillförda medlen kommer användas för att investera i kommersialisering och expansion av smarta tjänster för hemmet.

Läs hela pressmeddelandet.

 

Camanio Care förbereder för nästa tillväxtfas

2018-09-26

Camanio Care upplever ett fortsatt internationellt intresse för sina produkter, framförallt för Digital Omsorg i Sverige och Norge samt för BikeAround i Nordamerika. Bolaget lanserar nu en ny strategisk plan i syfte att finansiera den fortsatta tillväxten.

Läs hela pressmeddelandet.

 

 

Camanio Care skriver distributionsavtal med Flextronics för innovativ e-hälsohub

2018-09-17

Camanio Care AB (publ) har tecknat ett distributionsavtal med Flextronics Telecom Systems Ltd. California för en prisbelönt innovativ hälsohub, Flex IOT compute engine, som drivs av Intels Health Application Platform (HAP).

Läs hela pressmeddelandet.

 

Camanio Care skriver avtal med Thumbay Group för distribution i GCC-regionen

2018-09-04

Camanio Care skriver nytt distributionsavtal med Thumbay Group som får exklusiva distributionsrättigheter för Camanios produkter i Förenade Arabemiraten (UAE) och i Oman. 

Läs hela pressmeddelandet.

 

 

Korrigering av halvårsrapport januari - juni 2018

2018-08-24

Fel i Camanio Care AB (publ) delårsrapport jan – juni 2018 avseende presentation av koncernens balansräkning gällande Kassa och bank. 

Läs hela pressmeddelandet.

Läs fullständig halvårsrapport.

 

Camanio Care publicerar halvårsrapport januari - juni 2018

2018-08-24

Camanio Care AB publicerar halvårsrapport för perioden januari - juni 2018.

Läs hela pressmeddelandet.

Läs fullständig halvårsrapport.

 

 

Camanio Care skriver samarbetsavtal med Spring Hills Senior Communities i Florida, USA

2018-08-13

Camanio Care AB etablerar ny referensinstallation i Florida, USA. Ett av USA:s ledande företag inom äldrevård, Lake Mary, Spring Hills Senior Communities i Florida, har skrivit ett samarbetsavtal med Camanio Care för att som första center i delstaten Florida använda och utvärdera BikeAround™ för äldre.

Läs mer här.

 

Camanio Care beviljas patent för Bestic i USA

2018-08-07

Camanio Care AB har beviljats patent av United States Patent and Trademark Office för äthjälpmedlet Bestics® unika styrsätt.

Läs mer här.

 

 

Camanio Care expanderar till Dubai i Förenade Arabemiraten

2018-07-27

Camanio Care AB har levererat en BikeAround jDome till Thumbay Physical Therapy and Rehabilitation Hospital i Ajman, UAE, vilket är den första installationen i GCC-regionen.

Läs mer här.

 

Återbetalning av konvertibel

2018-07-25

Camanio Care AB (publ) har idag återbetalat det utestående beloppet av konvertibler som innehas av European Select Growth Opportunities Fund (“ESGO”).

Läs mer här.

 

 

Themtech Company Ltd blir ny distributör för Camanio Care

2018-07-23

Themtech Company Ltd blir ny distributör för Camanio Cares produkt BikeAround i Thailand.

Läs mer här.

 

Camanio Care förvärvar VITAL Intergration

2018-07-11

Camanio breddar sitt erbjudande av omsorgstjänster genom att förvärva IoT-specialisten Vital Integration.

Läs mer här.

 

 

Camanio Care skriver avtal med ny distributör för Bestic i Hong Kong

2018-07-09

Camanio Care har tecknat avtal med Kerry Medical Ltd. för distribution av äthjälpmedlet Bestic. Avtalet är exklusivt, och innebär att Kerry Medical blir Camanio Cares unika distributör i Hong Kong. 
 
Läs mer här.

2018-07-02

Samarbetsavtalen mellan bolagen är i syfte att gemensamt bearbeta den svenska och norska marknaden inom digital omsorg.

Läs mer här.

 

Ökning av antal aktier i Camanio Care AB

2018-06-12

Läs mer här. 

2018-05-30

Camanio Care har beviljats varumärkesregistrering för äthjälpmedlet Bestic, och är därmed officiellt registrerat på den kinesiska marknaden. 

Läs mer här.

 

Camanio Care skriver avtal med Vital Integration

2018-05-21

Camanio Care och Vital Integration knyter Vital Integration till sig genom ett exklusivt licensavtal. Avtalet ger en exklusiv rätt att sälja, använda, vidareutveckla och integrera Vitals lösningar med Camanios befintliga produkter under minst fyra år. 

Läs mer om avtalet här.

2018-05-21

Fel i Camanio Care AB (publ) delårsrapport jan – mars 2018 samt i pressmeddelande 2018-05-15 avseende presentation av rapporten.

Läs delårsrapporten här

 

Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)

2018-05-18

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 6 december 2017.

Läs mer här.

Nytt datum för publicering av delårsrapport januari-mars 2018 och uppdaterad finansiell kalender

2018-04-26
Publiceringen av Camanios delårsrapport januari-mars 2018 flyttas från den 25 maj till den 15 maj.

Ta del av den fullständiga uppdaterade finansiella kalendern här.

 

Johanna Rastad vald till ny styrelsemedlem i Camanio Care AB (publ)

2018-04-23
Johanna Rastad får uppdraget som styrelseledamot i bolaget från och med den 23 april 2018.

Läs mer om Johanna Rastad och uppdraget här.

Kommuniké från årsstämma i Camanio Care 2018-04-23

2018-04-23
Läs mer här.

 

Camanio Care tilldelas priset Rising Star Award av Swecare

2018-04-20
Camanio Care tilldelades priset Rising Star Award av stiftelsen Swecare. Priset syftar till att lyfta entreprenörer som med små medel och stort engagemang kämpar mot sina mål och antar utmaningen av en internationalisering.

Läs mer om Swecare och Rising Star Award här.

Patent för Bestic beviljat i Kina

2018-04-18
Kinesiska patentmyndigheten har meddelat att de beviljar patent för äthjälpmedlet Bestic, och skyddar därmed Camanio Care på en av världens största marknader för välfärdsteknologi.

Läs mer här.

 

Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)

2018-04-18
Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 6 december 2017.

Läs mer här.

Camanio Care medverkar på investerarkväll med Aktiespararna

2018-04-10
Camanio Care AB (publ) medverkar på Kvinnokvällen med Aktiespararna den 16 april. Evenemanget syftar till att ge underlag till investeringsbeslut gällande aktier, och inkluderar representanter från flera olika bolag.

Läs mer om Aktiespararnas Kvinnokväll här.

 

Styrelsens och huvudaktieägarnas fullständiga förslag till årsstämma

2018-03-29
Förslag till beslut till punkterna 9–14 i förslag till årsstämma som publicerades 23 mars 2018.

Läs mer här.

Camanio Care AB skriver Lol för strategiskt förvärv inom IoT för tillsyns- och trygghetstjänster

2018-03-27
Camanio Care tecknar ett Letter of Intent i syfte att förvärva bolaget VITAL Integration. Förvärvet kan ge Camanio Care en central position på den kraftigt växande marknaden för Internet of Things (IoT) för digital tillsyn och omsorg.

Läs mer här.

 

Kallelse till årsstämma i Camanio Care AB (publ)

2018-03-23
Aktieägarna i Camanio Care AB (publ) kallas härmed till ordinarie årsstämma den 23 april 2018.

Läs mer om anmälan och rätt att delta här.

Camanio Care publicerar bokslutskommuniké januari – december 2017

2018-02-28
Ta del av hela delårsrapporten här.

 

 

Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)

2018-02-12
Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 6 december 2017.

Läs mer här.

Camanio Care tecknar nytt distributionsavtal i Kanada

2018-02-07
Camanio Care fortsätter sin internationella expansion och tecknar ett nytt distributionsavtal med det kanadensiska bolaget Fermanis Group Inc. för distribution av Camanio Cares produkter.

Läs mer om det nya avtalet här.

 

Camanio Care har fått order från Hörby kommun på omsorgsroboten Giraff

2018-02-02
Hörby kommun satsar på e-hälsa för att förbättra kvalitén inom vård och omsorg. Kommunen blir den första i Sverige att investera i Giraff.

Läs mer om Hörbys satsning här.

VD-brev 2018. Nytt år – nya möjligheter

2018-01-23
Camanio Care befinner sig i en händelserik fas, både i Sverige och internationellt.

Läs vad VD Catharina Borgenstiernas säger inför det nya året

 

Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB /publ)

2018-01-23
Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 6 december 2017.

Läs mer här.

Camanio Care AB (publ) kommuniké extra bolagsstämma

2018-01-22
Läs mer om fattade beslut i bolagsordningen.

 

Camanio Care AB (publ): Handel med teckningsoptioner serie TO1 2017/2020 inleds den 16 januari 2018

2018-01-12
Läs mer om villkoren för teckningsoptionerna här.

Camanio Care AB (publ) deltar på internationell nätverksträff tillsammans med SKL

2018-01-04
Camanio Care har blivit inbjudna till att delta i en internationell ledarskapsnätverksträff inom funktionshinder och psykisk ohälsa. Nätverksträffen är ett utbyte mellan länder, myndigheter och organisationer.

Läs mer om nätverksträffen här.

 

Camanio Care AB kallar till extra bolagsstämma

2017-12-18
Aktieägarna i Camanio Care AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 januari 2018.

Läs mer här.

Ökning av antalet aktier i Camanio Care AB (publ)

2017-12-18
Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 6 december 2017.

Läs mer här.

 

Camanio Care ger ut gratis teckningsoptioner till ALLA befintliga aktieägare

2017-12-15
I samband med ingåendet av finansieringsavtalet om 20 MSEK vill Camanio Care förtydliga att bolaget kommer ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla befintliga aktieägare.

Läs mer här.

Camanio Care AB (publ) säkrar finansiering om upp till 20 MSEK – ger ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare

2017-12-06
Kapitaltillskottet syftar till att säkra bolagets tillväxtplaner och internationella expansion.

Läs mer här.

Rättelse

Läs mer här.

 

Camanio Care gör miljonaffär i Nordamerika

2017-11-29

BikeAround jDome är Camanio Cares unika hjälpmedel som skapar aktivering och stimulerar sinnet. Med den innovativa upplevelsecykeln kan användaren cykla i sina barndomstrakter – eller besöka en helt ny plats var som helst i världen. Google uppmärksammade BikeAround i en gripande film om demenssjuke Bengt som med hjälp av produkten har fått återuppleva viktiga minnen. Filmen har skapat stort intresse med många nya affärsmöjligheter.

Läs mer här.

Camanio Care publicerar delårsrapport januari – september 2017

2017-11-24
Läs mer här.

 

Camanio Care lanserar den digitala tillsynsroboten Giraff

2017-11-09
Camanio Care lanserar Giraff - en digital tillsynsrobot som möjliggör vårdbesök på distans.

Läs mer här.

Emission stängd och registrerad

2017-10-19
De nya aktierna har formellt registrerats hos Bolagsverket.

Läs mer här.

 

Kommuniké extra bolagsstämma

2017-10-18

Ta del av de beslut som fattats vid kommunikén här.

Camanio Care breddar produktfamiljen med BikeAround Screen

2017-10-12
Välfärdsteknikföretaget lanserar en ny produkt inom fokusområdet Aktivering. BikeAround Screen är en mindre version av BikeAround jDome och gör det möjligt för fler att implementera verktyg för aktivering.

Läs mer här.

 

Camanio Care tar emot återstående emissionslikvid från Zhongrui Funings Robotics

2017-10-11
Camanio Care har tagit emot den sista återstående likviden som avsåg investeringen från det kinesiska bolaget Zhongrui Funing Robotics. Emissionen registreras och avslutas formellt inom kort.

Läs mer här.  

Korrigering av kallelse till extra bolagsstämma

2017-10-11
Aktieägarna i Camanio Care AB (publ) är kallade till extra bolagsstämma den 17 oktober 2017.

Läs mer här.

 

Camanio Cares företrädesemission registreras – omvandling av BTA till aktier

2017-09-13
Camanio Care har genomfört en företrädesemission av aktier med teckningstid 24 maj till 7 juni 2017. Emissionen registrerades av bolagsverket 12 september 2017.

Läs mer här.

Förtydligande av emissionsregistrering hos Bolagsverket.

Läs mer här.

Camanio Care inleder samarbete med Olivia Rehabilitering

2017-09-08
Camanio Care tecknar samarbetsavtal med Olivia Rehabilitering. I avtalet ingår ökad användning av Camanio Cares produkt, äthjälpmedlet Bestic.

Läs mer om samarbetsavtalet här.

 

Camanio Care publicerar halvårsrapport januari – juni 2017

2017-08-25
Ta del av halvårsrapporten för perioden här.

Camanio Cares företrädesemission övertecknad med 22 %

2017-06-13
Camanio Care tillförs ca. 12,7 MSEK genom den företrädesemission och överteckningsemission som offentliggjordes den 12 maj 2017. Teckningsperioden pågick från den 24 maj 2017 till den 7 juni 217 och täckningsgraden uppgick till 122 %. Teckningskursen var 3 SEK per aktie.

Läs mer här.

 

Camanio Care inleder samarbete med On With Life

2017-06-07
Camanio Care inleder samarbete med den amerikanska rehab-organisationen On With Life som arbetar för att hjälpa människor som drabbats av neurologiska skador. Samarbetet innebär att On With Life blir ambassadör för Camanio Cares produkter i USA.

Läs mer här.

Camanio Care publiceras memorandum inför företrädesemission

2017-05-23

Läs hela memorandumet här.

 

Kommuniké från årsstämma i Camanio Care

2017-05-23

Läs årsstämmoprotokollet här.

Kvartalsrapport januari – mars 2017

2017-05-22
Camanio Cares kvartalsrapport för perioden januari-mars 2017.

Läs hela rapporten här.

 

Camanio Care sluter avtal med distributör i Hongkong

2017-05-02
Camanio Care tecknar avtal med Hongkong-baserade bolaget Take Point Healthcare Limited för distribution av produkter i Hongkong och Macau.

Läs mer här.

Camanio Care expanderar till Kina

2017-04-27
Camanio Care har inlett ett samarbete med det kinesiska robotbolaget Zhongrui Funing Robotics (Shenyang) Co. Ltd.

Läs mer här.

 

Kallelse årsstämma Camanio Care

2017-04-25
Aktieägarna i Camanio Care AB (publ) håller årsstämma den 23 maj 2017.

Läs mer här.

Camanio Care förvärvar tillsynsroboten Giraff

2017-04-12
Camanio Care har förvärvat samtliga tillgångar i före detta Giraff Technologies som ägts av JoiceCares AB, och tar sig därmed in på den snabbväxande marknaden för Ambient Assisted Living (AAL). Tillsynsroboten Giraff är ett robotiserat kommunikationssystem och ett effektivt sätt att öka tryggheten i hemmet.

Läs mer här.

 

Camanio Care vinner Sveriges första upphandling av reality-cyklar

2017-03-29
Camanio Care har vunnit Ängelholms kommuns upphandling av ”cykel i virtuell miljö” med upplevelsecykeln BikeAround jDome. Genom upphandlingen får kommunen en komplett lösning för att ge äldre och personer med funktionsnedsättningar virtuella cykelupplevelser i verkliga miljöer.

Läs mer här.

Offentliggörande av memorandum inför planerad notering på AktieTorget

2017-03-17
Camanio Care offentliggör memorandum inför planerad notering av bolagets aktie på AktieTorget. Första planerade dag för handel är 28 mars 2017. Camanio Care har målsättningen att expandera till nya marknader samt utöka sitt produktutbud. Noteringen ger bolaget tillgång till svensk kapitalmarknad och är ett sätt att öka kännedomen.

Läs mer här.


Event

 

 Information uppdateras löpande.

 

 


Video