Investera i välfärdsteknik!
Missa inte statsbidraget för 2018 - 350 miljoner till Sveriges kommuner!

Vad innebär regeringens miljonsatsning på välfärdsteknik inom äldrevården?

I april presenterade regeringen en stor satsning på välfärdsteknik och digitalisering i vårändringsbudgeten. Regeringen avsätter 350 miljoner kronor till att digitalisera äldreomsorgen runt om i landet. Förslaget är ett riktat statsbidrag till Sveriges kommuner som syftar till att förbättra kvalitén och förutsättningarna inom omsorgen, samt öka tryggheten för Sveriges äldre.

Vad ska välfärdstekniken bidra med?

Regeringen skriver att en ökad användning av välfärdsteknik ger många möjligheter, både för vårdtagare och personal. Det kan exempelvis hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättningar att bli mer delaktiga, självständiga samt ge en ökad livskvalitet. Resultatet för kommunerna kan därmed bli trefaldig: Minskad sjukfrånvaro och stress bland personalen, ökad effektivisering och därmed lägre kostnader samt gladare medborgare, både deras familj och de äldre själva.

Hur går ansökan till?

Statsbidraget är öppet för ansökan, och senast den 1 november 2018 ska en rekvisition från kommunerna ha kommit in till Socialstyrelsen.

Klicka här för att se hur stort belopp varje kommun kan ansöka om.

Klicka här för mer information från Socialstyrelsen och för att ladda ner rekvisitionsblankett.

LÄS OM SOCIALSTYRELSENS
UPPDRAG HÄR

Läs regeringens
pressmeddelande här


Vad innebär satsningen för kommunerna?


Paket inom digital omsorg 

Digital omsorg frigör värdefull tid som säkerställer äldres sociala hälsa. Minskade transporter för vårdpersonal innebär stora besparingar i tid som istället kan läggas på insatsen i hemmet, och vårdtagaren får en ökad vårdkvalitet. För vårdtagaren bidrar digitala omsorgslösningar till både ökad trygghet och självständighet. 

Läs mer om hur Camanio Care arbetar med digital omsorg.

Med våra paketlösningar kommer du snabbt och enkelt igång med implementering av digital tillsyn i verksamheten. Självklart anpassar vi paketen efter specifika behov, och ser till att du får dina önskemål tillgodosedda.

Vi erbjuder ett komplett stöd och hjälper er genom hela processen - från rekvisition och ansökan, till projektledning, implementering och redovisning. 

Paket 1:

Orientering inom välfärdsteknik: förstudie

 • Vilka tjänster/produkter ger mest mervärde och ökad trygghet?
 • Hur ser er infrastruktur ut för en obruten larmkedja?
 • Vilket anhörigstöd vill ni kunna erbjuda?
 • GDPR compliance?
 • Hur blir ni oberoende av leverantörer?    

      50 000 kr (exkl. moms)

Paket 2:

Kommunikation via videosamtal 

 • Tre st Giraffer
 • Tre st mobila routrar
 • Utbildning, implementation och projektledning (50 timmar)

        429 000 kr (exkl. moms)

Paket 3:

Trygg hemma - trygg ute

 • Mobila trygghetslarm för 100 användare under 11 månader med GPS-positionering.
 • Ställ in olika trygghetszoner/platser utomhus.
 • Hemmet blir en egen zon
 • Larmhanteringsportal för kommunen.
 • Orientering/förstudie av välfärdsteknik ingår.

        569 000 kr (exkl. moms)

Se filmen om hur Giraff bidrar till trygghet och självständighet:


Paket inom måltid

Måltidssituationen är ett komplext område som ofta kräver insatser från många inblandade. Vår digitala tjänst MQi (Måltidskvalitetsindex) ger en unik inblick i er verksamhets måltidssituation som gör det möjligt att säkerställa riktlinjer och rutiner. Bestic är ett äthjälpmedel som är skapat av och för personer med nedsatt funktion i armar och händer. Användaren styr själv hjälpmedlet och kontrollerar därmed takten på måltiden, och bestämmer vilken bit som ska tas upp på skeden. Hjälpmedlet skapar stort värde hos en bred grupp användare. 

Läs mer om hur Camanio arbetar inom området måltid.

Med vår paketlösning kommer du snabbt och enkelt igång med att förbättra måltidssituationen i verksamheten. Självklart anpassar vi paketet efter specifika behov, och ser till att du får dina önskemål tillgodosedda.

 

 

Bild på en samling personer runt om ett bord och fikar

Paketlösning för måltid:

Stöd till delaktighet och självständighet

 • 3 st Bestic äthjälpmedel
 • Måltidskvalitetsmätningen MQi, för två verksamheter.
 • 10 timmar utbildning, implementering och projektledning

        149 000 kr (exkl. moms)

 

Vi hade ett stort behov av ett mer strukturerat sätt för att följa upp måltidssituationen med de äldre och personalen och få möjligheten till en tydligare återkoppling.

Anneli Lagerberg, enhetschef vid Väderkvarnens vård- och omsorgsboende

Se filmen om hur Bestic skapar självständighet:


Paket inom aktivering 

Alla människor mår bra av ett fysiskt, psykiskt och socialt aktivt liv. Att tillsätta interaktiv och stimulerande välfärdsteknik inom verksamheten är ett effektivt sätt att motverka passivitet, och bidra till att öka förutsättningarna för en aktiv och meningsfull vardag.

BikeAround är en upplevelsecykel som ger fysisk, kognitiv och social aktivering. Upplevelsen stimulerar till samtal och ökar den sociala kontakten mellan patienter, anhöriga och personal. Läs mer om BikeAround och om hur Camanio Care arbetar inom området aktivering.

Med vår paketlösning kommer du snabbt och enkelt igång med aktivering i verksamheten. Självklart anpassar vi paketet efter specifika behov, och ser till att du får dina önskemål tillgodosedda.

 

 

 

 

En person på ett äldreboende cyklar på BikeAround

Paketlösning för aktivering:

Ökad frihet, aktivering och bättre arbetsmiljö

 • 3 st BikeAround Screen 
 • 3 st arbetsstolar
 • Serviceavtal under 2 år
 • Utbildning, implementation och projektledning (10 timmar)

        299 000 kr (exkl. moms)

 

Vilken succé cykeln har gjort! Det är kö...vi måste införskaffa en äggklocka så att man får en signal om när det är dags att kliva av cykeln och släppa fram nästa. Väldigt roligt!

Maria Persson, rehabchef på Danvikshem

Se filmen om hur BikeAround används på Danvikshem:

Vill du veta mer?

Kontakta oss nedan