Integritetspolicy

Integritetspolicy för Camanio AB. Integritetspolicyn uppdaterades den 2020-04-16.

 1. CAMANIO VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

Camanio AB, org.nr. 559215-8785, (”Camanio”) med adress Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka är ett företag etablerat i Sverige och följer tillämplig lagstiftning och de regelverk som gäller för behandling av personuppgifter. Vi tror på att personlig integritet är viktigt och vi tar din integritet på högsta allvar. Vi vill att du alltid ska känna dig trygg med att de personuppgifter som du lämnar till oss behandlas på ett korrekt, ansvarsfullt och säkert sätt.

I vår integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte. Vi redogör även för vår behandling av personuppgifter och vilka val du har i relation till den.

Denna integritetspolicy beskriver hur Camanio behandlar personuppgifter om dig som är kund hos oss eller användare av någon av våra tjänster (”Användare”), representant för ett företag eller en myndighet som är kund eller leverantör eller potentiell kund eller leverantör till Camanio, eller som besöker vår hemsida www.camanio.se. Integritetspolicyn gäller även för dig som ansöker om anställning hos oss.

Vid frågor om Camanios integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontakt”.

 

2. INTEGRITETSPOLICYNS OMFATTNING OCH DATASKYDDSOMBUD

Vänligen notera att integritetspolicyn avser behandling av personuppgifter för vilka Camanio är personuppgiftsansvarig. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt eller indirekt med Camanio när du besöker vår webbplats eller använder någon av våra tjänster. Integritetspolicyn omfattar inte behandling av personuppgifter som Camanio utför i egenskap av personuppgiftsbiträde som ett resultat av ditt nyttjande av våra tjänster genom din arbetsgivare. För mer information om hur våra tjänster kan användas för att behandla personuppgifter när du använder våra tjänster genom din arbetsgivare hänvisar vi dig till din arbetsgivares integritetspolicy.

Camanio har utsett ett dataskyddsombud (”Dataskyddsombudet”). Dataskyddsombudet har bland annat till uppgift att övervaka att Camanios behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du når Dataskyddsombudet via telefon eller e-post som finns angivna under ”Kontakt” nedan. Du får gärna kontakta oss om du har frågor angående vår behandling av personuppgifter på uppdrag av annan personuppgiftsansvarig.

 

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR CAMANIO?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person.

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Kunder och användare

Camanio samlar in och lagrar följande information om dig som Camanio behöver för att kunna kontakta dig och fullgöra Camanios åtaganden gentemot dig som kund och användare.

Kunder och användare

Camanio samlar in och lagrar följande information om dig som Camanio behöver för att kunna kontakta dig och fullgöra Camanios åtaganden gentemot dig som kund och användare.

Informationstyp Avser information
Kontoinformation Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, ev. bilder.
Brukardata Uppgifter om brukare och slutkund som du tillför oss avseende exempelvis adress, ålder, bilder, filmer, personberättelser samt hälsoinformation vilket kan vara avgörande för vissa av våra tjänster.
Digitalt beteende Användares digitala beteende vid användande av tjänsterna.
Teknisk data Teknisk data (exempelvis enhetens ID, IP-adress)
Betalningsinformation Betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kontonummer och i förekommande fall IBAN, SWIFT, autogiro, faktura via internetbank m.m.
Övrig data

Uppgifter som du förmedlar till Camanio per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.

Uppgifter från kundundersökningar och kundutvärderingar.

Uppgifter som du registrerat självmant och frivilligt uppger.

Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

 

Vi delar ingen Brukardata med tredje part utanför vår tjänst, förutom i de fall en sådan utlämning följer av lag (t.ex. patientdatalagen). För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster använder vi oss även av ett fåtal externa serviceleverantörer som behandlar personuppgifter (inkluderat Brukardata) på uppdrag av oss. Som tjänsteleverantör kommer vi aldrig dela med oss av Brukardata till en icke-godkänd tredjepart. Tredjepart kan som exempel utgöras av underleverantörer till Camanio etc.

Representanter för kunder, leverantörer och samarbetspartners

Camanio samlar in och lagrar följande information om dig som Camanio behöver för att kunna kontakta dig som representerar ett företag eller en myndighet. När det gäller representanter för företag och myndigheter samlas dina personuppgifter i regel in från det företag eller den myndighet som du representerar, men i förekommande fall direkt från dig, t.ex. via e-post, våra sociala medier eller andra kommunikationskanaler eller i samband med företagsevenemang eller möten. Camanio kan även få personuppgifter om dig från Camanios övriga samarbetspartners. Camanio använder vidare externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera befintlig information, t.ex. med befattnings- och kontaktinformation.

Informationstyp Avser information
Kontoinformation Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bilder, titel, befattning, arbetsgivare m.m.
Brukardata Uppgifter om brukare och slutkund som du tillför oss avseende exempelvis adress, ålder samt hälsoinformation vilket kan vara avgörande för vissa av våra tjänster.
Digitalt beteende Användares digitala beteende vid användande av tjänsterna.
Teknisk data Teknisk data (exempelvis enhetens ID, IP-adress)
Betalningsinformation Betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kontonummer och i förekommande fall IBAN, SWIFT, autogiro, faktura via internetbank m.m.
Övrig data

Uppgifter som du förmedlar till Camanio per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.

Uppgifter från kundundersökningar och kundutvärderingar.

Uppgifter som du registrerat självmant och frivilligt uppger.

Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

 

Potentiella eller tidigare kunder, leverantörer och samarbetspartners samt representanter för potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners

Camanio kan samla in och lagra följande information om dig i egenskap av att du är en potentiell eller tidigare kund till Camanio eller att du är representant för ett företag eller en myndighet som är potentiell kund till Camanio.

Informationstyp Avser information
Kontoinformation Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bilder, titel, befattning, arbetsgivare m.m.
Övrig data

Uppgifter som du förmedlar till Camanio per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.

Uppgifter från kundundersökningar och kundutvärderingar.

Uppgifter som du registrerat självmant och frivilligt uppger.

Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

 

Besökare av Camanios hemsida, kunskapsdatabas och supportportal

I samband med att du besöker Camanios hemsida, kunskapsdatabas och supportportal samlar vi in följande information om dig som Camanio behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida.

Informationstyp Avser information
Teknisk data Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer (enhetsinformation).

 

Rekrytering (arbetssökande hos Camanio)

Camanio samlar in följande information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster i Camanio. När det gäller besökare av Camanios hemsida samt arbetssökande hos Camanio kan personuppgifter om dig överlämnas till oss direkt från dig eller från det bemannings-, rekryterings-, eller inhyrningsföretag som du söker arbete genom.

Informationstyp Avser information

Kontoinformation

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bilder, titel, befattning, arbetsgivare m.m.

Teknisk data

Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer (enhetsinformation).

Övrig data

Uppgifter som du förmedlar till Camanio per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.

Uppgifter från kundundersökningar och kundutvärderingar.

Uppgifter som du registrerat självmant och frivilligt uppger som personligt brev och CV.

Övriga uppgifter som du lämnar till oss i samband med rekrytering.

 

4. VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Här anges nedan i tabellen för vilka ändamål/syften som vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellerna nedan.


Typ av information

Syfte och laglig grund
Kontoinformation

Ändamålet för Camanio med att hantera kontoinformationen är att skapa ett abonnemang, underhålla dina abonnemang, uppdatering av kontaktinformation, hantera kundgränssnitt med identitet och kundlogg, kunna debitera abonnemang och distribuera fakturor, bistå med faktureringsunderlag, hantera eventuella reklamationer, hantera supportärenden, skicka information som exv. välkomstinformation, driftinformation, erbjudanden.

Kontoinformation behandlas för att kunna erbjuda Camanios tjänster (dvs för att kunna fullgöra kundavtalet) inklusive möjliggöra för Camanio att kontakta dig för att t.ex. följa upp din användarupplevelse.

Vi kan också komma att använda Kontoinformationen för vårt berättigade intresse av att bedriva marknadsföringsaktiviteter t.ex utskick av nyhetsbrev, inbjudningar till events eller webinarium eller erbjudande om uppdatering av abonnemang/tjänst.

Brukardata

Dessa uppgifter behandlas för att tillhandahålla Camanios tjänster och för att uppfylla alla tillämpliga legala skyldigheter. I det ingår att förmedla nödvändiga uppgifter till godkända tredjepartsleverantörer för att möjliggöra leveranser av beställda tjänster.

Digitalt Beteende

Dessa uppgifter behandlas eftersom det finns funktioner tillhandahålla i våra tjänster som är utformade för att hantera digitalt beteende, exv. analystjänster, larmtjänster utifrån användarens och brukarens behov. Syftet med behandlingen av dessa uppgifter är även för att förbättra våra tjänster och applikationer, förstå samt analysera användares beteende och för att förbättra användarupplevelsen.

Teknisk Data

Behandlas med syfte att kunna tillhandahållna tjänsten på ett tryggt och integritetsskyddande sätt, samt förstå användare, utveckla och förbättra våra tjänster samt marknadsföringssyfte.

Betalningsinformation

Ändamålet är att utöver angivna ändamål för kontoinformationen att kunna fakturera korrekt för levererade tjänster, skicka erbjudanden, information relaterat till betalningar samt skapa förutsättningar för att fånga upp nya leads.

Övrig Data

Ändamålet är att utöver angivna ändamål för kontoinformationen vara behjälplig för myndigheter vid brottsbekämpning samt skapa förutsättningar för nya kontakter och nya affärsmöjligheter.

Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter är ett medgivande där den registrerade aktivt och entydigt lämnat sitt samtycke till Camanio att behandla personuppgifter enligt denna Integritetspolicy.

 

5. HUR LÄNGE BEVARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy (inkluderat syftet att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger Camanio). Därefter kommer dina personuppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas. Notera att återkallelsen av samtycket inte påverkar Camanios rätt och skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar. Överflödiga uppgifter anonymiseras och sparas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts.

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid Camanio bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när Camanio får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

För närmare information om hur länge Camanio lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta Camanio. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontakt” nedan.

 

6. VEM LÄMNAR VI UT PERSONUPPGIFTER TILL?

Camanio lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Camanios åtaganden mot dig, kunder och samarbetspartners. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte. I nedanstående tabell anges situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.

I de fall som tredje part får ta emot personuppgifter skall det finnas ett biträdesavtal mellan Camanio och tredje part, som styr tillgängligheten av sådana uppgifter.

Tredje part Syfte
Leverantörer och samarbetspartners

Camanio kan komma att lämna ut dina personuppgifter till vissa leverantörer om leverantörerna behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för Camanio exv. tjänsteleverans, godsleverans.

Bolag som tillhandahåller finansieringslösningar för kunder

I de fall en kund är intresserad av en finansieringslösning för sitt köp förmedlar Camanio uppgifter om kunden till finansieringsbolag som Camanio samarbetar med och som i sin tur ingår avtal och kommunicerar direkt med kunden.

Myndigheter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

Avyttring

För det fall Camanio avser att överlåta hela eller delar av Camanios verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.

 

7. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELAND

Camanio säkerställer att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om personuppgifter skulle behöva överföras till något land utanför EU/EES, kommer Camanio att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

 

8. SOCIALA MEDIER

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och LinkedIn) hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt Camanio är syftet med behandlingen att befintliga kunder, användare, potentiella kunder och samarbetspartners till Camanio, liksom representanter för sådana, ska kunna interagera och ha kontakt med Camanio via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Camanios kundservice och tjänster lättillgänglig genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Camanios berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning). 

 

9. DINA RÄTTIGHETER

För de personuppgifter som Camanio ansvarar för i egenskap av personuppgiftsansvarig kommer Camanio att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Camanio kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Camanio begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Camanio kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 6 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt (Dina rättigheter).

Om du inte vill att Camanio behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till Camanio. När Camanio har mottagit din anmälan kommer Camanio att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Camanio om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter.

Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Camanios behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

10. SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Camanio har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Camanio har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast anställda och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter finns särskilda rutiner som reglerar bland annat behörighetskontroller inrättade, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.

De säkerhetssystem som finns är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. I verksamheten finns flera policys för IT-säkerhet med syfte att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

 

11. COOKIES OCH SPÅRNING

Camanio använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen www.camanio.com samt för att förbättra webbplatsen och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata.

Läs mer om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy nedan:

För att möjliggöra förbättringar av våra tjänster och din upplevelse online samlar vår programvara automatiskt in information från din dator (eller mobila enhet), din webbläsare, inklusive din publika IP-adress och domännamn, cookieinformation, egenskaper för hårdvara (t.ex. enhetens ID), webbplatser du besökt, videos och bilder du sett på vår webbplats, URL från webbplatsernas hänvisningstrafik och efter navigering till våra webbplatser, datum och tid för ditt besök och din geografiska position. Uppgifterna sammanställs för att hjälpa oss att få en bättre förståelse av beteendemönster och trender inom våra tjänster.

För att möjliggöra detta använder vi oss av webbloggar eller applikationer som känner igen din dator och insamlar information om datorns eller smartphone aktivitet online. Vi samarbetar också med vissa tredjeparter för att samla in och analysera delar av denna information.

Vi använder vi oss både av sessions och permanenta cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten mängd data, ofta innefattande en anonym unik identifierare, som skickas till din webbläsare från en webbplats. Om din webbläsare är inställd på att acceptera cookies sparas cookien på din dators hårddisk. Din webbläsare kommer att godkänna tillgången till cookies som webbplatsen skickat till din dator eller telefon. Våra cookies tillhandahåller information som underlättar din användning av vår webbplats. Våra cookies samlar information om din användning av vår webbplats under din nuvarande session och över tid, din dators operativsystem och webbläsartyp, din geografiska position, den webbplats du besökte innan vår webbsida och länkar du använde för att lämna vår webbsida. På vissa webbsidor möjliggör cookies att våra webbplatser kan komma ihåg information om våra besökares språkval och ursprungsland. Du kan ändra vår insamling av information genom att ändra inställning för cookies i din webbläsare.

 

12. Ändringar

Camanio har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Camanio att publicera den justerade integritetspolicyn på www.camanio.se/sv med information om när ändringarna träder ikraft samt i övrigt på lämpligt sätt informera kunder och samarbetspartners.

 

13. KONTAKT

Tveka inte att kontakta Camanio om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning.

Kontaktinformation:

Camanio AB
Org. nr: 559215-8785
Postadress: Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka

E-post: info@camanio.com

E-post dataskyddsombud: dpo@camanio.com

Telefon: 08-1244 88 55