Hur säkerställer vi god IT-säkerhet när omsorgen digitaliseras?

Coronapandemin ökade digitaliseringseffekten i svenska kommuner. Tillgång till nya digitala tjänster och arbetssätt kan stödja personalen och frigöra tid till det mänskliga mötet.  Hur upprätthåller vi en god IT-säkerhet samtidigt som personal får effektiva och användarvänliga verktyg som möjliggör en framtidssäkrad omsorg?

Camanio och Foreseeti bjöd tillsammans in till ett webbinarium för att lyfta frågan kring IT-säkerhet och digitalisering inom vård och omsorg. Michael Foisack, Utvecklingsledare på Tomelilla kommun, bidrog med kommunens perspektiv i frågan.

Digitala öar

Att använda flera olika digitala tjänster kan skapa utmaningar i en verksamhet. Exempelvis ökad komplexitet i IT-arkitekturen, kostnader för förvaltning och drift samt flertal inloggningsuppgifter för personalen att använda. Idag investeras 90% av kommuners budget i drift av existerande IT, och enbart 10% används till digitalisering (Johan Magnusson, Göteborgs Universitet).

"Med tiden bildar alla tjänster och appar digitala öar som blir svåra att förvalta och skapa ett sammanhang kring. Det kan vara en växande utmaning när man digitaliserar kommunens verksamhet."

Catharina Borgenstierna
vd, Camanio

Proaktiv IT-säkerhet för digitala omsorgstjänster

Att samla olika tjänster i en digital plattform ger en gemensam grund för struktur, IT-säkerhet och säker hantering av data. Det kan underlätta förvaltning och implementering av nya tjänster, som kan integreras i plattformens etablerade struktur.

- Komplexitet är en stor utmaning när det gäller att hantera IT-säkerhet. Komplexiteten förstärks när IT-arkitektur utvecklas och skalas upp, säger Joakim Nydrén, CCO och Head of Marketing på Foreseeti.

Genom kontinuerliga analyser av den digitala infrastrukturen, kan potentiella risker identifieras i ett tidigt skede. Det möjliggör ett proaktivt arbete med IT-säkerhet, där fokus är på förebyggande åtgärder - snarare än reaktiv incidenthantering. En riskanalys kan bidra med möjliga lösningar, insikter i systemets struktur och tydliga data för beslutsstöd.


Digital tvilling
Genom att använda en digital tvilling, skapas en digital kopia av systemets digitala infrastruktur. I den digitala tvillingen kan man utföra analyser och simulera attacker, utan att behöva arbeta i, eller påverka det verkliga systemet. Kunskaperna från den digitala tvillingen kan exempelvis användas för att optimera struktur och IT-säkerheten.

 

Användarvänlighet för effektiva arbetssätt

Vid implementering av digitala omsorgstjänster krävs insikt och förståelse för verksamhetens förutsättningar samt personalens arbetsmiljö.

- Utmaningen är att kombinera hög användarvänlighet med hög IT-säkerhet så att arbetstiden kan fördelas rätt för vår personal. Det är lätt för IT-avdelningen att hitta ett verktyg som ser bra ut i teorin, men om vi inte har förståelse för hur personalen utför sitt arbete eller de utmaningar de står inför, då kan vi vara fel ute ändå, berättar Michael Foisack, Utvecklingsledare på Tomelilla kommun.

Genom workshops kan verksamhetens och personalens behov vid användning av digitala tjänster identifieras. Det ger insikter i nuvarande situation och vision för framtida digitaliseringsstrategi. Att arbeta med kontinuerlig utbildning inom digitalisering kan bidra till att appar och tjänster används effektivt och inte minst att IT-säkerheten upprätthålls.

- Inte nog med att man måste vara säker, man måste vara säker varje dag, hela tiden. I en digital miljö så kommer det alltid att finnas användare och den mänskliga faktorn som man måste ta hänsyn till, säger Anders Malmström, vd, Foreseeti.

Integrationsvänliga system för framtidssäkrad omsorg

Den fortsatta digitaliseringen av vård och omsorg kräver att IT-säkerhet och användarvänlighet står i centrum.

- Det finns mycket att vinna i att våga lägga ner vissa system för att skapa utrymme till att investera i någonting nytt. Genom användarvänlighet, enhetlighet och öppna integrationsgränssnitt så kan leverantörer hjälpa till att knyta ihop olika system, säger Catharina Borgenstierna.

För att bemöta problematiken med digitala öar och säkerställandet av IT-säkerhet, är öppna och integrationsvänliga system nödvändiga. Inte minst för att kunna samla flera tjänster i ett samordnat gränssnitt som underlättar personalens arbete, men även för att möjliggöra ett kontinuerligt och proaktivt arbete med IT-säkerhet.

Drömmen är att ha en eller några plattformar som har system integrerade (…). Det blir smidigare att få informationen oavsett vilken pryl du har, om det är ett larm på handen eller telefonen, eller våra digitala tillsynskameror, så tror jag att plattformar är vägen framåt, säger Michael Foisack.

Michael Foisack
Utvecklingsledare, Tomelilla kommun

Kontakta oss -
för mer information om våra digitala omsorgslösningar

Läs mer om Camanio SmartCare -
och ett samordnat gränssnitt för digitala omsorgstjänster