”När jag var 15 år fick jag polio, som förde med sig rätt svåra skador i armar och skuldror. Ändå har det fungerat bra under hela mitt yrkesverksamma liv i verkstadsindustrin. Jag har verkat som projektledare, arbetat som VD och varit van att klara mig själv.

För ungefär sju år sedan insåg jag att det skulle bli svårt att klara mitt ätande. Att vara tvungen att bli matad påverkade min självständighet och självkänsla alltför mycket. Eftersom jag inte var ensam om problemet sökte jag efter något bra hjälpmedel men fann inget som passade mina behov.

Så började jag fundera på olika lösningar och fick en förstudie gjord av Ann-Louise Lindborg (f.d. Norén) som examensarbete på Chalmers. Vi började med en detaljerad kravspecifikation som vi sedan följde under utvecklingsarbetet. Ann-Louise och jag fick ihop de första prototyperna och då, när vi hade en principlösning, gick vi in i ett mycket fruktbärande samarbete med Robotdalen i Västerås. Genom deras nätverk fick vi tillgång till kapacitet som krävs för att få till en bra produkt, inte minst design. Vi har också fått betydelsefullt stöd i råd och dåd av Promobilia, Create och Hjälpmedelsinstitutet under utvecklingsarbetet.

Jag ville se om det gick att klara ätandet själv även om man har dålig funktion i händer och armar. Och att göra det så att det både fungerar bra och känns bra. Resultatet är Bestic.”

– Sten Hemmingsson

Bestic