Camanio får goda omdömen i årets kundundersökning

Vår senaste kundundersökning visar på god samverkan under leverans och förvaltning, där 70% av tillfrågade kunder är mer än nöjda med samarbetet med Camanio.

Genom kundundersökningen får vi bland annat insikt i servicenivå, relation och samarbete, samt nyttan av förvaltningsrapporter som beslutsstöd och underlag för verksamhetsförbättring.

Förvaltningsrapporter

Förvaltningsrapporter är en del av vårt erbjudande som SPOC; Single Point Of Contact. Rapporten utformas baserat på verksamhetens behov och visar statistik i ett lättillgängligt format.

Genom att regelbundet tillhandahålla rapporter och tillsammans med våra kunder diskutera insikter och slutsatser skapas en tydlig bild av arbetet i verksamheten. Statistiken kan exempelvis visa hur trygghetslarm används, vilka funktioner som underlättar arbetet och hur personalens arbete påverkas.

”Genom att få hjälp att analysera vad statistiken innebär har vi fått möjlighet att påverka vårt arbetssätt och rutiner då det har gett oss insyn i hur personalen arbetar med larmhantering. Det var svårt tidigare då vi bara fick data levererad till oss. Statistiken är en del av analysen där vi även kan se vilka bekymmer vi har haft, samt insatser som inte har lett till incidenter”.

Marie Pahl, Verksamhetschef på särskilt boende, Vardaga

Single Point of Contact

På Camanio arbetar vi kontinuerligt med att utveckla vår SPOC-tjänst så väl som den service och support vi levererar.

"Genom att skapa en god kundupplevelse med hög servicenivå vill vi underlätta det dagliga arbetet för våra kunder så att de kan fokusera på sitt kärnuppdrag. Vi är stolta över den positiva responsen och kommer att ta med oss alla insikter när vi fortsätter finslipa vår SPOC-tjänst".

Jasmine Dahlberg, Customer Success Manager, Camanio

Vill du veta mer om vår SPOC-tjänst och hur vi kan hjälpa er verksamhet? Kontakta Jasmine Dahlberg, vår Customer Success Manager.

Kundundersökningen genomfördes december 2020 – januari 2021. Tillfrågade deltagare var Verksamhetschef och Gruppchef, alternativt larmansvarig och har använt Camanios tjänster i verksamheten i minst 1 år.

Kontakta oss

Läs mer om vår tjänst Camanio SmartCare