Framtidens äldreboende är genomtänkt

bild på man som skrattar

Hur vill vi egentligen bo när vi blir äldre? Framtidens äldreboenden måste vara genomtänkta och tydligt planerade för en modern livsstil med anpassade och välkomnande miljöer, uppkoppling och välfärdsteknik. Det är en utveckling vi ser redan idag.

Hos Vardaga har koncepten för framtidens äldreboende inte bara tagits fram utan också börjat byggas. Här handlar det om att formge hela miljön, från byggnaden till inredningen, med den äldres behov i centrum. Ljusa miljöer som är hemtrevliga med genomtänkt möblering och färgsättning är viktiga. Kontraster ökar möjligheten för ett åldrat öga med nedsatt syn att orientera sig. Genomtänkta mönster och färgsättningar gör att miljön blir hemtrevlig och lugn. Med olika färgteman per våningsplan blir det lättare att hitta rätt.

I det genomtänkta konceptet för framtidens äldreboende ingår även uppkoppling som möjliggör för installation av ny välfärdsteknik i takt med att den blir tillgänglig. Utbyggda nätverk via både fiber och trådlös anslutning är en självklarhet när det byggs nytt för våra äldre idag. Genom samarbete med leverantörer av välfärdsteknik redan i projekteringen och byggfasen kan framtida äldreboenden byggas som är flexibla och redo att anpassas i takt med att nya tekniska lösningar blir tillgängliga.


Genom samarbete med leverantörer av välfärdsteknik kan framtida äldreboenden byggas som är flexibla och redo att anpassas


Vi vet också att många av dagens äldre är vana vid teknik och digitala lösningar så väl som praktiska hjälpmedel. I takt med att generationer som vuxit upp med tekniken blir äldre, kommer också efterfrågan på teknik på våra äldreboenden att öka.

Vi ser allt fler goda exempel på hur framtidens äldreboenden redan börjar byggas. Privata aktörer har möjlighet att ligga i framkant och få till ett helhetstänk i sina etableringar. Den möjligheten kommer vara till stor nytta för hela sektorn, även den kommunalt drivna, då viktiga lärdomar och nya tankesätt kan utvecklas och utvärderas. Det samspelet, den utvecklingen av genomtänkta helhetslösningar för våra äldre, kommer att ta en allt större plats när framtidens äldreboenden byggs.

Läs mer om Camanio Smart Care