Finansiell information

 
 
 
 
 
 
 
 

Camanio Care är ett noterat bolag på Spotlight sedan 2017.
Vi är ett innovativt robotik- och IT-företag inom välfärdsteknologi som hjälper människor att öka sin livskvalitet.

Camanio Care är ett av de första företagen i Europa att arbeta med implementation av robotar inom vården, och har därigenom utvecklat unik kompetens och insikt inom denna marknad. Med innovativa och värdeskapande produkter inom aktivering, måltid och digital tillsyn, är vi med och utvecklar framtidens välfärd.

Följ med oss när vi tar välfärden in i framtiden!

Ägarstruktur

Ägarstruktur

Aktieinformation

Till Spotlight Stock Market

Analyser

Läs mer hos Analyst Group

Investerarkontakt

Investerare är välkomna att kontakta Catharina Borgenstierna, VD

info@camanio.com

Finansiell kalender

2019-05-14 Årsredovisning 2018

2019-04-22 Delårsrapport januari - mars 2019

2019-06-04 Årsstämma 2019

2019-08-28 Delårsrapport januari - juni 2019

2019-11-20 Delårsrapport januari - september 2019