Camanio Care AB (publ) är listad på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) under kortnamnet CARE. Per 28 juni 2019 var 48 669 760 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Bolagets tio största ägare per 2019-06-28

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital
Brighter AB (publ) 14 500 000 29,79 %
Recall Capital Nordic AB 12 556 801 25,80 %
Avanza pension AB 1 947 750 4,00 %
Hemmingsson Partners AB 1 667 843 3,43 %
Truls Sjöstedt 1 429 466 2,94 %
Kinovo Group AB 747 154 1,54 %
Peter Berhardsson 566 205 1,16 %
Lionel Boissiers 440 000 0,90 %
Maida Vale Capital AB 426 109 0,88 %
Stefan Denhard 29 417 0,68 %