Finansiell information Camanio Care AB (publ)

 
 
 
 
 
 
 
 

Information i detta avsnitt och tillhörande undersidor rör Camanio Care (under namnändring) AB (publ) verksamhet och inte Camanio AB.

Camanio Care är ett noterat bolag på Spotlight sedan 2017.
Vi är ett innovativt robotik- och IT-företag inom välfärdsteknologi som hjälper människor att öka sin livskvalitet.

Camanio Care är ett av de första företagen i Europa att arbeta med implementation av robotar inom vården, och har därigenom utvecklat unik kompetens och insikt inom denna marknad. Med innovativa och värdeskapande produkter inom aktivering, måltid och digital tillsyn, är vi med och utvecklar framtidens välfärd.

Följ med oss när vi tar välfärden in i framtiden!

Ägarstruktur

Ägarstruktur

Aktieinformation

Till Spotlight Stock Market

Analyser

Läs mer hos Analyst Group

Investerarkontakt

Investerare är välkomna att kontakta Truls Sjöstedt, ordförande

truls.sjostedt@brighter.se

Finansiell kalender

2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019

2020-04-23 Delårsrapport januari - mars 2020

Vecka 18 2020 Årsredovisning 2019 publiceras

2020-06-26 Årsstämma i Stockholm

2020-07-23 Delårsrapport januari - juni 2020

2020-10-29 Delårsrapport januari - september 2019

2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020

2021-04-29 Delårsrapport januari-mars 2021