Diplomering enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas

Vi är glada att berätta att Camanio är diplomerade enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. 

Hållbarhet är ett centralt värde för Camanios verksamhet. Med tydliga mål och en tydlig struktur för miljö- och kvalitetsledning kan vi bidra till ett hållbart arbetssätt för vår verksamhet, våra kunder och samhället. Arbetet är en kontinuerlig resa och vår strategi för hållbarhet och affärsansvar inkluderar två fokusområden:

  • Ansvarsfull affärsverksamhet

  • Digital integration

Vi arbetar bland annat utifrån FN:s Global Compacts tio principer och därigenom implementera FN:s vägledande principer för affärsverksamhet och mänskliga rättigheter. 

Det är en fortgående resa och vi ser fram emot att kontinuerligt förstärka vårt hållbarhetsarbete!

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Kontakta oss