Digitala möten är här för att stanna

Det är en omvälvande tid vi befinner oss i, med så många tekniska lösningar på ännu fler utmaningar. Hur ska välfärdssektorn klara av de demografiska utvecklingar som vi står inför? Mitt i rådande coronapandemi, där personal kämpar i nya klimat och med bristande utrustning, har Sverige (och världen) tvingats in i den digitalisering som vi så länge har förutspått. Även de som inte har velat ta till sig behovet av nya lösningar sitter nu och gnuggar pannan framför texter om digitala plattformar, sensorer och tillsyn på distans.

Covid-19 har ställt allt på sin spets. Vi har tidigare pratat om att ta hjälp av digitaliseringen för att se till att de varma händerna ska räcka till där de behövs. Folkhälsomyndigheten har gått ut med uppmaningar om att minimera social kontakt så långt det går, men vi har ingen beredskapsplan för hur vi på dessa premisser ska fortsätta vårt arbete med att minska social isolering och depression hos våra sköra äldre.


Även de som inte har velat ta till sig behovet av nya lösningar sitter nu och gnuggar pannan framför texter om digitala plattformar, sensorer och tillsyn på distans.

Redan innan pandemins utbrott talade vi om resurseffektivisering med hjälp av välfärdsteknik. Idag inser vi att det är det enda sättet som är 100% säkert i smittskyddssynpunkt, om vi smalnar av området till tillsyn och möten. I en tid av isolering och social distansering är det än viktigare att ha pålitliga verktyg där vården kan utföra möten, samtidigt som våra äldre kan påkalla uppmärksamhet av personal utan att för den sakens skull använda sitt trygghetslarm. På så vis underlättar vi för vårdpersonalen.

Spontana vårdmöten går att planera in i verksamheten om verktygen tillåter det, vilket kan medföra mindre stress, ökad tillgänglighet och samtidigt frigöra tid för de varma händerna. För de kommer alltid att behövas.

 

Jasmine Dahlberg
Customer Success Manager, Camanio AB

Läs mer om vår tjänst Camanio Trygga Möten; en digital tjänst för videomöten med unik design för omsorgen.

Kontakta oss för mer information.