Undvik digitala öar – Bygg broar

Undvik digitala öar - bygg broar

2020 var fjärde året som Camanio deltog på mässan MVTe i Stockholm. Det är intressant att se hur fokus på mässan har skiftat under dessa år: från innovativa produkter till implementering, drift och tjänster. Det är lovande inför framtiden tycker jag.

Trots att det var färre deltagare i år, så fanns det gott om kvalitativa diskussioner och vår monter genererade stort intresse från besökare. Vår monter hade också ett nytt fokus för i år med Camanio Smart Care i spetsen.


Bygg inte många små digitala projekt som är isolerade från varandra

En insikt som jag tar med mig från mässan efter diskussioner med potentiella kunder är att många uppskattar möjligheten att kunna knyta samman och integrera de digitala projekt som de har genomfört; helt plötsligt behöver personalen logga in i 4 – 5 olika appar i sin telefon och för varje år tillkommer det nya appar och lösningar. Kommunerna måste inte göra om de misstag som regionerna har gjort, där de flesta inte har haft en uttalad integrationsstrategi utan skapat en mängd olika system som knappt eller inte alls pratar med varandra.

Hur många appar eller system kan vård- och omsorgspersonal hantera effektivt medan de utför sitt arbete? Hur många projekt har genomförts idag? Hur många kommer att genomföras under det kommande året? Vad är strategin för dessa?

De här frågorna har öppnat upp för insikten att nästa upphandlingsprocess skall innefatta en struktur för hur system ska kunna integreras med varandra, för en effektiv och säker omsorg.

Catharina Borgenstierna
VD, Camanio AB

Läs mer om Camanios smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet eller kontakta oss för mer information.

MVTe är en årlig mässa där kommunal vård, omsorg och socialtjänst kan möta aktörer i branschen. Syftet för mötesplatsen är att stimulera utveckling, kvalitet och effektivitet i omsorgen genom ökad användning av välfärdsteknologi och e-hälsa. Läs mer här!