Digitala omsorgsmöten i pandemins spår – Livesänt webbinarium!

Camanio och RISE bjuder in till ett livesänt webbinarium om det digitala omsorgsmötet. Välkommen 9 oktober kl 09.00!

Under våren 2020 har digitala vårdmöten exploderat i användning med en ökning på 1000% i vissa regioner, men vad sker inom omsorgen? Kan digitala möten kan ge ett tryggt och säkert alternativ till de fysiska mötena även inom äldreomsorgen och hur arbetar vi för att göra det möjligt?

Tillsammans med våra panelgäster tittar på utvecklingen av digitala omsorgsmöten och jämför med digitala vårdmöten. Vi undersöker hur verksamheter och individen kan dra nytta av det digitala mötet, samt vilka hinder som kan uppstå på vägen mot breddinförande. Paneldeltagare är:

  • Maria Gill, Senior strateg inom digital hälsa och välfärdsteknik från RISE. 
  • Ingrid Grange, Digitaliseringsstrateg från Alingsås kommun.
  • Malin Drugge, Kvalitetssamordnare från Kalix kommun.
  • Nasim Farrokhina, Forskningschef och chefsläkare på Kry.

Fler får upp ögonen för digitala besök

  • Digitala vårdbesök ökat med över 1000 % inom sjukhusvård och primärvård i Västerbotten.
  • Besök inom digital primärvård har ökat med 600% i region Jönköping.
  • Antalet specialistmottagningar som erbjuder digital vård har gått från 70 till 263 i Västra Götaland.
  • Mellan januari och maj hade de privata digitala vårdgivarna drygt 800 000 besök, jämfört med 1,1 miljoner under hela 2019.

Inte minst under rådande pandemi finns det tydliga nyttor i att smittspridningen kan begränsas och att kontakt som inte kräver det fysiska besöket kan upprätthållas på ett tryggt sätt genom ett digitalt alternativ. Genom att anpassa det digitala mötet till äldreomsorgens krav och individens behov kan vi skapa goda förutsättningar för videomöten som ett tryggt alternativ för säker kommunikation.

Webbinariet är kostnadsfritt men registrering krävs. Varmt välkommen!

Mer information och registrering.

Läs mer om Camanio SmartCare och Camanio Trygga Möten.