Nya utmaningar kräver digitala omsorgslösningar

Befolkningen blir allt äldre. Livslängden i Sverige ökar, och enligt Statistiska Centralbyrån beräknas en miljon människor vara över 80 år i Sverige år 2045. I takt med att befolkningen blir allt äldre växer behovet av vård och omsorg. Det innebär att samhället står inför en stor utmaning för att alla människor ska få den vård de behöver och har rätt till.

Digitala tillsynsbesök på distans

Alla människor vill i grunden vara självständiga, delaktiga, aktiva och trygga. Många äldre önskar större självständighet och möjligheten att klara mer i vardagen utan stöd från omgivningen. Med digital omsorg får fler möjligheten att bo kvar hemma utan att känna sig ensamma, oroliga eller tappa kontakten med anhöriga.

Digital omsorg är ett innovativt och kostnadseffektivt sätt att möta det växande behovet av vård och omsorg. Virtuella tillsynsbesök säkerställer exempelvis att vården håller god kvalitét, samtidigt som tid och resurser frigörs för vårdpersonal. För vårdtagare innebär det större trygghet i hemmet samt ett högre välbefinnande.

Införandet av digital omsorg är nödvändigt, kostnadseffektivt och trygghetsskapande. Det är även ett sätt att göra arbete inom äldreomsorgen mer attraktivt, särskilt bland yngre på väg ut i arbetslivet.

Hälsa

Social kontakt är viktigt för människors välmående. Många äldre upplever ensamhet och oro. Socialstyrelsen rapporterar att så många som 58 procent av de äldre besväras av ensamhet. Att ha en kontinuerlig kontakt med både vårdpersonal och anhöriga ger ett socialt sammanhang som kan leda till mindre ensamhet och isolering i hemmet. Digital omsorg frigör värdefull tid som kan användas för att säkerställa äldres sociala hälsa.

Kostnadseffektivitet

Regelbundna besök är en stor trygghet för många äldre som bor kvar hemma. Digital omsorg frigör mycket tid för vårdpersonal som utför hembesök hos vårdtagare. Minskade transporter innebär stora besparingar i tid som istället gör vårdtagaren kan få en ökad vårdkvalitet.

Åldrandet

I takt med att befolkningen blir äldre växer också behovet av vård och omsorg. För att möta behovet krävs det allt fler som arbetar inom vård och omsorg. Det är en utmaning som kräver nya lösningar och arbetssätt. För att säkerställa att äldrevården i framtiden kan möta det växande behovet är det nödvändigt att införa digitala omsorgslösningar som säkerställer att fler får den vård de har rätt till.

Självständighet

Digitala tillsynsbesök sker på vårdtagarens egna villkor, för en större självständighet i hemmet.

Giraff

Läs mer

BikeAround

Läs mer
 

"Digital omsorg är ett måste för att få vårdpersonalen att räcka till när man verkligen behöver riktiga besök."

Linda Björk
Säljchef, Camanio Care