Ta del av Camanios webbinarium

webbinarium välfärdsteknik och bostad i samspel

Har du missat något av våra tidigare webbinarier finns dom tillgängliga att se i efterhand. Under året har vi bland annat lyft aktuella ämnen inom digitalisering och välfärdsteknik. Tillsammans med våra panelgäster bjuder vi på inspirerande samtal och nya insikter kring framtidssäkrad äldreomsorg.

Digitala omsorgsmöten i pandemins spår - Hur tar vi trygga och säkra videomöten till äldreomsorgen?

Under våren 2020 har digitala vårdmöten exploderat i användning med en ökning på 1000% i vissa regioner, men vad sker inom omsorgen? Kan digitala möten kan ge ett tryggt och säkert alternativ till de fysiska mötena även inom äldreomsorgen och hur arbetar vi för att göra det möjligt?

Paneldeltagare

  • Ingrid Grange, Digitaliseringsstrateg, Alingsås kommun

  • Malin Drugge, Kvalitetssamordnare, Kalix kommun

  • Nasim Farrokhina, Forskningschef och chefsläkare på Kry

  • Moderator: Maria Gill, Senior strateg inom digital hälsa och välfärdsteknik, RISE

Se webbinariet här

"Vi har ganska stora geografiska områden så det kan vara mycket att köra och åka. Att få till de här mötena när man ska sitta tillsammans, det brukar vara ganska knepigt och svårt. Hur kan vi göra (mötet) mer effektivt och ändå bibehålla och höja kvalitén?

Malin Drugge, Kvalitetsutvecklare, Kalix kommun

 

Välfärdsteknik och bostad i samspel - Hur kan smart teknik i seniorbostäder bidra till god hälsa och välbefinnande?

Hur skapar vi trygga, moderna och innovativa bostäder för våra äldre? Idag står vi inför nya möjligheter och utmaningar med att integrera smart teknik i fastigheter. Hur kan 5G, smart belysning och genomtänkt planlösning skapa bättre förutsättningar för välbefinnande i hemmet?

Paneldeltagare

  • Kim Ekberg, Head of Digital Buildings, Siemens Smart Infrastructure
  • Fredrik Hörnsten, Digitaliseringschef, Hemsö
  • Börje Bjelke, Överläkare, Professor och Specialist i geriatrik, Oslo universitet och SeniorVärlden
  • Catharina Borgenstierna, vd, Camanio
  • Moderator: Jasmine Dahlberg, Customer Success Manager, Camanio

Se webbinariet här

”Camanio försöker tillhandahålla en digital verktygslåda och vi jobbar väldigt nära kommuner och äldre (...). Vi tror att med dessa verktyg går det att skapa bättre livskvalitet och trygghet som många idag är oroliga för. Det är det som är Camanios roll; att försöka integrera teknik som inte tränger sig på individen men som ändå finns där. Då är det väldigt viktig med en nära dialog och diskussion i ett tidigt skede av projektering för ett nytt boende."

Catharina Borgenstierna, vd Camanio.

 

Vill du veta mer om hur Camanio arbetar med digitalisering och välfärdsteknik är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss