Camanio vinner två tilldelningsbeslut för stationära trygghetslarm

Camanio har vunnit två tilldelningsbeslut för stationära trygghetslarm och larmmottagning. Tilldelningsbesluten med Vansbro kommun och Österåker kommun omfattar leverans av digital omsorgsplattform för larmhantering samt hårdvara i form av trygghetslarm och sensorer.

-Vi ser fram emot att få inleda nya samarbeten med Vansbro kommun så väl med Österåkers kommun. Vi är glada över förtroendet och möjligheten att bidra till de båda kommunernas arbete med kvalitativ äldreomsorg och fortsatta digitaliseringsresa, säger Catharina Borgenstierna, vd Camanio.

Läs Pressmeddelandet 

Kontakta Oss