Camanio inleder strategiskt samarbete med Siemens Smart Infrastructure

Samarbetet skapar nya möjligheter för digitalisering av äldreomsorgen genom teknikintegration, affärssamarbete och partnerskap för vidareutveckling av nya lösningar!

Det finns ett stort och eftersatt behov i Sverige av bättre bostäder för äldre. Under de kommande åren planerar man att bygga ca 600 nya särskilda bostäder och 500 nya trygghetsboenden. I samband med nybyggnation och renovering är det tydligt att en digital infrastruktur samt smarta och uppkopplade tjänster ska finnas på plats redan från start.

- Vi är väldigt glada och stolta över vårt samarbete med Siemens. Samarbetet ger oss möjlighet att erbjuda seniorer, anhöriga, vårdorganisationer och kommuner en helt unik lösning. Genom att integrera fastighetsteknik som exempelvis intelligent belysning med inomhuspositionering och trygghetslarm, kan vi skapa nya tjänster för ökad trygghet och livskvalitet för våra äldre, säger Catharina Borgenstierna, VD Camanio AB.

Läs pressmeddelandet här!

Kontakta oss

Ta del av fler pressmeddelanden