Camanio pratar digitalisering på Breakit Live

Digitalisering är ett av verktygen som äldreomsorgen kan använda för att bemöta utmaningen med en åldrande befolkning och minskad arbetskraft. Camanios VD Catharina Borgenstierna deltog på Breakit Live för att berätta mer om digitaliseringens möjligheter. 

Äldreomsorgen är idag relativt underdigitaliserad och det finns ett stort rekryteringsbehov av utbildad personal. Statistik från SCB visar att dagens brist på utbildade inom vård och omsorg kan bestå eller tillta fram till år 2035. Med digitala verktyg kan personal få hjälp att prioritera sin tid och välfärdsteknik kan bidra till trygghet samt självständighet för våra äldre.

Digitalt arbetssätt 

Att arbeta förebyggande och med ett långsiktigt perspektiv, exempelvis med hjälp av digitala verktyg, är två viktiga faktorer som kan bidra till framtidssäkrad vård och omsorg.

Med Camanio SmartCare, vår digitala tjänsteplattform för äldreomsorgen, kan trygghetslarm och regelstyrd sensortillsyn installeras i hemmet. Det skapar förutsättningar för ett proaktivt arbetssätt genom automatiska larm och monitorering.
Monitorering, exempelvis med sensorer, gör det möjligt att identifiera förändringar i beteendemönster som kan vara
tidiga tecken på försämrad hälsa eller sjukdom.

 

”Det finns en stor förståelse och efterfrågan på att vi måste hitta ett nytt arbetssätt inom äldreomsorgen. Det ser vi inte minst i spåret av pandemin. Däremot så har digitalisering i sig inget egenvärde utan det är ett av flera verktyg för att kunna utveckla verksamheten och stärka vården och omsorgen."

Catharina Borgenstierna, VD Camanio.

Vill du veta mer vår digitala tjänsteplattform Camanio SmartCare, eller ta del av mer information om våra trygghetsskapande tjänster för äldreomsorgen?

Kontakta oss

Läs mer om Camanio SmartCare