Camanio Care upptas på Life Science Hotlist

Invest Stockholm arbetar med att lyfta upp investeringsmöjligheter i regionen Stockholm-Uppsala. Av 95 screenade företag väljer de nu att sätta upp Camanio Care som ett av fem nya företag på sin Life Science Hotlist, en lista som därmed innehåller totalt 22 företag inom Health Tech.

– Det är alltid lika roligt att få erkännande för det vi gör. Att bli upptagna på en sådan här lista är extra kul, eftersom det betyder att vi har bevisat att vi inte bara ligger i framkant vad gäller välfärdsteknik utan också att vi kan omsätta det i goda affärer, säger Catharina Borgenstierna, VD på Camanio Care.

Läs pressmeddelandet här.