Camanio Care på Life science dagen 2019

Camanio Care deltog i mars på Life science dagen i Göteborg. VD Catharina Borgenstierna deltog och presenterade Camanio Cares verksamhet på scen. Se presentationen nedan!