Camanio Care är nominerade till Norrsken Award

Camanio Care är nominerade till Norrsken Award! Priset delas ut på Norrsken Impact Week och du kan hjälpa oss att bli en vinnare genom att rösta på oss i People's Choice Award! Rösta här!

Norrsken Award presenteras i samarbete med FN. De nominerade företagen är startups som på ett eller annat sätt löser miljö- och sociala problem genom entreprenörskap och skalbar teknologi. Vidare bidrar de nominerade företagen till de 17 globala mål som som FN satt upp för Agenda 2030. Camanio Care bidrar till mål 3- hälsa och välbefinnande och mål 11 - Hållbara städer och samhällen.

Camanio Care bidrar till FNs Globala mål. Mål #3 - Hälsa och välbefinnande och mål #11 - Hållbara städer och samhällen.

Norrsken Impact Week går av stapeln 16 september 2019 i Stockholm och 3 dagar fylls med unika evenemang, sessioner och mingel. Du kan hjälpa oss att vinna i kategorin People's choice award genom att rösta! Läs mer om Norrsken Award här. 

Camanio Care är ett digitalt välfärdsteknikföretag som utvecklar smarta lösningar för vård och omsorg i hemmet med individen i centrum. Vi gör det möjligt för äldre att behålla hälsan längre och få mer kvalitetstid med vård- och omsorgspersonal. Genom att koppla samman människor, personal och verktyg på ett enkelt och öppet sätt uppnår vi den optimala mixen mellan digital och fysisk vård. Vi ökar vård- och omsorgskvalitet och livskvalitet, samt gör vård och omsorg mer tillgänglig för alla människor som behöver den.