Camanio Cares valberedning består av Truls Sjöstedt, Pia Engholm och Adam Hagman.