Catharina Borgenstierna – VD (sedan november 2016)

Catharina Borgenstierna (född 1973) har en examen som civilekonom och medicinteknisk ingenjör från Stockholms universitet, samt en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Catharina har mer än 20 års erfarenhet med marknadsföring och försäljning på ledande positioner inom medicinteknik och telekom. Till exempel har Catharina arbetat inom Getinge-gruppen på Maquet Critical Care och på Siemens. Under sin karriär har Catharina ansvarat för framgångsrika projekt där man gått från idé till internationell lansering med efterföljande försäljning och support. Hon har också lett team och organisationer av olika storlekar med stor framgång.

Pia Engholm – styrelseordförande (sedan november 2016)

Pia Engholm har en civ ek DHS från Handelshögskolan i Stockholm och en CEMS Master från ESADE Business School i Barcelona. Pia har en bakgrund som serieentreprenör där hon har startat och drivit bolag inom utbildning, konsulting och medicinteknik/försäljning. Hon har lång erfarenhet av att leda bolag från start-up till en etablerad verksamhet, oftast med tyngdpunkten på exportdriven försäljning. De senaste åren har Pia även varit aktiv som investerare och styrelseledamot, och hon är främst inriktad på bolag inom medicinteknik, simulering och robotik.

Karsten Inde – styrelseledamot (sedan januari 2017)

Karsten Inde har arbetat som entreprenör inom vård och omsorg. Sedan 1976 har han byggt ett flertal företag som nått miljardomsättning, bl a Frösunda och Team Olivia. Under senare tid har Inde investerat i start-up företag inom medicin och miljö som Atrogi och Exeger och inom bygg och fastigheter som Gotlandsbyggen AB och Hemsehem AB. Inde är också aktiv inom socialt arbete inom idrott och utbildning både i Sverige och i resurssvaga länder som Moldavien och i Karibien.

Karsten Inde styrelseledamot Camanio Care

Petra Kaur – styrelseledamot (sedan november 2016)

Petra Kaur innehar en MSc i Biologi vid Umeå Universitet och har forskat inom farmakologi vid Karolinska Institutet. Petra har lång erfarenhet från ledande roller inom försäljning och marknadsföring från bolag på läkemedelsmarknaden som Astra Zeneca, Sanofi samt från reklam- och digitala strategi byråer som Nightingale, Ogilvy/INGO och Great Clearity. Petra arbetar som konsult inom kommunikation och marknadsstrategi sedan 2013.

Johanna Rastad - styrelseledamot (sedan april 2018)

Johanna Rastad har en examen som civilekonom med flerårig bakgrund från finansmarknaden. Johanna har en gedigen erfarenhet från vård- och omsorgssektorn med flera ledande befattningar på bland annat Kry och Team Olivia Group. Johannas internationella bakgrund medför en god förståelse för den internationella exportmarknaden. Johanna arbetar som affärsutvecklingschef på Humana.

Johanna Rastad Styrelsemedlem Camanio Care

Niclas Lilja - styrelseledamot (sedan februari 2019)

Niclas Lilja har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en fil kand från Stockholm universitet. Niclas har en bakgrund som kommunikationschef, investerare och rådgivare i tillväxtbolag. Han var en av de första anställda på 3 i Norden och har också varit informationschef på OMX, Neonet och Qliro Group samt haft en forskartjänst på Stanford University. Sedan några år är Niclas ordförande för Propel Capital som finansierat över 100 start-ups i Stockholm.

Marianne Ramel - styrelseledamot (sedan februari 2019)

Marianne har en juristutbildning från Lunds universitet och även en motsvarande engelsk solicitor examen från College of Law i London. Vid universitet i Lund studerade Marianne också mandarin. Sina studier i mandarin har hon senare bedrivit i såväl på Nankai Universitet i Tianjin Kina som på Middlebury College, USA. Hon har vidare bedrivit forskningsstudier vid Chinese Academy of Social Science (CASS) i Peking, samt vid Raoul Wallenbergs Institutet i Lund.  Hennes intresse för mänskliga rättigheter ledde henne också till Förenta Nationernas center för mänskliga rättigheter i New York.

Marianne är delägare på advokatfirman DLA Piper Sweden och ansvar för byråns China desk i Sverige. Marianne var verksam både som solicitor i City of London och i Beijing i över 16 år innan hon återvände till Sverige 2012.