Truls Sjöstedt - styrelseordförande (sedan oktober 2019)

Truls Sjöstedt är en entreprenör med en passion för teknik och innovation. Grundare av bland annat Brighter AB (publ) listat vid Nasdaq First North. Engagerad i villkoren för listade mindre bolag och medgrundare sant styrelsemedlem i intresseföreningen SME Sweden.  Truls har studerat datavetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola, ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs Universitet samt Entreprenörsledarskap på Stanford i USA.

Erik Domajnko - VD och styrelseledamot (sedan oktober 2019)

Erik Domajnko har en ingenjörsexamen från Hässleholms Tekniska Skola samt en DIHM från IHM Business School i Stockholm. Han har bla deltagit i program vid The Wharton School of the University of Pennsylvania och Colombia Business School. Erik Domajnko har erfarenhet från minde bolag och startup samt ett stort antal ledande positioner inom Ericsson med placering både utomlands och Sverige där han arbetat mellan 1995 till 2018.

Niclas Lilja - styrelseledamot (sedan februari 2019)

Niclas Lilja har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en fil kand från Stockholm universitet. Niclas har en bakgrund som kommunikationschef, investerare och rådgivare i tillväxtbolag. Han var en av de första anställda på 3 i Norden och har också varit informationschef på OMX, Neonet och Qliro Group samt haft en forskartjänst på Stanford University. Sedan några år är Niclas ordförande för Propel Capital som finansierat över 100 start-ups i Stockholm.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 810 000 aktier

Petra Kaur – styrelseledamot (sedan november 2016)

Petra Kaur innehar en MSc i Biologi vid Umeå Universitet och har forskat inom farmakologi vid Karolinska Institutet. Petra har lång erfarenhet från ledande roller inom försäljning och marknadsföring från bolag på läkemedelsmarknaden som Astra Zeneca, Sanofi samt från reklam- och digitala strategi byråer som Nightingale, Ogilvy/INGO och Great Clearity. Petra arbetar som konsult inom kommunikation och marknadsstrategi sedan 2013.

Aktieinnehav (inklusive närstående personers innehav): 15 490 aktier och 25 911 teckningsoptioner