BDO Mälardalen AB är bolagets revisor med Kristina Halvdansson som huvudansvarig revisor.